Kabul Edilmiş Makaleler

 • Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Davranışları Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Bijen Filiz, Gıyasettin Demirhan 14 Ara 2017
 • Kategori Sayısının Psikometrik Özellikler Üzerine Etkisinin Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modeline (Mokken Model’e) Göre İncelenmesi
  Asiye ŞENGÜL AVŞAR 29 Oca 2018
 • Çocuklar İçin “Hayır” Diyebilme Becerisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Ferat Yılmaz, M. Akif Sözer 10 Şub 2018
 • Öğrenci Çıktıları, Öğretmen Kalitesi Ve Öğretimsel Kalite Açısından Öğrencilerin Sınıflandırılması: TIMSS-2015 Çalışmasına Dayalı Olarak Öğrenci Profilleri Oluşturma
  Yrd.Doç.Dr. Emine ÖNEN 15 Şub 2018
 • Sınav Stresi Ölçeğinin Uyarlanması ve Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
  Sevilay Kilmen, Büşra Karaduman 21 Şub 2018