Endoskopi Gastrointestinal
Kapak Resmi
ISSN 1302-5422 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | www.endoskopidergisi.org
Endoskopi dergisi gastroenterolojide endoskopi kullanımı ile ilgili çalışmaların yayınlandığı, 4 ayda bir basılan uluslararası bir dergidir. Gönderilen yazılar Yayınlama ve İnceleme Kurulu’nun onayından geçtikten sonra yayınlanır. Dergide yayınlanacak yazılar için kullanılacak dil Türkçe veya İngilizce olup, yazıların Türk dilinin ve İngilizce yazım kurallarına uygun yazılması gerekmektedir. 

Endoskopi Gastrointestinal

ISSN 1302-5422 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | www.endoskopidergisi.org
Kapak Resmi

43.681

96.556
Endoskopi dergisi gastroenterolojide endoskopi kullanımı ile ilgili çalışmaların yayınlandığı, 4 ayda bir basılan uluslararası bir dergidir. Gönderilen yazılar Yayınlama ve İnceleme Kurulu’nun onayından geçtikten sonra yayınlanır. Dergide yayınlanacak yazılar için kullanılacak dil Türkçe veya İngilizce olup, yazıların Türk dilinin ve İngilizce yazım kurallarına uygun yazılması gerekmektedir. 
CILT: 26 SAYI:1 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Endoskopik sfinkterotomi sonrası kanama: Tek merkezli retrospektif çalışma
  Sayfalar 1 - 5
  Diğdem Özer Etik, Bülent Ödemiş, Selçuk Dişibeyaz, Erkin Öztaş, Ufuk Barış Kuzu, Hakan Yıldız, Muhammet Yener Akpınar, Erkan Parlak
 2. Yaşlı hasta popülasyonunda perkütan endoskopik gastrostomi
  Sayfalar 6 - 11
  Diğdem ÖZER ETİK, Nuretdin SUNA, Serkan ÖCAL, Haldun SELÇUK
 3. ERCP komplikasyonları; sıklığı, etkileyen faktörler ve yönetimi
  Sayfalar 12 - 16
  Nurettin TUNÇ, Salih KILIÇ, Abdurahman ŞAHİN, Ulvi DEMİREL, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU, Mehmet YALNIZ
 4. Gastrointestinal semptomlara göre kapsül endoskopinin açıklayıcı gücü ve önemi
  Sayfalar 17 - 26
  Süleyman ORMAN, Orhan Sami Gültekin
 5. Kolonoskopiye bağlı iatrojenik kolon perforasyonu olgularımızın değerlendirilmesi
  Sayfalar 27 - 29
  Tülay DİKEN ALLAHVERDİ, Yusuf GÜNERHAN
 6. Özellikli hastalarda endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemleri, tek merkezli klinik tecrübe
  Sayfalar 30 - 33
  Mesut AYDIN, Emrah ALPER, Evren KANAT, Ahmet Cumhur DÜLGER
 7. Kolonun benign anastomoz darlığında rektal mesalazin tedavisi sonrası endoskopik balon dilatasyonu
  Sayfalar 34 - 36
  Enver AKBAŞ, Serkan ÖCAL, Abdullah Emre YILDIRIM, Reskan ALTUN, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK
 8. Kolonoskopi ile saptanan intestinal endometriozis: Nadir bir olgu sunumu
  Sayfalar 37 - 39
  Bilge BAŞ, Bülent DİNÇ, Nazif Hikmet AKSOY, Ayhan Hilmi ÇEKİN