OnlineFirst Olarak Yayımlanan Makaleler

Bu sayfada yayına hazır hale gelen makaleler, baskıdan önce online olarak yayımlanmaktadır. 


Kapak ve Ön Sayfalar

(Download) Enerji-GSYH İlişkisine Yeni Bir Bakış: Türkiye ve G7 Ülkelerinde Gelir ve Sürdürülebilir Refah Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

(Download) Türkiye'de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Aktif Kalitesinin TOPSIS Yöntemi İle Ölçümü


Onlinefirst olarak yayımlanan makalelere aşağıda yer alan örnekte gösterildiği gibi atıf yapılabilir.

Smith, J. A. (2010). Citing advance online publication: A review. Journal of Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a45d7867