Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

ISSN 2587-151X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ersan Ersoy | http://www.epfjournal.com
Kapak Resmi

2.611

4.107

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi; ekonomi, politika (uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi) ve finans alanlarında çalışmalar yayınlamayı ve bu alanlarda çalışma yapan akademisyenleri, araştırmacıları biraraya getirmeyi amaçlayan hakemli bir dergidir.

Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz Haziran 2018 sayısı (Cilt: 3, Sayı: 1) için makale kabulüne başlamıştır. 

https://twitter.com/EpFjournal?lang=tr

http://independent.academia.edu/EkonomiPolitikaFinansAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1Dergisi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=jbw-LXcAAAAJ&hl=tr