Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 1 - 24 2017-12-31

Being “Always On”
"Her Zaman Çevrimiçi" Olmak

Artun Avcı [1]

479 1445

Social networks are changing the communication habits. Communication via social networks do harm sincere human relationships in many aspects because they lead to the loss of privacy. As Zygmunt Bauman said “unbound, they must connect... as in liquid modernity they surely will, over and over again”. In this age, social media users are publicizing their private and personal information by voluntarily. Communication through online social networks can damage moral and social responsibility, social solidarity, and empathy. Bauman is the philosopher who studies the dynamics of modernity in a connected way philosophically and politically. Bauman has employed the notion of ‘liquidity’ to capture the dramatic social changes taking place in our everyday lives. In this study being connected or “always on” whether do harm the context of public sphere in social networks will be examined in the context of Bauman’s “liquid modernity”. 

Sosyal ağlar iletişim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Ağlar dolayımıyla kurulan iletişim, mahremiyetin yitirilmesi gibi birçok nedenden dolayı insani ilişkilerdeki içtenliğe ve samimiyete zarar vermektedir. Zygmunt Bauman’ın da söylediği gibi “aralarında bağ kuramayan insanlar çevrimiçi bağlanmakta; akışkan modernite içinde tekrar tekrar bağsız kalmaktadır.” Kullanıcıların kendilerine ait mahrem ve kişisel bilgileri gönüllü olarak kamusallaştırdıkları bir çağı yaşanmaktadır. Çevrimiçi sosyal ağlar aracılığıyla yapılan iletişim, ahlaki ve sosyal sorumluluk, sosyal dayanışma, duygudaşlık gibi değerleri zedeleyebilmektedir. Bauman, modernitenin çeşitli dinamiklerini felsefi ve politik açıdan birbiri ile bağlantılı bakış açıları ile tartışmış bir düşünürdür. Günlük hayatımızda ve sosyal ağlarda gerçekleşen dramatik toplumsal değişimleri yakalamak için “akışkan modernite” kavramını kullanmıştır. Bu çalışmada Bauman’ın “akışkan modernite” kavramı çerçevesinde sosyal ağlarda “her zaman çevrimiçi olmanın” kamusal alanı zedeleyip zedelemediği eleştirel bir çerçevede tartışılacaktır. 

 • Bauman, Zygmunt, 2000. Siyaset Arayışı, Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003. Modernlik ve Müphemlik. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2005. Bireyselleşmiş Toplum. Çev. Yavuz Alogan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2006. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2008. Liquid Times Living in an Age of Uncertainty. UK: Polity Press.
 • Bauman, Zygmunt. 2009. Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2010. Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı? Çev. Funda Çoban ve İnci Katırcı. Ankara: De Ki Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2011a. Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Çev. Pelin Siral. İstanbul: Habitus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2011b. Yaşam Sanatı. Çev. Akın Sarı. İstanbul: Versus Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2013. Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları. Çev. İsmail Türkmen.(2.Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2014. Bu Bir Günlük Değildir. Çev. Didem Kizen. İstanbul: Jaguar Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2017a. Akışkan Modernite. Çev. Sinan Okan Çavuş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt ve David Lyon. 2016. Akışkan Gözetim. Çev. Elçin Yılmaz. (2. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt ve Keith Tester. 2017b. Zygmunt Bauman ile Söyleşiler. Çev. Mesut Hazır. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Berger, John. 1999. Görme Biçimleri. Çev. Yurdanur Salman. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bourdieu, Pierre. 2015. Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. Çev. Derya Fırat Şannan ve Ayşe Günce Berkkurt. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Castells Manuel. 2005. Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, Cilt 1. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Colomina, Beatriz. 2011. Mahremiyet ve Kamusallık. Çev. Aziz Ufuk Kılıç. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Driessens, Olivier, 2013. “The Celebritization of Society and Culture: Understanding the Structural Dynamics of Celebrity Culture”. International Journal of Cultural Studies Vol.16, No.6, ss.641-657.
 • Foucault Michel. 2001. Hapishanenin Doğuşu. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Guthey, Eric, Timothy Clark ve Brad Jackson. 2009. Demistifying Business Celebrity. New York: Routledge Publishing.
 • Habermas, Jürgen. 1997. Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Çev. Tanıl Bora ve Mithat Sancar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Marshall, P. David. 2010. “The Promotion and Presentation of the Self: Celebrity as Marker of Presentational Media”. Celebrity Studies Vol.1, No.1, 2010, ss.35-48.
 • McLuhan, Marshall. 2001. The Medium is the Massage. Berkeley, CA: Gingko Press.
 • Nalçaoğlu, Halil. 2011. Yeni Toplumsal İletişim Ethos’u: İstanbul Gençliği ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Âlemi. Der. Aslı Telli Aydemir, ss.163-186. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği.
 • Papacharissi, Zizi. 2002. The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere, New Media & Society. February, 4: 9-27.
 • Poster, Mark. 1990. Foucault and Databases: Participatory Surveillance. In: The Mode of Information, pp. 69-98. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Robins, Kevin. 1999. İmaj. Çev. Nurçay Türkoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sennett, Richard. 1996. Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sennett, Richard. 2008. Karakter Aşınması. Çev. Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sontag, Susan. 1990. Fotoğraf Üzerine. Çev. Osman Akınhay. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Şener, Gülüm. 2013. “Sosyal Ağlarda Mahremiyet ve Yeni Mahremiyet Stratejileri”, Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli, Türkiye.
 • Williams, Apryl A. ve Beatriz Aldana Marquez. 2015. “The Lonely Selfie King: Selfies and the Conspicuous Prosumption of Gender and Race”. International Journal of Communication No. 9, ss.1775-1787.
 • Alexa Top Sites in Turkey, Erişim: 03.07.2017, http://www.alexa.com/topsites/countries/TR, Erişim: 03.07.2017
 • Boomsocial Sosyal Medya | Instagram Fenomenler Sektörü Hesapları, https://www.boomsocial.com/Instagram/UlkeSektor/turkey/fenomenler, Erişim: 12.10.2017
 • Instagram Influencers, http://blog.influence.co/instagram-influencers/, Erişim: 15.10.2017
 • Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm, Erişim: 16.12.2012
 • İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2016, http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri- 2016/, Erişim: 28.06.2017
 • TÜİK 2016 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779, Erişim: 28.06.2017
 • https://www.instagram.com/p/BND63Yyj8NX/ https://www.instagram.com/p/BNdGBL-A1tr/
 • https://tr.depositphotos.com/95370810/stock-photo-best-friends-taking-a- Selfie.html
 • https://www.instagram.com/handemiyy
 • Bergman, Ingmar. 1966. Persona. AB Svensk Film
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Artun Avcı (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373188, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 24}, doi = {}, title = {"Her Zaman Çevrimiçi" Olmak}, key = {cite}, author = {Avcı, Artun} }
APA Avcı, A . (2017). "Her Zaman Çevrimiçi" Olmak. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 1-24. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373188
MLA Avcı, A . ""Her Zaman Çevrimiçi" Olmak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 1-24 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373188>
Chicago Avcı, A . ""Her Zaman Çevrimiçi" Olmak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - "Her Zaman Çevrimiçi" Olmak AU - Artun Avcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi "Her Zaman Çevrimiçi" Olmak %A Artun Avcı %T "Her Zaman Çevrimiçi" Olmak %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Avcı, Artun . ""Her Zaman Çevrimiçi" Olmak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 1-24.