Dergi Sahibi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

Sekreterya

Arş.Gör. Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL

Turkey
nkibrislioglu@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri
Kurum: Hacettepe Üniversitesi

Arş.Gör. İbrahim UYSAL

Turkey
ibrahimuysal06@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri
Hakkında: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi