Türkiye Entomoloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1010-6960 | e-ISSN 2536-491X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Türkiye Entomoloji Derneği | http://www.entomoloji.org.tr/

Türkiye Entomoloji Dergisi, Türkiye Entomoloji Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanır. Dergide, entomoloji ve tarımsal zooloji bilim dallarıyla ilişkili konularda, İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar yayınlanır.

Makale özetleri, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI ve Zoological Record tarafından taranmaktadır.

Türkiye Entomoloji Dergisi

ISSN 1010-6960 | e-ISSN 2536-491X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Türkiye Entomoloji Derneği | http://www.entomoloji.org.tr/
Kapak Resmi

164.368

266.772

Türkiye Entomoloji Dergisi, Türkiye Entomoloji Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanır. Dergide, entomoloji ve tarımsal zooloji bilim dallarıyla ilişkili konularda, İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar yayınlanır.

Makale özetleri, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI ve Zoological Record tarafından taranmaktadır.

Yıl: 2018 Cilt: 42 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 42 - Sayı 2 - May 2018
 1. Phauloppia lucorum (Koch, 1841)’un karyotip analizi (Oribatida: Oribatulidae)
  Sayfalar 77 - 83
  Nisa GÜMÜŞ, Sedat PER, Halil Erhan EROĞLU
 2. Farklı fosfin gaz konsantrasyonlarının düşük sıcaklık depolama koşullarında domates ve yeşil biberde karantina zararlısı Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae)’e karşı etkileri ile uygulama sonrası meyve kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi
  Sayfalar 85 - 92
  Sait ERTÜRK, Fatih ŞEN, Mustafa ALKAN, Murat ÖLÇÜLÜ
 3. Türkiye at sineği (Diptera: Tabanidae) faunası için yeni kayıtlar ve Hybomitra tanatmisi sp. nov.’nin deskripsiyonu
  Sayfalar 93 - 108
  Ferhat ALTUNSOY
 4. Bazı Tephritinae (Diptera: Tephritidae) türlerinin spermateka morfolojisi: Bir taramalı elektron mikroskop çalışması
  Sayfalar 109 - 116
  Murat KÜTÜK, Mehmet YARAN, Ekrem ASLAN, Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER
 5. Predatör böcek Anthocoris minki Dohrn, 1860 (Heteroptera: Anthocoridae)’nin üreme performansı ve çiftleşme davranışları
  Sayfalar 117 - 125
  Abdalla E. T. ADAM, Ertan YANIK, Denis Tange ACHIRI
 6. Sitophilus oryzae (L., 1763) (Coleoptera: Curculionidae) ve Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae)'un kontrolünde neem yağının nano emülsiyonlarının ve fizikokimyasal tanımlaması ve formülasyonu
  Sayfalar 127 - 139
  Marziyeh CHOUPANIAN, Dzolkhifli OMAR
 7. Yonca yaprak böceği, Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın yeni bir parazitoit kaydı ile Tachinid (Diptera: Tachinidae) parazitoitleri ve parazitleme oranları
  Sayfalar 141 - 147
  Turgut ATAY
Makale Gönder
Makale Başvuru Süreci

Online Submissions

Already have a Username/Password for Turkish Journal of Entomology?
GO TO LOGIN

Need a Username/Password?
GO TO REGISTRATION

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.