Kapak Resmi
1.533     |     2.115
Arşiv
http://www.epfjournal.com


Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi; ekonomi, politika (uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi) ve finans alanlarında çalışmalar yayınlamayı ve bu alanlarda çalışma yapan akademisyenleri, araştırmacıları biraraya getirmeyi amaçlayan hakemli bir dergidir.

Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 


https://twitter.com/EpFjournal?lang=tr

http://independent.academia.edu/EkonomiPolitikaFinansAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1DergisiDergimiz Aralık 2017 sayısı (Cilt: 2, Sayı: 2) için makale kabulüne başlamıştır.