Amaç

Türkiye Entomoloji Dergisi'nde entomoloji ve tarımsal zooloji bilim dallarıyla ilişkili konularda, İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar yayınlanır.

Kapsam

Türkiye Entomoloji Dergisi, Türkiye Entomoloji Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanır. Dergide, entomoloji ve tarımsal zooloji bilim dallarıyla ilişkili konularda, İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar yayınlanır.

Türkiye Entomoloji Dergisi’nde bir yılda bir bahçe veya tarlada gerçekleştirilmiş biyolojik gözlemler, tek bir türe ait Türkiye için ilk kayıtları bildirilen kısa notlar, beş yıldan daha eski çalışmalar kabul edilmemektedir.

Makale özetleri, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI ve Zoological Record tarafından taranmaktadır.