Yayın İlkeleri

Türkiye Entomoloji Dergisi

Yayın İlkeleri

1. Dergi, Entomoloji ve Tarımsal Zooloji bilim dallarıyla ilişkili konulara açıktır.

2. Dergide sadece İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırmalar yayınlanır. Ancak eserlerde Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.

3. Yayınlanması istenilen eserlerin kısmen veya tamamen herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmayacak olması zorunludur.

4. Daha önce Kongre/Sempozyum vs. de sözlü/poster bildiri olarak sunulmuş ancak sadece kısa özet olarak basılmış eserler, dipnotta belirtilmesi koşuluyla kabul edilir.

5. Lisansüstü tezleri veya ulusal/uluslararası çeşitli kurumlarca desteklenen proje bulgularını içeren eserlerde bu durum dipnotta mutlaka belirtilmelidir.

6. Dergide yayınlanması istenilen eserler, web sayfasında sunulan “Yazarlar için” bölümünde açıklandığı gibi hazırlanarak, üst yazı, imzalı telif hakları formu ile web tabanlı UDS açık dergi sistemi (http://dergipark.gov.tr/entoted) üzerindengönderilmelidir.

7. Yayınlanması istenilen eserler, dergiye sunulmadan önce bağlı bulundukları kurumların kullandıkları iThenticate (https://app.ithenticate.com/en_us/login)programından benzerlik taraması yapılıp, benzerlik oranı %25’i geçmeyen eserlerin “Benzerlik raporları” ilebirlikte başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu kurala uymayan eserler düzenlenmek üzere yazara geri gönderilir.

8. Editörler tarafından değerlendirilmek üzere yazar(lar)ın çıkar çakışması ve/veya çıkar çatışması içinde oldukları bilim insanları ile gerekli olması halinde değerlendirilmek üzere hakem önerilerini içeren bir PDF bilgi dosyasını sisteme yüklemesi gerekmektedir.

9. Yayınlanması istenilen eserler, web sayfasında sunulan “Makale Taslağı” na göre sadece gerekli tablo ve şekiller halinde mümkün olduğunca açık ve öz bir şekilde sunulmalı ve ve 16 sayfadan fazla olmamalıdır.

10. Yayın ilkelerine uygun olmayan eserler “Ön Kontrol” aşamasında istenilen şekle göre yeniden düzenlenmek üzere yazara geri gönderilir.

11. İnceleme ve Düzenleme aşamalarında yazar, sadece hakemler tarafından değil aynı zamanda editörler tarafından dile getirilen konuları da içerebilen tüm düzeltmeleri yapmalıdır.

11. Bir eser yayına kabul edildiğinde, “Baskı ücreti” ödenmeden ve “Telif hakları formu” tüm yazarlar tarafından imzalanıp dergimize gönderilmeden yayınlanmaz. Yazarlara eserleri için “Telif ücreti” ödenmez. Yayınlanan eserlere ait şekil dışı sorumluluklar yazarlarına aittir.