Kabul Edilmiş Makaleler

  • TEOG Sınavı Kapsamı Dışında Kalan Derslerin Öğretmenlerinin TEOG’a İlişkin Görüşleri
    Seher Ulutaş, Nükhet Demirtaşlı 24 Eki 2018
  • Veri Madenciliğinde Kullanılan Güncel Bir Analiz Programı: WEKA
    gökhan aksu, Nuri DOĞAN 29 Kas 2018
  • Tek Denekli Deneysel Çalışmalarda Etki Büyüklüğü Hesaplanması: Regresyona Dayalı Olmayan Yöntemlerin İncelenmesi
    NİHAL ŞEN, SEDAT ŞEN 16 Ara 2018