Cilt 40, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-02-23

Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi
Residual toxicity of Spinetoram against to bean weevil, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae) on bean

Özgür Sağlam [1] , Hasan Tunaz [2] , Mehmet Kubilay Er [3]

821 390

Laboratuvar koşullarında yürütülen bu çalışmada fasulye tanelerine uygulanmış Spinetoram’ın, Fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae) erginlerine karşı reziduel kontak toksisitesi araştırılmıştır. Laboratuvar denemelerinde, A. obtectus erginleri 26±1 ºC sıcaklık, 65±5 % nem koşullarında ve tamamen karanlık ortamda 0.1, 0.25, 0.5 ve 1 ppm (mg aktif madde/kg ürün) konsantrasyonlarındaki Spinetoram solüsyonu uygulanmış fasulye ile muamele edilmiştir. Uygulamadan 1, 3, 5 ve 7 gün sonra felç ve ölü ergin bireyler sayılmış ve 40 gün sonra yeni nesil ergin çıkışları gözlemlenmiştir. Biyolojik testlerden elde edilen sonuçlara göre fasulye üzerine uygulanan Sipenetoram konsantrasyonları ve uygulama süreleri, A. obtectus erginlerinin felç ve ölüm oranları üzerine önemli derecede etkiye sahip olduğu bulunmuştur.  Spinetoram’ın tüm konsantrasyonları, 1 gün uygulama süresinde A. obtectus erginlerin düşük ölümlerine neden olmuştur. Bir günden sonraki uygulama sürelerinde A. obtectus’un ölüm oranlarında önemli artış görülmüştür. Spinetoram’ın düşük konsantrasyonları (0.1 ve 0.25 ppm) tüm uygulama sürelerinde, A. obtectus erginlerin düşük felç ve ölümüne neden olmuştur. Ancak, yüksek konsantrasyonlarda (0.5 ve 1 ppm) 3 gün uygulama süresinde A. obtectus erginlerin hemen hemen % 100 felç ya da ölümü görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar A. obtectus erginlerinin tamamını öldürmek için 1 ppm uygulama konsantrasyonu ve 3 günlük uygulama süresinin yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Spinetoram’ın 0.25, 0.5 ve 1 ppm uygulama konsantrasyonları yeni nesil ergin çıkışlarını tamamen engellemiştir. Ölüm ve yeni nesil ergin sonuçları, Spinetoram’ın konvensiyonel insektisitlere bir alternatif koruyucu insektisit olarak depolanmış fasulyelerde zararlı A. obtectus mücadelesinde kullanılabilme potansiyeline sahip olabileceğini göstermiştir.

In present study, residual contact toxicity of spinetoram suspension applied to bean against Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae) adults was investigated under laboratory conditions. In laboratory bioassays, A. obtectus adults were exposed to bean sprayed with spinetoram suspension at 0.1, 0.25, 0.5 and 1 ppm (mg active ingredient/kg commodity) at 26±1 ºC temperature, 65±5 % relative humidity and completely dark condition. Paralysis and mortality of the adults were recorded after 1, 3, 5 and 7 day of exposure and 40 day later the bean was examined for progeny production. Based on the results obtained from the biological tests, concentration of spinetoram suspension and the exposure period had a significant effect on paralysis and mortality rate of A. obtectus adults on bean. Spinetoram treatments at all concentrations after 1 day of exposure resulted in low mortality of A. obtectus adults. Mortality of A. obtectus adults increased after 1 day of exposure period. Spinetoram treatments at low concentrations (0.1 and 0.25 ppm), resulted in low mortality of paralysis or mortality of A. obtectus adults at all exposure times. However, spinetoram treatment at higher concentrations (0.5 and 1 ppm) after 3 day of exposure resulted in almost 100 % paralysis or mortality of A. obtectus adults. These results indicated that 1 ppm concentration of spinetoram is enough to obtain the complete mortality of A. obtectus for 3 day of exposure. Spinetoram treatments at 0.25, 0.5 and 1 ppm completely hindered its progeny production. In conclusion, based on mortality and progeny production results spinetoram would be potential to be used for control of A. obtectus on stored beans as an alternative protectant to the conventional insecticides.

Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özgür Sağlam
E-posta: osaglam14@gmail.com

Yazar: Hasan Tunaz
E-posta: htunaz@ksu.edu.tr

Yazar: Mehmet Kubilay Er
E-posta: mker@ksu.edu.tr

Bibtex @ { entoted262847, journal = {Türkiye Entomoloji Dergisi}, issn = {1010-6960}, address = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {40}, pages = {0 - 0}, doi = {10.16970/ted.98500}, title = {Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Sağlam, Özgür and Er, Mehmet Kubilay and Tunaz, Hasan} } @ { entoted262847, journal = {Türkiye Entomoloji Dergisi}, issn = {1010-6960}, address = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {40}, pages = {0 - 0}, doi = {10.16970/ted.98500}, title = {Residual toxicity of Spinetoram against to bean weevil, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae) on bean}, language = {en}, key = {cite}, author = {Sağlam, Özgür and Er, Mehmet Kubilay and Tunaz, Hasan} }
APA Sağlam, Ö , Tunaz, H , Er, M . (2016). Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 40 (1), 0-0. DOI: 10.16970/ted.98500
MLA Sağlam, Ö , Tunaz, H , Er, M . "Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi". Türkiye Entomoloji Dergisi 40 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/entoted/issue/24876/262847>
Chicago Sağlam, Ö , Tunaz, H , Er, M . "Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi". Türkiye Entomoloji Dergisi 40 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi AU - Özgür Sağlam , Hasan Tunaz , Mehmet Kubilay Er Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16970/ted.98500 DO - 10.16970/ted.98500 T2 - Türkiye Entomoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 40 IS - 1 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - doi: 10.16970/ted.98500 UR - http://dx.doi.org/10.16970/ted.98500 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Dergisi Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi %A Özgür Sağlam , Hasan Tunaz , Mehmet Kubilay Er %T Spinetoram’ın fasulye üzerinde fasulye tohum böceği, Acanthocelides obtectus Say. (Coleoptera: Bruchidae)’a karşı rezidüel toksisitesi %D 2016 %J Türkiye Entomoloji Dergisi %P 1010-6960-2536-491X %V 40 %N 1 %R doi: 10.16970/ted.98500 %U 10.16970/ted.98500