Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-6575 | e-ISSN 1309-6575 | Periyot İlkbahar , Yaz , Sonbahar , Kış , Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği |

Konu alanında dünyada ve Türkiye’de gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen,öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimiyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Dolayısıyla bu derginin sayfalarında 

•Özgün bilimsel araştırmalara,
•Metodolojik gelişmelere,
•Tartışma yazılarına,
•Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,
•Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına yer verilecektir.
 

Eğitimde ve Psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

ISSN 1309-6575 | e-ISSN 1309-6575 | Periyot İlkbahar , Yaz , Sonbahar , Kış , Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği |
Kapak Resmi

87.642

75.717

Konu alanında dünyada ve Türkiye’de gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen,öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimiyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Dolayısıyla bu derginin sayfalarında 

•Özgün bilimsel araştırmalara,
•Metodolojik gelişmelere,
•Tartışma yazılarına,
•Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,
•Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına yer verilecektir.
 

Eğitimde ve Psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.

Yaz 2018 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Öz-Yönetimli Öğrenme Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 85 - 100
  İlkay AŞKIN TEKKOL, Melek DEMİREL
 2. Sınav Stresi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 101 - 115
  Büşra KARADUMAN, Sevilay KİLMEN
 3. Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 116 - 135
  Hakan SARIÇAM, Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ
 4. Differential Item and Differential Distractor Functioning Analyses on Turkish High School Entrance Exam
  Sayfalar 136 - 149
  Rağıp TERZİ, Levent YAKAR
 5. Merkezsizleştirme Becerisini Değerlendirme: Yaşantılar Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
  Sayfalar 150 - 160
  Fatma Zehra ÜNLÜ KAYNAKÇI
 6. Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Sınıflama Testi Kriterlerinin Test Etkililiği ve Ölçme Kesinliği Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 161 - 177
  Ceylan GÜNDEĞER, Nuri DOĞAN
 7. Toplam Test ve Alt Test Puanlarının Kestiriminin Hiyerarşik Madde Tepki Kuramı Modelleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 178 - 201
  Sümeyra SOYSAL, Hülya KELECİOĞLU
 8. Otizm Sosyal Beceriler Profili Ölçeğinde Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Farklı Kuramlara Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 202 - 215
  Zeynep PEKİN, Sevda ÇETİN, Neşe GÜLER
 9. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
  Sayfalar 216 - 238
  Mahmut Sami KOYUNCU, Mehmet ŞATA, İsmail KARAKAYA