Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfalar 404 - 420 2017-12-29

Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

Sibel AYDOĞAN [1] , Selahattin GELBAL [2]

186 373

The purpose of this study was to determine pre-service teachers’ common misconceptions in measurement and evaluation concepts. In accordance with this objective a two-tier multiple choice test which consists of 17 questions has been developed. The validity of the test was determined by judgements of assessment experts and reliability was examined by test-retest method. The present study was conducted in 2014-2015 academic year with total number 328 pre-service teachers of Hacettepe, Kırıkkale and Akdeniz Universities, Faculty of Education. The obtained data have been analyzed with frequency and percentage. To interpret the findings, the criteria for common misconceptions for each questions was accepted as the 10 percent or more of the options which were chosen among 16 binary alternatives by the group. Thirty common misconceptions were determined among the 17 questions. The most common misconceptions were about the “difficulty index” and “normal distribution” conceptions. 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirme dersindeki ortak kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 17 sorudan oluşan iki aşamalı, çoktan seçmeli bir tanı testi geliştirilmiştir. Test puanlarının geçerliği uzman görüşü alınarak, güvenirliği ise test-tekrar test yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Hacettepe, Kırıkkale ve Akdeniz Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 328 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Bulguları yorumlama aşamasında her bir soru için seçilebilecek (4*4) 16 farklı seçenek ikilisi arasından grubun %10 ve daha fazlası tarafından işaretlenen yanlış kombinasyonlar yaygın yanılgı için bir ölçüt olarak değerlendirmeye alınmıştır. Testteki 17 sorunun analizinden toplam 30 yaygın yanılgı tespit edilmiştir. Çalışmada katılımcıların en çok “güçlük indeksi” ve “normal dağılım” kavramlarında ortak kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür. 

 • Arık, S. R. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Eryılmaz, A. ve Sürmeli. E. (2002). Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Eryılmaz, A. (2010). Development and application of three-tier heat and temperature test: Sample of bachelor and graduate students. Egitim Arastirmalari – Eurasian Journal of Educational Research, 40, 17-31.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S. ve Coştu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 54-69.
 • Özalp, D. ve Kahveci, A. (2011). Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili iki aşamalı tanılayıcı soruların ontoloji temelinde geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 40(191), 135-155.
 • Senemoğlu, N. (2003). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevimli, N. E. (2010). Matematik öğretmen adaylarının istatistik dersi konularındaki kavram yanılgıları; istatistik dersine yönelik öz yeterlilik inançları ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şahin, Ç. ve Ersoy, E. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 363-386.
 • Treagust, D.F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ mis-conception in science. International Journal of Science Education, 10, 2, 159-169.
 • Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme: Kurallar ve uygulamalar. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme kuramlar ve uygulamalar. (4. Baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Üztemur, S. S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • White, R.T., & Gunstone, R.F. (1992). Probing understanding. London: The Falmer Press.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kış
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-0699-6510
Yazar: Sibel AYDOĞAN
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-5181-7262
Yazar: Selahattin GELBAL
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { epod355275, journal = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {404 - 420}, doi = {10.21031/epod.355275}, title = {Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts}, key = {cite}, author = {AYDOĞAN, Sibel and GELBAL, Selahattin} }
APA AYDOĞAN, S , GELBAL, S . (2017). Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8 (4), 404-420. DOI: 10.21031/epod.355275
MLA AYDOĞAN, S , GELBAL, S . "Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts". Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 (2017): 404-420 <http://dergipark.gov.tr/epod/issue/33228/355275>
Chicago AYDOĞAN, S , GELBAL, S . "Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts". Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 (2017): 404-420
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts AU - Sibel AYDOĞAN , Selahattin GELBAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21031/epod.355275 DO - 10.21031/epod.355275 T2 - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 404 EP - 420 VL - 8 IS - 4 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.355275 UR - http://dx.doi.org/10.21031/epod.355275 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts %A Sibel AYDOĞAN , Selahattin GELBAL %T Examination of Pre-Service Teachers Misconceptions in Measurement and Evaluation Concepts %D 2017 %J Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi %P 1309-6575-1309-6575 %V 8 %N 4 %R doi: 10.21031/epod.355275 %U 10.21031/epod.355275
ISNAD AYDOĞAN, Sibel , GELBAL, Selahattin . "Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi". Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 / 4 (Aralık 2017): 404-420. http://dx.doi.org/10.21031/epod.355275