Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2624 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim] çıkacak biçimde yayın politikasını düzenlemiştir. Yazarlarımıza ve okuyucularımıza göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür ederiz.


Makele başvuruları yalnızca enad.editor@gmail.com mail adresi üzerinden yapılmaktadır.


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/a90b/8ab8/6e0e/5bf58c2e7844b.pdf


Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2148-2624 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |
Kapak Resmi

23.481

51.563

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim] çıkacak biçimde yayın politikasını düzenlemiştir. Yazarlarımıza ve okuyucularımıza göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür ederiz.


Makele başvuruları yalnızca enad.editor@gmail.com mail adresi üzerinden yapılmaktadır.


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/a90b/8ab8/6e0e/5bf58c2e7844b.pdf


Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [tr] Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Vatandaşlık Eğitiminde Değişiklik ve Süreklilikler: 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Nasıl bir Vatandaşlık Eğitimi Öngörüyor?
  Sayfalar 1 - 28
  Abdulkerim ŞEN
 2. Öğretmen Adaylarının Gözünden Etik Öğretmen ve Öğretmenlik Meslek Etiği Dersi
  Sayfalar 29 - 49
  Süleyman KARATAŞ, Mustafa CANER, Ramazan Burak KAHYAOĞLU, Sertaç KAHYA
 3. Ev ve Okul Yaşantılarında Zorbalığa Etki Eden Faktörler: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Sayfalar 50 - 85
  Hülya KARTAL, Yakup BALANTEKİN, Asude BİLGİN, Mehmet SUYUÇOK
 4. Çocukları Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Ailelerin Yaşam Deneyimlerine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 86 - 113
  Uğur YASSIBAŞ, Candan Hasret ŞAHİN, Aysun ÇOLAK, Ömer Faruk TOPRAK
 5. Velilerin Gözüyle BİLSEM
  Sayfalar 114 - 133
  Emel SARITAŞ, Ümran ŞAHİN, Gülsüm ÇATALBAŞ
 6. Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı’nın Aile ve Sağlık Çalışanları Görüşlerine Göre İncelenmesi: Durum Araştırması
  Sayfalar 134 - 160
  Nagihan BAŞ, Zerrin TURAN, Yıldız UZUNER
 7. Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Eğitimine Yönelik Metaforik Algıları
  Sayfalar 161 - 175
  Demet GİRGİN
 8. Sevgi Eğitimi Dersi Alan Öğrencilerin Sevgi ve Sevgi Eğitimi Dersine Dair Görüşleri
  Sayfalar 176 - 197
  Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN, Abdurrahman KILIÇ
 9. Dokunmatik Ekran için Öğretim Materyali Geliştirilmesi: Süreç ve Öneriler
  Sayfalar 198 - 225
  Figen DEMİREL UZUN, Tolga GÜYER, Hasan ÇAKAR
 10. İskelet ve Kas Sistemi Konularının Modellenmesi: Mobil Uygulamalar
  Sayfalar 226 - 241
  Cem GERÇEK
 11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım
  Sayfalar 242 - 259
  Sinan UĞRAŞ, Mehmet GÜLLÜ, Mehmet Akif YÜCEKAYA
 12. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu Hakkında Öğrencilerin Farkındalığının Artırılmasına Yönelik Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 260 - 276
  Ozan COŞKUNSERÇE, Gökçe Becit İŞÇİTÜRK
 13. Temel Eğitimde Yaşanan Sorunları İnceleyen Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 277 - 301
  Özge DEVECİ, Necdet AYKAÇ
 14. Teknoloji ve Tasarım Dersi 2018 Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 302 - 319
  Mehmet Aydın SAĞLIK, Çiğdem ALDAN KARADEMİR
 15. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgileri Günlük Yaşamları İle İlişkilendirebilme Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 320 - 343
  Gamze MERCAN, Eda GÜRLEN, Pınar KÖSEOĞLU
 16. Cebir Öncesi: 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyonel İlişkileri Genelleme Düzeyleri
  Sayfalar 344 - 372
  Handegül TÜRKMEN, Dilek TANIŞLI
 17. Voices Of EFL Teachers as Assessors: Their Opinions and Needs Regarding Language Assessment
  Sayfalar 373 - 390
  Elçin ÖLMEZER-ÖZTÜRK, Belgin AYDIN
 18. 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sorumluluk Kazanımlarına Yer Vermesi Bakımından İncelenmesi
  Sayfalar 391 - 419
  Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER, Sevda Nur AÇIKGÖZ
 19. The Career Journey of the First Male Preschool Teacher in Turkey: An Optimistic Perspective to A Female Dominated Occupation
  Sayfalar 420 - 437
  Nihan DEMİRKASIMOĞLU, Pelin TAŞKIN
 20. Kavramsal Sanat Uygulamalarıyla Öğrencilerin Sanatsal İfade Biçimlerinin Geliştirilmesine İlişkin Eylem Araştırması
  Sayfalar 438 - 469
  Çiğdem TANYEL BAŞAR, Metin İNCE
Duyuru

VIth International Eurasian Educational Research Congress/ EJERCongress 2019’u Ankara Üniversitesi’yle birlikte 19 - 22 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Dergi Şablonu


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/

ya da

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/a90b/8ab8/6e0e/5bf58c2e7844b.pdf


Dergiye Ait Bilgiler

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD]

Uluslararası, Hakemli, Ücretsiz, Açık erişim, Online e-dergi

ISSN : 2148-2624

Açık Erişim Politikası: ENAD'da yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

DOI : http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1

Web sayfası : http://www.enadonline.com/tr/index.php

Diller : Türkçe,İngilizce

e-posta : enad.editor@gmail.com

Yayına Başlama Tarihi: Kasım 2013

Yayın Sıklığı : Yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim]