Year 2018, Volume 42, Issue 4, Pages 265 - 286 2018-10-04

Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey
Ordu ilinde sebzelerde bulunan akar türleri ile Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae)’nin Türkiye’de ilk kaydı

Mete SOYSAL [1] , Rana AKYAZI [2]

85 228

Turkey has suitable ecological conditions to grow a wide variety of vegetables. This research was conducted to investigate mite species on cultivated vegetables that include bean (Phaseolus vulgarisL., Fabaceae), corn (ZeamaysL.,Poaceae), cucumber (Cucumis sativusL., Cucurbitaceae), eggplant (Solanum melongenaL., Solanaceae), leek (Allium porrumL., Alliaceae), lettuce (Lactuca sativaL., Asteraceae), onion (Allium cepaL., Alliaceae), pepper (Capsicum annuumL., Solanaceae), potato (Solanum tuberosumL., Solanaceae), radish (Raphanus sativusL., Brassicaceae), tomato (Solanum lycopersicumL., Solanaceae), watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai., Cucurbitaceae) and zucchini (Cucurbitasp., Cucurbitaceae) during 2013-2015 in Ordu Province in the Black Sea Region of Turkey. The samples were taken at weekly intervals from April to October each year. A total of 2030 mite specimens were collected and examined during the study. A total of 43 mite species belonging 15 families and 30 genera were identified. Among them, Tetranychus urticaeKoch, 1836 (Prostigmata: Tetranychidae) was found to be the most common phytophagous mite, while Amblyseius swirskiiAthias-Henriot, 1962 (Mesostigmata: Phytoseiidae) was the most abundant predator. In addition, Amblyseius rademacheriDosse, 1958 (Mesostigmata: Pyhtoseiidae) was reported for the first time in Turkey. This new record redescribed and illustrated based on the specimens collected from Solanum melongenaL. (Solanaceae). An identification key for the Turkish Amblyseiusis also provided.

Türkiye birçok sebze türünün yetişmesi için uygun ekolojik koşullara sahiptir. Bu çalışma 2013-2015 yılları arasında, Ordu ilinde yetiştirilen sebzelerden, fasulye (Phaseolus vulgarisL., Fabaceae), mısır (Zea maysL., Poaceae), hıyar (Cucumis sativusL., Cucurbitaceae), patlıcan (Solanum melongenaL., Solanaceae), pırasa (Allium porrumL., Alliaceae), marul (Lactuca sativaL., Asteraceae), soğan (Allium cepaL., Alliaceae), biber (Capsicum annuumL., Solanaceae), patates (Solanum tuberosumL., Solanaceae), turp (Raphanus sativusL., Brassicaceae), domates (Solanum lycopersicumL., Solanaceae), karpuz (Citrullus lanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai., Cucurbitaceae) ve kabak (Cucurbitasp., Cucurbitaceae) üzerinde bulunan akar türlerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Örneklemeler her yılın nisan-kasım ayları arasında haftalık olarak yapılmıştır. Çalışma boyunca 2030 adet akar toplanmış ve incelenmiştir. Üç alt takıma bağlı 15 familya ve 30 cinsden toplam 43 akar türü saptanmıştır. Belirlenen akarlar arasında en yaygın bitki zararlısı tür, Tetranychus urticaeKoch, 1836 (Prostigmata: Tetranychidae) iken en yaygın predator tür ise Amblyseius swirskiiAthias-Henriot, 1962 (Mesostigmata: Phytoseiidae) olmuştur. Ayrıca çalışma da belirlenen Amblyseius rademacheriDosse, 1958 (Mesostigmata: Pyhtoseiidae) türü, Türkiye predatör akar faunası için yeni kayıt niteliğindedir. Solanum melongenaL. (Solanaceae) üzerinden toplanan bu tür tanımlanarak çizimleri sunulmuştur. Ayrıca Türkiye’de tespit edilmiş Amblyseius cinsi akarlar için teşhis anahtarı da verilmiştir.

 • Abak, K., F. Düzyaman, V. Şeniz, H. Gülen, A. Pekşen & H. Ç. Kaymak, 2010. “Sebze üretimini geliştirme yöntem ve hedefleri, 477-492”. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11-15 Ocak 2010, Ankara) Bildirileri, 1300 s.
 • Akyazı, F. & O. Ecevit, 2003. Determination of mite species in hazelnut orchards in Samsun, Ordu and Giresun Provinces. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (3): 39-45.
 • Akyazı, R. & O. Ecevit, 2008. Samsun ili hıyar seralarında predatör akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’in dağılımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (1-2): 73-85.
 • Akyazı, R., E. A. Ueckermann, M. Soysal & D. Akyol, 2016a. Population dynamics of mites (Acari) on Diospyros kaki Thunb. and Diospyros lotus L. (Ebenaceae) trees in Ordu, Turkey. Systematic and Applied Acarology, 21 (10): 1334-1345.
 • Akyazı, R., E. A. Ueckermann, M. Soysal & D. Akyol, 2016b. The new distribution of Amblyseius herbicolus in Turkey (Parasitiformes, Phytoseiidae) with a key of Amblyseius species found in Turkey. Acarologia, 56 (2): 237-244.
 • Akyazı, R., E. A. Ueckermann, D. Akyol & M. Soysal, 2017. Distribution of mite species (Acari) on persimmon trees in Turkey (Ordu), with one newly recorded mite species and one re-described species. International Journal of Acarology, 43 (8): 563-581.
 • Al-Atawi, F. J., 2011. Phytophagous and predaceous mites associated with vegetable crops from Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences, 18 (3): 239-46.
 • Amrine, J. W. & D. C. M. Jr Manson, 1996. “Preparation, mounting and descriptive study of eriophyoid mites, 383-396”. In: Eriophyoid Mites: Their Biology, Natural Enemies and Control (Eds. E. E. Lindquist, M. W. Sabelis & J. Bruin). World Crop Pests, Volume 6. Elsevier, Amsterdam, 785 pp.
 • Andre, H. M., 2011. Dugés’ caudatus is a Tenuipalpidae and not a Tydeidae (Acari). Acarologia. 51 (1): 69-85.
 • Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara, 332 s.
 • Anonymous, 2015. Bibliography for “Lorryia mali” Biodiversity Heritage Library. (Web page: www.biodiversitylibrary.org/name/Lorryia_mali) (Date accessed: November 2015).
 • Asali Fayaz, B. & M. Khanjani 2012. Phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae) in some regions of western and north western Iran. Journal of Crop Protection, 1 (2): 161-172.
 • Atyeo, W. T., 1960. A revision of the mite family Bdellidae in North and Central America (Acarina, Prostigmata). University of Kansas Science Bulletin, 40: 345-499.
 • Auger, P., A. Migeon, E. A. Ueckermann, L. Tiedt & M. Navajas, 2013. Evidence for synonymy between Tetranychus urticae and Tetranychus cinnabarinus (Acari Prostimata, Tetranychiae): Review and new data. Acarologia, 53 (4): 383-415.
 • Baker, E. W. & G. W. Wharton, 1952. An Introduction to Acarology. Macmillan, New York, 465 pp.
 • Beard, J. J., R. Ochoa, G. R. Bauchan, M. D. Trice, A. J. Redford, T. W. Walters & C. Mitter, 2012. Flat Mites of the World Edition 2. Identification Technology Program, CPHST, PPQ, APHIS, USDA; Fort Collins, CO. (Web page: idtools.org/id/mites/flatmites) (Date accessed: November 2018).
 • Binisha, K. V. & H. Bhaskar, 2013. Mite fauna associated with major vegetable crops of thrissur district, Kerala. Entomon, 38 (1): 47-52.
 • Bulut, E., 1999. Antalya ve Çevresinde Sebze Seralarında Bulunan Zararlılar ve Doğal Düşmanların Saptanması. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 70 s.
 • CABI, 2014. Polyphagotarsonemus latus (Broad Mite). (Web page: www.cabi.org/isc/datasheet/26876) (Date accessed: November 2015).
 • Çakmak, I. & S. Çobanoğlu, 2006. Amblyseius californicus (McGregor, 1954) (Acari: Phytoseiidae), a new record for the Turkish Fauna. Turkish Journal of Zoology, 30 (1): 55-58.
 • Can, M. & S. Çobanoğlu, 2010. Kumluca (Antalya) ilçesinde sebze üretimi yapılan seralarda bulunan akar (Acari) türlerinin tanımı ve konukçuları üzerinde çalışmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23 (2): 87-92.
 • Çelik, N., 2009. Samsun İlinde Ev Tozu Akarı Türlerinin Belirlenmesi ve Alerjik Astım İle Arasındaki İlişkinin Ortaya Konulması. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 84 s.
 • Çıkman, E., A. Yücel & S. Çobanoğlu, 1996. “Şanlıurfa ili sebze alanlarında bulunan akar türleri, yayılışları ve konukçuları, 517-525”. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi (24-28 Eylül, 1996, Ankara) Bildirileri, 380 s.
 • Çobanoğlu, S., 1989a. Antalya ili sebze alanlarında tespit edilen Phytoseiidae Berlese, 1915 (Acarina: Mesostigmata) türleri. Bitki Koruma Bülteni, 29 (1-2): 47-64.
 • Çobanoğlu, S., 1989b. Türkiye’nin bazı turunçgil bölgelerinde tespit edilen faydalı akar (Acarina: Phytoseiidae) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 13 (3): 163-178.
 • Çobanoğlu, S., 1989c. Türkiye için üç yeni faydalı akar (Acari: Phytoseiidae) türü. Türkiye Entomoloji Dergisi, 13 (4): 229-38.
 • Çobanoğlu, S., 1991-1992. An annoted list of mites on hazel of Turkey. Israel Journal of Entomology, 25: 35-40.
 • Çobanoğlu, S. 1993a. Türkiye’nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Parasitiformes) türleri üzerinde sistematik çalışmalar I. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17 (1): 41-54.
 • Çobanoğlu, S. 1993b. Türkiye’nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Parasitiformes) türleri üzerinde sistematik çalışmalar II. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17 (2): 99-116.
 • Çobanoğlu, S. 1993c. Türkiye’nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Parasitiformis) türleri üzerinde sistematik çalışmalar III. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17 (3): 175-192.
 • Çobanoğlu, S. 1993d. Türkiye’nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Parasitiformis) türleri üzerinde sistematik çalışmalar IV. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17 (4): 239-255.
 • Çobanoğlu, S., 1995. Some new tarsonemidae (Acarina, Prostigmata) species for Turkish acarofauna. Türkiye Entomoloji Dergisi, 19 (2): 87-94.
 • Çobanoğlu, S. & A. Kazmierski, 1999. Tydeidae and Stigmeidae (Acari, Prostigmata) from orchards, trees and shurbs in Turkey. Biological Bulletin of Poznań, 36: 71-82.
 • Çobanoğlu, S. & S. Bayram, 1999. Mite (Acari) species associated with cultivated and wild rose plants in Camlidere, Turkey. Entomologist's Monthly Magazine, 135: 245-248.
 • Çobanoğlu, S., C. Uysal & E. Ökten, 2003. The complex of the beneficial mite fauna of ornamental trees and shrubs in Ankara, Turkey. Entomologist's Monthly Magazine, 139: 7-12.
 • Çobanoğlu, S. & N. A. Kumral, 2014. Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararlı ve faydalı akar (Acari) biyolojik çeşitliliği ve popülasyon dalgalanması. Türkiye Entomoloji Dergisi, 38 (2): 197-214.
 • Çobanoğlu, S. & N. A. Kumral, 2016. The biodiversity, density and population trend of mites (Acari) on Capsicum annuum L. in temperate and semi-arid zones of Turkey. Systematic and Applied Acarology, 21 (7): 907-918.
 • Çobanoğlu, S., E. A. Ueckermann & H. D. Sağlam, 2016. The Tenuipalpidae of Turkey, with a key to species (Acari: Trombidiformes). Zootaxa, 4097 (2): 151-186.
 • Demite, P. R., G. J. de Moraes, J. A. McMurtry, H. A. Denmark & R. C. Castilho, 2017. Phytoseiidae Database. (Web page: www.lea.esalq.usp.br/phytoseiidae) (Date accessed: November 2017).
 • Denizhan, E. & S. Çobanoğlu, 2009. Ankara ili ceviz (Juglans regia L.) ağaçlarında bulunan eriophyid akarlar ve predatörleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 19 (1): 33-37.
 • Denizhan, E., R. Monfreda, E. De Lillo & S. Çobanoğlu, 2015. Eriophyoid mite fauna (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) of Turkey: New species, new distribution reports and an updated catalogue. Zootaxa, 3991 (1): 1-63.
 • Döker, I., ThI. Stathakis & C. Kazak, 2014a. First record of Amblyseius bryophilus Karg (Acari: Phytoseiidae) for the Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology, 38 (3): 375-377.
 • Döker, I., J. Witters, J. Pijnakker, C. Kazak, M. S. Tixier & S. Kreiter, 2014b. Euseius gallicus Kreiter and Tixier (Acari: Phytoseiidae) is present in four more countries in Europe: Belgium, Germany, The Netherlands and Turkey. Acarologia, 54 (3): 245-248.
 • Döker, I., C. Kazak & K. Karut, 2016. Functional response and fecundity of a native Neoseiulus californicus population to Tetranychus urticae (Acari: Phytoseiidae, Tetranychidae) at extreme humidity conditions. Systematic and Applied Acarology, 21 (10): 1463-1472.
 • Dönel, G. & S. Doğan, 2013. Predatör bir akar olan Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae)’nin Kelkit Vadisi’nden ilk kaydı. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2): 157-163.
 • Düzgüneş, Z., 1952. Türkiye’de turunçgil akarları. Bitki Koruma Bülteni, 1: 6-11.
 • Düzgüneş, Z., 1963. Türkiyede yeni bulunan akarlar. Bitki Koruma Bülteni, 3 (4): 237-46.
 • Ecevit, O., 1976. Akar (Acarina)’ların Toplanması, Saklanması ve Preparatlarının Yapılması. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, Yayın No: 480, 32s.
 • Edward, W. & M. Donald, 1987. The False Spider Mites of Mexico (Tenuipalpidae: Acari). Agricultural Research Service, Tectinical Bulletin, 241 pp.
 • Ewing, H. E., 1917. New Acarina. Part II. Description of new species and varieties from Iowa, Missouri, Illinois, Indiana and Ohio. American Museum of Natural History, 37 (2): 149-172.
 • Fain, A, R. L. Smiley & U. Gerson, 1999. Further observations on the Cheyletidae (Acari), with a key to the genera of the Cheyletinae and a list of all known species in the family. Bulletin de {l’Institute} Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie, 69 (1977): 35-86.
 • Fan, Q. H. & Z. Q. Zhang, 2005. Raphignathoidea (Acari: Prostigmata). Fauna of New Zealand, 52 (1): 1-400.
 • Fan, Q. H. & Z. Q. Zhang, 2007. Tyrophagus (Acari: Astigmata: Acaridae). Fauna of New Zealand, 56: 1-291.
 • Faraji, F., J. Hajizadeh, E. A. Ueckermann, K. Kamali & J. A. McMurtry, 2007. Two new records for Iranian phytoseiid mites with synonymy and keys to the species of Typhloseiulus Chant & MacMurtry and Phytoseiidae in Iran (Acari: Mesostigmata). International Journal of Acarology, 33 (3): 231-239.
 • Faraji, F., S. Çobanoğlu & İ. Çakmak, 2011. A checklist and a key for the Phytoseiidae species of Turkey with two new species records (Acari: Mesostigmata). International Journal of Acarology, 37 (suppl.1): 221-243.
 • Franz, J. T., G. Masuch, H. Musken & K. C. Bergmann, 1997. Mite fauna of German farms. Allergy, 52 (12): 1233-1237.
 • Gerson, U., R. L. Smiley & R. Ochoa, 2003. Mites (Acari) for Pest Control. Blackwell Science, 558 pp.
 • Ghai, S. & M. Shenhmar, 1984. A review of the world fauna of Tenuipalpidae (Acarina: Tetranychoidea). Oriental Insects, 18: 99-172.
 • Gonzalez-Rodrigeuz, R. H., 1965. A taxonomic study of the genera Mediolata, Zetzellia and Agistemus (Acarina: Stigmaeidae). University of California Publications in Entomology, 41: 1-64.
 • Göven, M. A., S. Çobanoğlu & B. Güven 2009. Ege Bölgesi bağ alanlarındaki avcı akar faunası. Bitki Koruma Bülteni, 49 (1): 1-10.
 • Gupta, S. K., 1985. Plant Mites of India. Zoological Survey of India Calcutta, 564 pp.
 • Gupta, S. K., J. Mondal & B. Chakraborty, 2015. Diversity of some mites occurring on medicinal plants in South Bengal with New records of hosts/habitats along with their economic ımportance. Global Journal for Research Analysis, 4 (10): 257-60.
 • Güven, B. & N. Madanlar, 2000. Tertanychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)’nin Salihli (Manisa)’de ikinci ürün mısırda populasyon yoğunluğu ve laboratuvarda iki farklı mısır çeşidinde bazı biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 24 (4): 279-288.
 • Hajizadeh, J., 2007. Fauna of Phytoseiidae mites (Acari: Phytoseiidae) in Guilan Province. Final report of research project. Guilan, Iran: Agricultural Sciences College, University of Guilan, 64 pp.
 • Hıncal, P., N. Yaşarakıncı & I. Çınarlı, 2002. İzmir ilinde domates pas akarı (Aculops lycopersici Massee) (Acarina: Eriophyidae)’nın popülasyon seyri, doğal düşmanları ve kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 42 (1-4): 9-22.
 • İnak, E. & S. Çobanoğlu, 2018. Determination of mite species on vineyards of Ankara, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (2): 1232-1239.
 • İnal, B., 2005. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Çeşitli Kültür Bitkisi Alanlarında Bulunan Acarina Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 100 s.
 • Jalilirad, M., J. Hajicadeh & J. Noei, 2012. Fauna of prostigmatic mites (Acari: Prostigmata) associated with citrus orchards in Guilan Province. Journal of Plant Pests Research, 2 (4): 1-13.
 • Jeppson, L. R., H. B. Keifer & E. W. Baker, 1975. Mites Injurious to Economic Plants. University of California Press, 614 pp.
 • Kade, N., A. Gueye-Ndiaye, C. Duverney & G. J. de Moraes, 2011. Phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) from Senegal. Acarologia, 51 (1): 133-138.
 • Karagöz, B., 2010. Çanakkale İli Domates Alanlarında Zararlı Kırmızıörümcek Tetranchus cinnabarinus Biosduval (Acarina: Tetranychidae)’un Populasyon Gelişmesi ve Predatörlerin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 38 s.
 • Kasap, İ. & S. Çobanoğlu, 2007. Mite (Acari) fauna in apple orchards of around the Lake Van basin of Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31 (2): 97-109.
 • Kasap, İ., S. Çobanoğlu & S. Pehlivan, 2013. Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan predatör akar türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 4 (2): 109-124.
 • Khanjani, M., S. Farzan, M. Asadi & M. Khanjani, 2013. Checklist of the flat mites (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) of Iran. Persian Journal of Acarology, 2 (2): 235-251.
 • Kibritçi, C., C. Kazak & K. Karut, 2007. Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El-Badry (Acari: Phytoseiidae)’ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31 (2): 129-138.
 • Kılıç, T., S. Çobanoğlu, Z. Yoldaş & N. Madanlar, 2012. İzmir ilinde taze soğan tarlalarında bulunan akar (Acari) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 36 (3): 401-411.
 • Komi, K., R. Arakawa & H. Amano, 2008. Native phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) occurring on greenhouse vegetable crops under the pest control programs with natural enemies in Kochi prefecture, Japan. Journal of the Acarological Society of Japan, 17 (1): 23-28.
 • Krantz, G. W. & D. E. Walter, 2009. A Manual of Acarology. 3rd ed. Lubbock (TX), Texas Tech University Press, 816 pp.
 • Kreiter, S., M. S. Tixier, H. Sahraoui, K. Lebdi-Grissa, S. Ben Chabaan, A. Chatti, B. Chermiti, O. Khoualdia & M. Ksantini, 2010. Phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) from Tunisia: Catalogue, biogeography, and key for identification. Tunisian Journal of Plant Protection, 5: 151-178.
 • Kumral, N. A., 2005. Bursa İlinde Ilıman İklim Meyvelerinde Bulunan Zararlı ve Doğal Düşman Akarların Saptanması ve Panonychus ulmi (Koch)’nin Bazı Pestisitlere Karşı Duyarlılığı Üzerine Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Basılmamış) Doktora Tezi, Bursa, 172 s.
 • Kumral, N. A. & S. Çobanoğlu, 2015a. The potential of the nightshade plants (Solanaceae) as reservoir plants for pest and predatory mites. Türkiye Entomoloji Dergisi, 39 (1): 91-108.
 • Kumral, N. A. & S. Çobanoğlu, 2015b. A reservoir weed for mites: Datura stramonium L. (Solanaceae) in the vicinity of cultivated solanaceous plants in Turkey. International Journal of Acarology. 41 (7): 563-573.
 • Lin, J. Z. & Z. Q. Zhang, 2002. Tarsonemidae of the World: Key to Genera, Geographical Distribution, Systematic Catalogue & Annotated Bibliography. Systematic & Applied Acarology Society, London, 440 pp.
 • Madanlar, N., 1991. İzmir İlinde Turunçgillerde Bulunan Acarina Türleri ve Populasyon Yoğunluklarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Basılmamış) Doktora Tezi, İzmir, 258 s.
 • Madanlar, N. & C. Öncüer, 1994. İzmir ilinde sera domatesiz olarak Aculops lycopersici (Massee) (Acarina, Eriophyidae). Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 18 (4): 237-240.
 • Migeon, A., E. Nouguier & F. Dorkeld, 2011. Spider Mites Web: A Comprehensive Database for the Tetranychidae. Trends in Acarology. (Web page: http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/spmweb) (Date accessed: April 2016).
 • Muma, M. H. & H. A. Denmark, 1970. "Phytoseiidae of Florida" arthropods of Florida and neigboring land areas. Florida Department of Agriculture, Division of Plant Industries, 6: 1-150.
 • Öngören, K., N. Kaya & Ş. Türkmen, 1975. Ege bölgesi sebzelerinde zarar yapan kırmızı örümcek türlerinin tespiti, hakim tür olan Tetranychus urticae koch’nin biyolojisi, mücadelesi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 15 (1): 3-29.
 • Özman-Sullivan, S. K., A. Kazmierski & S. Çobanoğlu. 2005. Alycina and Eupodina mites of hazelnut orchards in Turkey. VI. Int. Hazelnut Congress, 14-18 June 2004, Tarragona, Spain, Acta Horticulturae, 686: 401-406.
 • Pritchard, A. E. & E. W. Baker, 1955. A revision of the spider mites family Tetranychidae. Pacific Coast Entomological Society. 2: 472.
 • Radonjic, S. & S. Hrncic, 2011. An overview of invasive species on vegetables in greenhouses in southern part of Montenegro. IOBC/WPRS Bulletin, 153-157 pp.
 • Ripka, G., A. Fain, A. Kazmierski, S. Kreiter & W. Ł. Magowski, 2002. Recent data to the knowledge of the arboreal mite fauna in Hungary (Acari: Mesostigmata, Prostigmata, and Astigmata). Acarologia, 42 (3): 271-281.
 • Ripka, G., A. Fain, A. Kazmierski, S. Kreiter & W. Ł. Magowski, 2005. New data to the knowledge of the mite fauna of Hungary (Acari Mesostigmata, Prostigmata and Astigmata). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 40: 159-176.
 • Ripka, G., I. Laniecka & A. Kazmierski, 2013. On the arboreal acarofauna of Hungary: Some new and rare species of prostigmatic mites (Acari: Prostigmata: Tydeidae, Iolinidae and Stigmaeidae). Zootaxa, 3702 (1): 1-50.
 • Rowell, H. J., D. A. Chant & R. I. C. Hansell, 1978. The determination of setal homologies and setal patterns on the dorsal shield in the family Phytoseiidae (Acarina: Mesostigmata). Canadian Journal of Zoology, 110: 859-876.
 • Sabbatini Peverieri, G., S. Simoni, D. Goggioli, M. Liguori & M. Castagnoli, 2009. Effects of variety and management practices on mite species diversity in Italian vineyards. Bulletin of Insectology, 62 (1): 53-60.
 • Sağlam, H. D. & S. Çobanoğlu, 2010. Determination of Tenuipalpidae (Acari: Prostigmata) species in parks and ornamental plants of Ankara, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 34 (1): 37-52.
 • Schruft, G., 1972. Das Vorkommen von Milben aus der Familie Tydeidae (Acari) and Reben. VI. Beitrag über Untersuchungen zur Faunistik und Biologie der Milben an Kulturreben (Vitis sp.). Zeitschruft Für Angewandte Entomologie, 71: 124-133.
 • Schruft, G., 2006. The occurrence of mites of the family Tydeidae (Acari) on vines. VI. Contribution on investigations on the fauna and biology of mites (Acari) on cultivated vines (Vitis spp.). Zeitschrift fur Angewandte Entomologie (Web page: https://www.cabi.org/ISC/abstract/19740512761) (Date accessed: November 2009).
 • Seeman, O. D. & J. J. Beard, 2011. Identification of exotic pest and Australian native and naturalised species of Tetranychus (Acari: Tetranychidae). Zootaxa, 72: 1-72.
 • Şekeroğlu, E., A. F. Özgür, 1984. A new tomato pest in Çukurova, Aculops lycopersici (Massee), (Acarina; Eriophyidae). Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 8 (4): 211-213.
 • Şekeroğlu, E. & C. Kazak, 1993. First record of Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) in Turkey. Entomophaga, 38 (3): 343-345.
 • Skvarla, M., J. Fisher & A. Dowling, 2014. A review of Cunaxidae (Acariformes, Trombidiformes): Histories and Diagnoses of subfamilies and genera, keys to world species, and some new locality records. ZooKeys, 418: 1-103.
 • Solarz, K. 2012. House Dust Mites and Storage Mites (Acari: Oribatida: Astigmatina) Identification Keys. Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland, 120 pp.
 • Soylu, O. Z. & N. Ürel 1977. Güney Anadolu Bölgesi turunçgillerinde zararlı böceklerin parazit ve predatörlerinin tesbitî üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 17 (2-4): 77-112.
 • Soysal, A. & A. Yayla, 1988. Antalya ili patlıcanlarında zararlı Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)’nin ve doğal düşmanlarının populasyon yoğunlukları tespiti üzerine ön çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 28 (1-2): 29-41.
 • Stojnic, B., H. Panou, G. Papadoulis, R. Petanovic & N. Emmanouel, 2002. The present knowledge and new records of phytoseiid and tydeid mites (Acari: Phytoseiidae, Tydeidae) for the fauna of Serbia and Montenegro. Acta Entomologica Serbica, 7 (1/2): 111-117.
 • Summers, F. M. & D. W. Price, 1970. Review of the mite family Cheyletidae. University of California Publications in Entomology, 61: 1-153.
 • Tempfli, B., B. Pénzes, J. Fail & Á. Szabó, 2015. The occurrence of tydeoid mites (Acari: Tydeoidea) in Hungarian Vineyards. Systematic and Applied Acarology, 20 (8): 937-954.
 • Tixier, M. S., S. Kreiter, M. Okassa & B. Cheval, 2009. A new species of the genus Euseius Wainstein (Acari: Phytoseiidae) from France, Journal of Natural History, 44 (3-4): 241-254.
 • Tixier, M. S., A. Baldassar, C. Duso & S. Kreiter, 2013. Phytoseiidae in European grape (Vitis vinifera L.): Bio-ecological aspects and keys to species (Acari: Mesostigmata). Zootaxa, 3721 (2): 101-142.
 • Tokkamış, F. N. & D. Yanar, 2011. “Tokat İlinde yetiştirilen bazı sebzelerde belirlenen zararlı ve faydalı akar türleri. 24”. Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş) Bildirileri, 496 s.
 • Tokkamış, F. N., 2011. Tokat İlinde Yetiştirilen Bazı Sebze Türlerinde Faydalı ve Zararlı Akar (Acari) Türlerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 69 s.
 • Toros, S., 1974. Orta Anadolu Bölgesi'nde Önemli Bitki Zararlılarından Tetranychus viennensis Zacher (Akdiken akarı)'in Morfolojisi, Biyolojisi, Yayılışı ve Konukçuları ile Kimyasal Savaş İmkanları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 514: 74 s.
 • Tunç, I. & H. Göçmen, 1995. Antalya’da bulunan iki sera zararlısı Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acarina, Tarsonemidae) ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Tysanoptera, Thripidae) üzerine notlar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 19 (2): 101-109.
 • TÜİK, 2017. Bitkisel üretim istatistikleri. (Web page: www.tuik.gov.tr) (Date accessed: April 2018).
 • Ueckermann, E. A. & T. G. Grout, 2007. Tydeoid mites (Acari: Tydeidae, Edbakerellidae, Iolinidae) occurring on citrus in Southern Africa. Journal of Natural History, 41 (37-40): 2351-2378.
 • Ueckermann, E. A. & S. Çobanoğlu, 2012. Phytophagous Mites of Economical Importance of Turkey. Workshop in Taxonomic Acarology, (21-22 June 2012, Ankara, Turkey), 61 pp.
 • Ueckermann, E. A., 2013a. Course on Taxonomy of the Tarsonemidae. 3. Workshop in Taxonomic Acarology, (09-10 July 2013, Bursa, Turkey), 21 pp.
 • Ueckermann, E. A., 2013b. Course on Taksonomy of the Tydeoidae. 3. Workshop in Taxonomic Acarology, (09-10 July 2013, Bursa, Tukey), 24 pp.
 • Ueckermann, E. A. & G. Ripka, 2016. Three new species and a new record of tenuipalpid mites (Acari: Tenuipalpidae) from Hungary. Journal of Natural History, 50 (15-16): 989-1015.
 • Ueckermann, E. A., E. Palevsky, U. Gerson, E. Recht & P. D. Theron, 2018. The Tenuipalpidae (Acari: Trombidiformes) of Israel. Acarologia 58 (2): 483-525.
 • Volgin, V. I., 1989. Acarina of the Family Cheyletidae of the World. Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi, 532 pp.
 • Yabaş, C. & A. Ulubilir, 1995. Akdeniz Bölgesi’nde biberde yeni saptanan bir zararlı Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acarina, Tarsonemidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 19 (1): 43-46.
 • Yanar, D. & H. Erdoğan, 2013. Tokat İlinde Bulunan Taş Çekirdekli Meyvelerde Bulunan Akar Türlerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Bilimsel Araştırma Projeleri Bitirme Raporu, 100 s.
 • Yanar, D., O. Ecevit & I. Kadıoğlu, 2008. Tokat yöresinde domates ekim alanlarında zarar oluşturan domates pas akarı [Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae)]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (2): 1-5.
 • Yeşilayer, A., 2009. İstanbul İli Yeşil Alanlarında Zararlı Akar (Acarina) Türlerinin Tanımı, Yayılışı, Önemli Türün Populasyon Yoğunluğu ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Basılmamış) Doktora Tezi, Ankara, 185 s.
 • Yeşilayer, A. & S. Çobanoğlu, 2012. Türkiye akar faunası ıçin yeni bir kayıt: Cheletomimus berlesei (Oudemans) (Acari: Cheyletidae). Türkiye Entomoloji Bülteni, 2 (3): 183-188.
 • Zdarkova, E., 1967. Stored food mites in Czechoslovakia. Journal of Stored Products Research, 3 (2): 155-175.
 • Zhang, Z. Q. & H. Norbakhsh, 1995. A new genus and three new species of mites (Acari: Trombidiidae) described from larvae ectoparasitic on aphids from Iran. European Journal of Entomology, 92 (4): 705-718.
 • Zhang, Z. Q., 2000. Key to Tarsonemidae of New Zealand. Final report to MAF Science Policy for Project FMA102: 1-35.
 • Zhang, Z., R. Henderson, A. Flynn & N. A. Martin, 2002. Key to Tetranychidae of New Zealand. Landcare Research Contract Report: LC0102/144, Prepared for: MAF Science Policy, Project FMA180, 62 pp.
 • Zhang, Z. Q., 2003. Mites of Greenhouses, Identification, Biology and Control, CABI Publishing, 256 pp.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Mete SOYSAL
Country: Turkey


Author: Rana AKYAZI (Primary Author)

Bibtex @research article { entoted447218, journal = {Turkish Journal of Entomology}, issn = {1010-6960}, eissn = {2536-491X}, address = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2018}, volume = {42}, pages = {265 - 286}, doi = {10.16970/entoted.447218}, title = {Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey}, key = {cite}, author = {SOYSAL, Mete and AKYAZI, Rana} }
APA SOYSAL, M , AKYAZI, R . (2018). Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey. Turkish Journal of Entomology, 42 (4), 265-286. DOI: 10.16970/entoted.447218
MLA SOYSAL, M , AKYAZI, R . "Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey". Turkish Journal of Entomology 42 (2018): 265-286 <http://dergipark.gov.tr/entoted/issue/39559/447218>
Chicago SOYSAL, M , AKYAZI, R . "Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey". Turkish Journal of Entomology 42 (2018): 265-286
RIS TY - JOUR T1 - Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey AU - Mete SOYSAL , Rana AKYAZI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16970/entoted.447218 DO - 10.16970/entoted.447218 T2 - Turkish Journal of Entomology JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 286 VL - 42 IS - 4 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - doi: 10.16970/entoted.447218 UR - https://doi.org/10.16970/entoted.447218 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Entomology Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey %A Mete SOYSAL , Rana AKYAZI %T Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey %D 2018 %J Turkish Journal of Entomology %P 1010-6960-2536-491X %V 42 %N 4 %R doi: 10.16970/entoted.447218 %U 10.16970/entoted.447218
ISNAD SOYSAL, Mete , AKYAZI, Rana . "Mite species of the vegetable crops in Ordu Province with first report of Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (Mesostigmata: Phytoseiidae) in Turkey". Turkish Journal of Entomology 42 / 4 (October 2018): 265-286. https://doi.org/10.16970/entoted.447218