Year 2018, Volume 42, Issue 4, Pages 241 - 251 2018-10-04

Antalya’dan alınan bir Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) popülasyonunda spinosad direnci ve bu popülasyonun acrinathrin ve formetanate’a karşı çapraz direnci
Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate

Fatih DAĞLI [1]

146 246

Frankliniella occidentalis(Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) tarımda dünya çapında yaygın olan önemli bir zararlıdır. Spinosad, F. occidentalistürü de dahil olmak üzere Türkiye’de başlıca zararlılara karşı kullanılmaktadır. Fakat 2015 yılında Kumluca, Antalya, Türkiye’den bir biber serasından alınan F. occidentalispopülasyonunda spinosad’a direnç belirlenmiştir. Bu popülasyon (Antalya-2015) alındığı serada uzun süre yoğun spinosad uygulamasına maruz kalmıştır. Aynı popülasyonun acrinathrin ve formetanate’a karşı çapraz direnci araştırılmıştır ve bunun spinosad’a karşı direncinin stabilitesi 12 aydan daha fazla bir süre boyunca izlenmiştir. Yaprak-daldırma biyoassayi ile Hassas ve Antalya-2015 popülasyonlarının LC değerleri tespit edilmiştir ve direnç oranları hesaplanmıştır. Antalya-2015 popülasyonu spinosad’a 235-kat kadar oldukça yüksek düzeyde dirençlidir ve bu popülasyon acrinathrin’e 15-kat çapraz-direnç göstermiştir. Formetanate’a çapraz direnç tespit edilmemiştir. Ek olarak, spinetoram ve spinosad etiket dozlarında Antalya-2015 popülasyonu üzerinde test edilmiştir. Bu aktif maddelerle elde edilen ölüm oranları sırasıyla %88 ve %38’dir. Spinosad direncinin stabilite testinde, Antalya-2015 popülasyonu insektisitlere maruz kalmaksızın 1 yıllık bir süre bekletildiğinde bile ölüm oranında 12 ay öncesine göre önemli bir değişiklik bulunmamıştır. Bu yüzden Antalya-2015 popülasyonunda spinosad direnci stabildir.

Frankliniella occidentalis(Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) tarımda dünya çapında yaygın olan önemli bir zararlıdır. Spinosad, F. occidentalistürü de dahil olmak üzere Türkiye’de başlıca zararlılara karşı kullanılmaktadır. Fakat 2015 yılında Kumluca, Antalya, Türkiye’den bir biber serasından alınan F. occidentalispopülasyonunda spinosad’a direnç belirlenmiştir. Bu popülasyon (Antalya-2015) alındığı serada uzun süre yoğun spinosad uygulamasına maruz kalmıştır. Aynı popülasyonun acrinathrin ve formetanate’a karşı çapraz direnci araştırılmıştır ve bunun spinosad’a karşı direncinin kalıcılığı 12 aydan daha fazla bir süre boyunca izlenmiştir. Yaprak-daldırma biyoassayi ile Hassas ve Antalya-2015 popülasyonlarının LC değerleri tespit edilmiştir ve direnç oranları hesaplanmıştır. Antalya-2015 popülasyonu spinosad’a 235-kat kadar oldukça yüksek düzeyde dirençlidir ve bu popülasyon acrinathrin’e 15-kat çapraz-direnç göstermiştir. Formetanate’a çapraz direnç tespit edilmemiştir. Ek olarak, spinetoram ve spinosad etiket dozlarında Antalya-2015 popülasyonu üzerinde test edilmiştir. Bu aktif maddelerle elde edilen ölüm oranları sırasıyla %88 ve %38’dir. Spinosad direncinin kalıcılık testinde, Antalya-2015 popülasyonu insektisitlere maruz kalmaksızın 1 yıllık bir süre bekletildiğinde bile ölüm oranında 12 ay öncesine göre önemli bir değişiklik bulunmamıştır. Bu yüzden Antalya-2015 popülasyonunda spinosad direnci kalıcı haldedir.

 • Abbott, W. S., 1925. A method of comparing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology,18: 265-267.
 • APRD (Arthropod Pesticide Resistance Database), 2018. Frankliniella occidentalis. (Web page: https://www.pesticideresistance.org/display.php?page=species&arId=348) (Date accessed: May 2018).
 • Atakan, E., 2003.Investigation on Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) on cotton plant. Turkish Journal of Entomology, 27 (1), 39-49.
 • Atakan, E., 2008a. Thrips (Thysanoptera) species and damage associated with strawberry in Adana and Mersin province, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 32 (2), 91-101.
 • Atakan, E., 2008b. Population fluctuations of two thrips (Thysanoptera) species and thrips damage associated with some temperate fruits in Adana province, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 32 (4), 255-271.
 • Bielza, P., V. Quinto, J. Contreras, M. Torné, A. Martín & P. J. Espinosa, 2007. Resistance to spinosad in the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), in greenhouses of south-eastern Spain. Pest Management Science, 63: 682-687.
 • Bielza, P., V. Quinto, C. Gravalos, E. Fernandez, J. Abellan & J. Contreras, 2008. Stability of spinosad resistance in Frankliniella occidentalis (Pergande) under laboratory conditions. Bulletin of Entomological Research, 98: 355-359.
 • Brodsgaard, H. F., 1994. Insecticide resistance in European and African strain of Western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) tested in a new residue-on-glass test. Journal of Economic Entomology, 87 (5): 1141-1146.
 • Bulut, E. & H. Göçmen, 2000. Pests and their natural enemies on greenhouse vegetables in Antalya. IOBC/WPRS Bulletin, 23 (1): 33-37.
 • Croft, B. A., 1990. “Developing a Philosophy and Program of Pesticide Resistance Management, 277-296”. In: Pesticide Resistance in Arthropods (Eds. R.T. Roush & B. E. Tabashnik), Chapman and Hall, Newyork and London, 303 pp.
 • Dağlı, F. & İ. Tunç, 2007. Insecticide resistance in Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) collected from horticulture and cotton in Turkey. Australian Journal of Entomology, 46: 320-324.
 • Dağlı, F., C. İkten & Ş. Ünal Bahşi, 2010. Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Antalya Populasyonlarının İnsektisidlere Duyarlılığı ve İnsektisid Direnci ile Detoksifiye Edici Enzim Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. (Tamamlanmış Tübitak 1001 Projesi, 2007-2010, Proje No: 106O717), 37 pp.
 • Doğanlar, M. & S. Aydın, 2009. Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Türkiye)’nde yeni bir zararlı, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 33 (2): 153-160.
 • EPPO (European Plant Protection Organisation), 1999. EPPO data sheets on quarantine pests, tomato spotted wilt tospovirus, OEPP/EPPO. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 29: 465-472.
 • EPPO (European Plant Protection Organisation), 2018. EPPO A2 list of pest recommended for regulation as quarantine pests, (version 2017-09).(Web page: https://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm) (Date accessed: May 2018).
 • Espinosa, P. J., P. Bielza, J. Contreras & A. Lacasa, 2002. Insecticide resistance in field populations of Frankliniella occidentalis (Pergande) in Murcia (south-east Spain). Pest Management Science, 58: 967-971.
 • Fidan, H., 2016. “Antalya’da örtü altı domates ve biber alanlarında dayanıklılık kıran Tomato spotted wilt virus (TSWV) izolatların genetik kıyaslanması, 560”. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (5-8 Eylül 2016 Konya, Türkiye), Bildiri Özetleri Kitabı, 938 pp.
 • Gao, Y., Z. Lei & S. T. Reitz, 2012. Western flower thrips resistance to insecticides: Detection, mechanisms and management strategies. Pest Management Science, 68: 1111-1121.
 • GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), 2017. Seracılık ve örtüaltı üretimimizde mevcut durum. (Web page: https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetistiricilik) (Date accessed: December 2017).
 • GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), 2018. BKÜ veri tabanı programı. (Web page: https://bku.tarim.gov.tr/Kullanim/TavsiyeArama) (Date accessed: December 2017).
 • Hazır, A., M. R. Ulusoy & E. Atakan, 2011. Studies on determination of Thysanoptera species associated with nectarines and their damage in Adana and Mersin provinces, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 35 (1): 133-144.
 • Herron, G. A. & T. M. James, 2005. Monitoring insecticide resistance in Australian Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) detects fipronil and spinosad resistance. Australian Journal of Entomology, 35: 161-164.
 • Immaraju, J. H., T. D. Paine, J. A. Bethke, K. L. Robb & J. P. Newman, 1992. Western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) resistance to insecticides in Coastal California greenhouses. Journal of Economic Entomology, 85 (1): 9-14.
 • Jensen, S. E., 1998. Acetylcholinesterase activity associated with methiocarb resistance in a strain of Western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande). Pesticide Biochemistry and Physiology, 61:191-200.
 • Jensen, S. E., 2000. Mechanisms associated with methiocarb resistance in Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripsidae). Journal of Economic Entomology, 93: 464-471.
 • Kirk, W. D. J. & L. I. Terry, 2003. The spread of the western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande). Agricultural and Forest Entomology, 5: 301-310.
 • Kılıç, T. & Z. Yoldaş, 2004. İzmir ilinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde trips türlerinin (Thysanoptera) belirlenmesi, yayılışı ve bulunuş oranı üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28 (2): 151-160.
 • Kontsedalov, S., P. G. Weintraub, A. R. Horowitz & I. Ishaaya, 1998. Effects of insecticides on immature and adult western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) in Israel. Journal of Economic Entomology, 91 (5): 1067-1071.
 • Maymo, A. C., A. Cervera, R. Sarabia, R. Martinez-Pardo & M. D. Garcera, 2002. Evaluation of metabolic detoxifying enzyme activities and insecticide resistance in Frankliniella occidentalis. Pest Management Science, 58: 928-934.
 • Mouden, S., K. F. Sarmiento, P. GL. Klinkhamer & K. A. Leiss, 2017. Integrated pest management in western flower thrips: Past, present and future. Pest Management Science, 73: 813-822.
 • Murai, T. & A. J. M. Loomans, 2001. Evaluation of an improved method for mass-rearing of thrips and a thrips parasitoid. Entomologia Experimentalis et Applicata, 101: 281-289.
 • Nas, S., E. Atakan & N. Elekçioğlu, 2007. Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında bulunan Thysanoptera türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31 (4): 307-316.
 • Özsemerci, F., T. Akşit & İ. Tunç, 2006. Manisa ili bağ alanlarında saptanan thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı. Bitki Koruma Bülteni, 46 (1-4):51-63.
 • Sertkaya, E., O. Doğanlar, E. Atakan & M. Doğanlar, 2006. First Incidence of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera, Thripidae) on Cotton in Amik Plain, Hatay. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2 (1): 22-24.
 • Şevik, M. A., 2011. Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV)’nün Tarımsal ürünlerde meydana getirdiği ekonomik kayıplar. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1): 35- 42.
 • Şevik, M. A. & M. Arlı-Sökmen, 2012. Estimation of the effect of Tomato spotted wilt virus (TSWV) infection on some yield components of tomato. Phytoparasitica, 40: 87-93.
 • Shono, T. & J. G. Scott, 2003. Spinosad resistance in the housefly, Musca domestica, is due to a recessive factor on autosome 1. Pesticide Biochemistry and Physiology, 75: 1-7. Soderlund, D. M. & J. R. Bloomquist, 1990. “Moleculer Mechanisms of Insecticide Resistance, 58-96”. In: Pesticide Resistance in Arthropods (Eds. R.T. Roush & B. E. Tabashnik), Chapman and Hall, Newyork and London, 303 pp.
 • Steiner, M. Y. & S. Goodwin, 1998. Methods for collecting and rearing thrips (Thysanoptera) and their natural enemies. Australian Journal of Entomology, 37: 101-106.
 • Tekşam, İ. & İ. Tunç, 2009. An analysis of Thysanoptera associated with citrus flowers in Antalya, Turkey: composition, distribution, abundance and pest status of species. Applied Entomology and Zoology, 44 (3): 455-464.
 • Thalavaisundaram, S., G. A. Herron, A. D. Clift & H. Rosa, 2008. Pyrethroid resistance in Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) and implications for its management in Australia. Australian Journal of Entomology, 47: 64-69.
 • Tosun, N. & E. Onan, 2014 Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri 2014/2015. Hasad Yayıncılık, İstanbul 280 pp.
 • Tunç, İ. & H. Göçmen, 1995. Antalya’da bulunan iki sera zararlısı Polyphagatarsonemus latus (Banks) (Acarina, Tarsonemidae) ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera, Thripidae) üzerine notlar. Turkish Journal of Entomology, 19 (2): 101-109.
 • Ulubilir, A. & C. Yabaş, 1996. Pest and beneficial fauna of undercover vegetables and their distribution in mediterranean region of Turkey. Turkish Journal of Entomology, 20: 217-228.
 • Yıldırım, E. M. & H. Başpınar, 2013. Aydın ili çilek alanlarında Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)’nin popülasyon dalgalanmaları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3 (4): 135-138.
 • Zhang, S., S. Kono, T. Murai & T. Miyata, 2008. Mechanisms of resistance to spinosad in the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Insect Science, 15: 125-132.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih DAĞLI (Primary Author)
Institution: Akdeniz University, Agricultural Faculty, Plant Protection Department, Antalya
Country: Turkey


Bibtex @research article { entoted424746, journal = {Turkish Journal of Entomology}, issn = {1010-6960}, eissn = {2536-491X}, address = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2018}, volume = {42}, pages = {241 - 251}, doi = {10.16970/entoted.424746}, title = {Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate}, key = {cite}, author = {DAĞLI, Fatih} }
APA DAĞLI, F . (2018). Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate. Turkish Journal of Entomology, 42 (4), 241-251. DOI: 10.16970/entoted.424746
MLA DAĞLI, F . "Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate". Turkish Journal of Entomology 42 (2018): 241-251 <http://dergipark.gov.tr/entoted/issue/39559/424746>
Chicago DAĞLI, F . "Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate". Turkish Journal of Entomology 42 (2018): 241-251
RIS TY - JOUR T1 - Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate AU - Fatih DAĞLI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16970/entoted.424746 DO - 10.16970/entoted.424746 T2 - Turkish Journal of Entomology JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 251 VL - 42 IS - 4 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - doi: 10.16970/entoted.424746 UR - https://doi.org/10.16970/entoted.424746 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Entomology Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate %A Fatih DAĞLI %T Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate %D 2018 %J Turkish Journal of Entomology %P 1010-6960-2536-491X %V 42 %N 4 %R doi: 10.16970/entoted.424746 %U 10.16970/entoted.424746
ISNAD DAĞLI, Fatih . "Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate". Turkish Journal of Entomology 42 / 4 (October 2018): 241-251. https://doi.org/10.16970/entoted.424746