Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir. Editör tarafından makale en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin gönderdiği değerlendirmeler, editör tarafından incelenerek makale sahibine kabul, ret ya da düzeltme isteği mesajı iletilir.


Kabul edilen makale için makale sahibi ile Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini EMO Bilimsel Dergi’ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alır, sırası gelen makale basılır. Makalenin basılacağı dergi sayısı çıkana kadar kabul edilen makalelere internet sayfasında “Yayındaki Makaleler” başlığı altında erişilebilir.


Ret kararı verilen makale kayıtlarda saklanır.


Revizyon istenen makale için hakem görüşleri makale yazar(lar)ına iletilerek gerekli değişiklikleri yapmaları istenir.. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi değişiklik yapmayı istemiyorsa son kararı Yayın Kurulu verir.


Yayın Kurulu, makale değerlendirme sürecinin 6-8 hafta arasında tamamlanmasına özen gösterir.

Makale yazım kuralları:

·  Makale sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.

·  Sayfa kenar boşlukları:
İlk sayfa için
üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm
diğer sayfalar için
üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.

·  Makale herbiri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.

·  Makale, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.

·  Makale başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

·  Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.

·  Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.

·  Makaleler en az 4, en çok 12 sayfa olmalıdır.

·  Makalede kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:

Başlık

14 Kalın Yalnızca baş harfleri büyük

Yazar adları

12 İtalik

Kurum adları

12

Özetler

9 İtalik

Alt ve üst simgeler

7

Başlıklar

11 Kalın

Metin

9