TED Makale Taslağı

 

Original article (Orijinal araştırma)

 

Eserin İngilizce başlığı ikinci kelimeden itibaren küçük harflerle

14 pt ortalı ve koyu yazılmalıdır

Eserin Türkçe başlığı ikinci kelimeden itibaren küçük harflerle

12 pt ortalı ve normal yazılmalıdır

Sorumlu yazar eserin metin halini sisteme yüklerken, hakem inceleme aşamasında görülmemesi için yazar isimleri olmadan göndermelidir. Yazar bilgileri başlangıçta sadece elektronik forma girilmelidir. Yazar bilgileri eser yayına kabul edildiğinde eserin son hali üzerine aşağıdaki gibi eklenilmelidir.

Birinci Yazar Adı SOYADI*                                İkinci Yazar Adı SOYADI

Yazarların adres bilgileri için soyadları sonuna word programı altında “Ekle” sekmesine tıklanıp ”Başvuru” seçeneği altında ”Dipnot” komutu ile otomatik olarak dipnot oluşturulmalı ve dipnotta açık adresleri 8 pt normal girilmelidir. Sorumlu yazar soyadı üzerine “*” simgesi eklenilmelidir.

Abstract (12 pt, kalın, ortalı)

Eserin, yazar adlarından sonra 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce bir özeti (9 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başı 1 cm girintili) verilmelidir. Abstract ve Öz basit bir abstrakt gibi değil, çalışmanın kısaca amacını, yöntemini, hangi yıllarda ve nerede yapıldığını, bulgu ve sonuçlarını mutlaka içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Öz, Abstract ile aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Keywords:(9 pt, kalın, sola yaslı) En fazla 5 adet (9 pt, normal, iki yana yaslı, alfabetik sırada olmalıdır)

Öz (12 pt, kalın, ortalı)

Eserin, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe bir özeti (9 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başı 1 cm girintili) verilmelidir. Öz basit bir abstrakt gibi değil, çalışmanın kısaca amacını, yöntemini, hangi yıllarda ve nerede yapıldığını, bulgu ve sonuçlarını mutlaka içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Öz, Abstract ile aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Anahtar sözcükler:(9 pt, kalın, sola yaslı) En fazla 5 adet (9 pt, normal, iki yana yaslı, Keyword’deki sırada olmalıdır)


Eserin tamamında Arial yazı karakteri kullanılmalıdır.

Sayfa boyutları: Genişlik: 20 cm Yükseklik: 28 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kenar boşlukları: üst 3,00 cm, alt 2,75 cm, sağ ve sol 1,75 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Düzen: Üst bilgi 1.75 cm ve alt bilgi kenardan uzaklık 1.5 cm olarak, anahat ilk, tek, çift sayfalarda farklı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kendine özgü standartlara göre hazırlanması gereken taksonomik araştırmalar dışındaki eserler, buradaki dispozisyon ve esaslar dahilinde hazırlanmalı ilk sayfa yukarıdaki bilgilerle bitmiş olmalıdır.

Veriler okuyucu tarafından en iyi biçimde anlaşılacak şekilde ya çizelge ya da şekil olarak (tekrarları önlemek için bunlardan yalnızca biri verilerek) sunulmalıdır.

Giriş (12 pt, kalın, 1 cm girintili)

Bu bölümde, konunun önemi, daha önce konuyla ilgili yapılmış çalışmalar ve onlardan eksik kalan yönler irdelenerek çalışmanın amacı kısaca verilmelidir (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili).

Materyal ve Yöntem

Bu bölümde, araştırmada kullanılan materyal ve yöntem belirtilmelidir (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili). Çalışmanın yapıldığı yer ve yıllar yöntem içinde mutlaka belirtilmelidir

Alt başlıklar (10 pt, kalın, 1 cm girintili, sadece ilk harfi büyük)

Materyal ve yönteme ait bölümler altbaşlıklar  halinde verilmesi durumunda kullanılmalıdır. (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili).

Araştırma Sonuçları ve Tartışma

Araştırma sonuçları mümkün olduğunca kısa ve öz olarak verilmeli, bulgular diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak yazar/ların kanaatleri kesin bir şekilde ortaya konulmalıdır (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili).

Alt başlıklar (10 pt, kalın, 1 cm girintili, sadece ilk harfi büyük)

Araştırma Sonuçları ve Tartışmaya ait bölümler altbaşlıklar halinde verilmesidurumunda kullanılmalıdır. (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili).

Teşekkür (12 pt, kalın, 1 cm girintili)

Bu bölüm gerekliyse 10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili olarak yazılmalı, kişi ve kurum adları ile adresleri açık ve tam olarak verilmelidir.

Yararlanılan Kaynaklar (12 pt, kalın, 1 cm girintili)

Eser içinde kaynaklara atıfta bulunurken cümle sonunda parantez içinde verilecekse “(Soyadı, Yıl).şeklinde, önce en eski kaynak, aynı yıl olanlar alfabetik sıralı olacak şekilde, iki kaynak arasına “;” eklenerek yazılmalıdır. Eğer kaynaklara atıf metin başında veya içinde verilecekse yazar soyadından sonra yıl parantez içinde “Soyadı (Yıl)” şeklinde yazılmalıdır. Tek yazarda Soyadı, Yıl. İki yazarda Soyadı & Soyadı, Yıl. Çok yazarlı yayınlarda Soyadı1 et al., Yıl. İsimsizlerde Anonymous, Yıl. Kurumlar (EPA, FAO vd.) Büyük Harflerle Kurum Adı, Yıl.

“Yararlanılan Kaynaklar” bölüm başlığı 12 pt, kalın, 1 cm girintili, metin 9 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı ve satır arası “tek” seçilmelidir.

“Yararlanılan kaynaklar” alfabetik sıraya göre verilmeli ve sonuna mutlaka “.” konulmalıdır.

Tek yazar için Soyadı, A., Yıl. İki yazar için Soyadı, A1. & A2. Soyadı, Yıl. Çok yazarlı yayınlarda Soyadı1, A1., A2. Soyadı2, A3. Soyadı3 & A4. Soyadı4, Yıl.

Kitap için:

Yazarlar, Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yerinin İli, Toplam sayfa sayısı s/pp.

Editörlü kitapta kitabın bir bölümü için:

Yazarlar, Yıl. “Kitabın İçinde Yer Alan Bölümün Adı, (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük) sayfa aralığı”. In: Kitabın Adı (Ed: Yazarlar). Kurumu ve Basım Yerinin İli, Toplam sayfa sayısı s/pp.

Dergilerdeki makale için:

Yazarlar, Yıl. Makalenin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı (koyu değil), Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Bildiri kitabında yer alan bildiri için:

Yazarlar, Yıl. “Bildirinin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük), sayfa aralığı”. Kongre/Sempozyum Adı (Tarihi, Toplantı Yeri) Bildirileri, (varsa) Yayınlayan Kurum, toplam sayfa sayısı s/pp.

Tez için:

Yazarlar, Yıl. Tezin Adı (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Tez Çalışmasının Gerçekleştirildiği Kurumun Adı, (Basılmamış) Yüksek Lisans/Doktora Tezi, İl, Sayfa sayısı s.

Elektronik kaynak için:

Yazarlar, Yıl. Çalışmanın adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). (Web sayfası: http://www................) (Erişim tarihi: Ay Yıl).

Veri tabanından taranan bilgi için:

Yazarlar, Yıl. Çalışmanın adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı (koyu değil), Cilt (Sayı): Sayfa aralığı. Abstracted in ___ Abstracts, Yıl: Abstrakt No: .

Bilimsel isimler

• Taksonların güncel isimleri, author, yıl, takım ve familya gibi bilgiler için www.faunaeur.org adresinden yararlanılmalıdır.

• Bilimsel isimler, başlık veya alt başlıklarda koyu ve italik; normal metin içinde ise koyu değil ve sadece italik olarak yazılmalıdır.

• Bilimsel isimler, eser başlığı, summary, özet, metin içinde ilk geçtikleri yerlerde ve alt başlıklarda; Cins tür, Author (Takım: Familya) şeklinde tam olarak yazılmalıdır. 

• Bilimsel isimler, konu içerisinde tekrar geçtiğinde, cins ismi kısaltılarak yazılmalı ancak paragraf ve cümle tür adı ile başlıyor ise ya da çizelge üst, şekil alt yazılarında Cins ve tür adı şeklinde kısaltılmadan (Author, Takım, Familya olmadan) yazılmalıdır.

• Sistematik ve taksonomik araştırma sonuçlarını içeren eserlerde incelenen materyal verilirken: Alfabetik sırada önce il (koyu punto yazılmamalıdır) sonra yine alfabetik sırada ilçeler, yükseklik veya koordinatlar, tarih ve cinsiyete göre birey sayıları olacak şekilde aşağıdaki örnek esas alınarak yazılmalıdır.

İncelenen materyal: Ağrı: Patnos, 7.VII.2003, ♀; Adana: Karaisalı, Kızıldağ, Akpınar, 1650 m, 22.VII.2007, 11 ♀♀; Ankara: 15.VIII.1994, ♀; Artvin: Ardanuç, Ferhatlı, 7.VII.1994, ♀, Yusufeli, Demirkent, 24.VIII.1991, ♀; Balıkesir: Ayvalık, 8.VIII.1998, 2 ♂♂; Bayburt: Kop Mountain, 2400 m, 9.VIII.1994, 3 ♀♀, ♂, Şehitler Çeşmesi, 2400 m, 21.VIII.2008, 9 ♀♀; Çanakkale: 5.X.2002, ♂; Bilecik: 600 m, 15.VIII.1995, 2 ♂♂; Burdur: 940 m, 7-8.VII.2006, 19 ♀♀, 266 ♂♂, Yeşilova, 1060 m, 6.VII.2006, 123 ♀♀ 103 ♂♂, leg. J. & M. Halada, M. Kadlec; Çanakkale: 27.VI.2006, ♂, leg. J. Halada; Eskişehir: İnönü, 800 m, 1.VIII.1991, ♀, M. Halada; Iğdır: 850 m, 16.VII.1997, ♂, 23.VIII.1997, ♂, Küllük, 850 m, 24.VIII.1997, ♀, ♂; Isparta: 1020 m, 9.VII. 2006, ♀, Karakuş Mountain, 1460 m, 11.VII.2006, 2 ♀♀, 26 ♂♂, Eğirdir Lake, 920 m, 10.VII.2006, 3 ♂♂, leg. J. Halada, M. Kadlec; İzmir: Ödemiş, 3.VII.2006, ♂, M. Halada; Konya: Sille, 1300 m, 10.VIII.1999, 2 ♂♂.

Şekiller

Şekil alt yazıları 8 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, satır aralığı tek,iki yana yaslı girilmelidir. Şekil alt yazısının sonunda mutlaka nokta olmalıdır. Şekil içindeki metinler de Arial yazı karakterinde ve 8 punto normal girilmelidir. 

Şekiller Word dosyası içine “resim” olarak yapıştırılmalıdır. Şayet birden fazla resim/fotoğraf/şekil/grafik kullanılacak ve bunlara a,b,c… gibi harflendirme yapılacaksa bu resimler önce bir Powerpoint (PP) dosyasında yanyana (altalta) konmalı ve harflendirme yapılmalıdır. Daha sonra tümü seçilip gruplandırma yapıldıktan sonra Word dosyası içine “resim” olarak yapıştırılmalıdır. Resimin büyük ya da küçük gelmesi durumunda değişiklik PP dosyası içinde yapılarak Word dosyasına taşınmalıdır.

Çizelgeler

Cetvel ve tablolar “Çizelge” olarak değerlendirilmelidir.

Veriler okuyucu tarafından en iyi biçimde anlaşılacak şekilde ya çizelge ya da şekil olarak (tekrarları önlemek için bunlardan yalnızca biri verilerek) sunulmalıdır.

Çizelge üst yazıları 8 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, satır aralığı tek, iki yana yaslı girilmelidir. Çizelge üst yazısı sonuna nokta konmamalıdır. Çizelge içindeki metinler 8 punto normal sola yaslı, rakamlar ise sağa yaslı, koyu punto olmadan girilmelidir. Gerektiğinde iç başlıklar ortalı verilebilir. Çizelge içindeki ondalık rakam düzeyi her sütun içinde aynı hizaya gelecek şekilde girilmelidir.

Her bir çizelge, makale içinde olması gereken yere aşağıdaki gibi uygun şekilde yerleştirilmelidir.

Çizelge 1. Çizelge üst yazısı: 8 pt, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı, Çizelge içindeki metinler (8 pt, normal), Çizelge üst yazılarının sonuna kesinlikle nokta konulmamalıdır

Ana bölümler

Alt ve üst kısımlar

Çizgili*

Olmalı

Ara bölümler

çizgisiz

olmalı

17.71

Bilgiler

gerektiğinde

ortalanmalı

238.12

Rakamlar

sağa

yaslanmalı

2.90

Ondalık rakam

düzeyi

eşit basamaklı olmalı

26.00

Son satır altı

çizgili

olmalı

90.00

* Açıklayıcı dipnotlar 8 pt, normal.