Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 26 - 44 2017-12-31

Freedom of Consumption (!) and the "Corruption of Politics"
Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset”

Ahu Tunçel [1]

198 579

Zygmunt Bauman asserts that the loss of freedom among citizens is caused as a result of cooperation between economy and politics constructed in the contemporary world. According to Bauman who evaluated freedom as contrary to arbitrariness, in today’s world, the power of politics weakens much more the economically powerless ones in terms of determining their own destiny, moreover it makes way of the political corruption regarding the loss of capable agents who can determine politics. The only remedy for saving ourselves from corruption is to have new agents in the stage of politics who might realize freedom and diversity in terms of solidarity. Bauman’s search for agency is subjected here by following his conceptual analysis of freedom as mentioned in the various historical periods. The distinguished spirit of this article is its sensitive emphasis to separate Bauman’s thought from modern or postmodern traditions while following his idea on freedom in a critical way. 

Zygmunt Bauman, ekonomi ve siyaset arasında çağdaş dünyada kurulan işbirliğinin, yurttaşlar açısından özgürlük yitimine yol açtığını ileri sürer. Özgürlüğü keyfiliğin karşıtı olarak değerlendiren Bauman’a göre bugünün dünyasında ekonominin iktidarı, ekonomik açıdan güçsüzleri kendi geleceklerini belirlemede etkisiz kılarken, siyaseti belirleyecek faillerin yok oluşlarıyla siyasetin de yozlaşmasına neden olurlar. Bu yozlaşmadan kurtaracak olansa özgürlük ve farklılığı dayanışma içerisinde ortak bir çaba ile tesis edebilecek “yeni failler”in siyaset sahnesinde yerini almasıdır. Makalede Bauman’ın fail arayışı, tarihin farklı dönemlerindeki özgürlük üzerine yaptığı kavramsal çözümlemelerini takiben ele alınmıştır. Makalenin ayırt edici yanıysa, özgürlük üzerine düşünceleri takip edilen Bauman’ın görüşlerinin modern ya da postmodern geleneklerden ayırt edilerek, eleştirel düşünce çerçevesinde incelenmeye özen gösterilmiş olmasıdır. 

 • Adorno, Theodore ve Max Horkheimer. 2010. Aydınlanmanın Diyalektiği. Çev. Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean. 2003. Simülakrlar ve Simülasyon. Çev. Oğuz Adanır. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean. 2008. Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları. Çev. Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin. İstanbu: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 1999. Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Çev. Ümit Öktem. İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2000. Siyaset Arayışı. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2001. Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlâk Denemeleri Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2006. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2010. Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı? Çev. Funda Çoban ve İnci Katırcı. Ankara: De Ki Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2011. “Modernite, Postmodernite ve Etik”, (Cantell & Pedersen ile Söyleşi. Doğu Batı Düşünce Dergisi. Çev. Abdullah Yıldız. Yıl: 6, Sayı 19. Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ankara, ss. 53-63.
 • Bauman, Zygmunt. 2013. Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2015. Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? Çev. Hakan Keser. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2016. Özgürlük. Çev. Kübra Eren. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2017. Akışkan Modernite. Çev. Sinan Okan Çavuş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Boethie de La, Etienne. 1983. Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev. Çev. Mehmet Ali Ağaoğulları. Ankara: İmge Yayınları.
 • Gasset, Ortega Y. 1996. Kütlelerin İsyanı. Çev. Nejat Muallimoğlu. Ankara: Birleşik Kitabevi.
 • Gorz, Andrea. 2011. Maddesiz: Bilgi, Değer ve Sermaye. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Habermas, Jürgen. 2001. İletişimsel Eylem Kuramı. Çev. Mustafa Tüzel. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Hobbes, Thomas. 2004. Leviathan. Çev. Semih Lim. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Horkheimer, Max. 1986. Akıl Tutulması. Çev. Orhan Koçak. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Huxley, Aldoux. 1999. Cesur Yeni Dünya. Çev. Ümit Tosun. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Marcuse, Herbert. 1990. Tek Boyutlu İnsan. Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Orwell, George. 1968. “Notes on Nationalism”, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell. Der. Sonia Orwell ve Ian Angus. New York: Penguin Books.
 • Pettit, Philip. 1998. Cumhuriyetçilik: Bir Özgürlük ve Yönetim Teorisi. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahu Tunçel (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373192, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {26 - 44}, doi = {}, title = {Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset”}, key = {cite}, author = {Tunçel, Ahu} }
APA Tunçel, A . (2017). Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset”. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 26-44. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373192
MLA Tunçel, A . "Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset”". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 26-44 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373192>
Chicago Tunçel, A . "Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset”". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 26-44
RIS TY - JOUR T1 - Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset” AU - Ahu Tunçel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 44 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset” %A Ahu Tunçel %T Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset” %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Tunçel, Ahu . "Tüketim Özgürlüğü (!) ve “Çürümüş Siyaset”". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 26-44.