Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-151X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ersan Ersoy | http://www.epfjournal.com

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır.

Son doçentlik başvuru şartları kapsamında dergimizde yayımlanan makaleler doçentlik başvurularında puanlanabilmektedir.

Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir (23.03.2018). TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmek için başvuru yapılmıştır. 

Dergimiz Nisan 2019 sayısı (Cilt: 4, Sayı: 1) için makale kabulüne başlamıştır.

https://twitter.com/EpFjournal?lang=tr http://independent.academia.edu/EkonomiPolitikaFinansAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1Dergisi https://sch

Dergimiz TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir (23.03.2018). TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmek için başvuru yapılmıştır. 

DOI başvurumuz kabul edilmiştir. Dergimizde yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir.

https://twitter.com/EpFjournal?lang=tr

http://independent.academia.edu/EkonomiPolitikaFinansAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1Dergisi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=jbw-LXcAAAAJ&hl=tr

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-151X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ersan Ersoy | http://www.epfjournal.com
Kapak Resmi

7.127

18.739

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır.

Son doçentlik başvuru şartları kapsamında dergimizde yayımlanan makaleler doçentlik başvurularında puanlanabilmektedir.

Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir (23.03.2018). TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmek için başvuru yapılmıştır. 

Dergimiz Nisan 2019 sayısı (Cilt: 4, Sayı: 1) için makale kabulüne başlamıştır.

https://twitter.com/EpFjournal?lang=tr http://independent.academia.edu/EkonomiPolitikaFinansAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1Dergisi https://sch

Dergimiz TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir (23.03.2018). TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmek için başvuru yapılmıştır. 

DOI başvurumuz kabul edilmiştir. Dergimizde yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir.

https://twitter.com/EpFjournal?lang=tr

http://independent.academia.edu/EkonomiPolitikaFinansAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1Dergisi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=jbw-LXcAAAAJ&hl=tr