Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Talha Dereci
editor@epokhe.press

Editörler

Özgür Taburoğlu
Zeynep Şenel Gencer

Yayın Kurulu

Abdullah Özbolat, Doç. Dr.
Bilal Sambur, Prof. Dr.
Nadir Suğur, Prof. Dr.
Nevzat Kaya, Prof. Dr.
Sibel Yardımcı, Prof. Dr.

Danışma Kurulu

Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr.
Ferhat Kentel, Prof. Dr.
İlhami Güler, Prof. Dr.
Murat Belge, Prof. Dr.
Mustafa Erdoğan, Prof. Dr.
Mücahit Bilici, Doç. Dr.
Neşe Özgen, Prof. Dr.
Nilgün Çelebi, Prof. Dr.
Oğuz Adanır, Prof. Dr.