Kabul Edilmiş Makaleler

  • İnternet Kullanımında Ana-Baba Aracılığı Ergen ve Ana-Baba Ölçeklerinin Türk Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
    Derya Atalan Ergin, Emine Gül Kapçı 9 Mar 2019
  • JMETRIK: Classical Test Theory and Item Response Theory Data Analysis Software
    gökhan aksu, cem oktay güzeller, Mehmet Taha ESER 12 Mar 2019
  • Öğrenci ve Okul Değişkenlerinin Matematik Başarısı ve Gelişimine Etkileri
    Emine YAVUZ, Şeref TAN, Hakan Yavuz ATAR 20 Mar 2019