Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 85 - 113 2017-12-31

Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme
Fear of Foreigness as a Factor of Uncertainty in the Insecure in the Insecure World: An Evaluation of Closed Settlements in Istanbul

Kadir Şahin [1]

193 369

Neoliberal belirsizliklerin yükseldiği dünyada artık 'istikrarsızlık' kalıcı bir hayat standardı haline geldi. Bu uğurda toplumsal birlikteliğe dair istikrar vaadi olan her şey bir bir geçersiz hale geldikçe, müşterek ortaklıklara dair anlatılar da giderek değersizleşmeye başladı. Bu süreçte yükselen radikal bireyselleşmeyle birlikte bir güvenlik stratejisi olarak özel hayat saplantılı kentleşme tarzları ortaya çıkmaktadır. Zygmunt Bauman'ın da vurguladığı gibi "geleneksel kenti var eden pek çok dinamik, yeni koşullar karşısında bir kent belirsizliğine ve hatta korkusuna dönüşmüş durumdadır". Böylesi gerçeklikler etrafında şekillenen kent ortamında yükselen 'yabancı korkusu' giderek bir gündelik hayat gerçekliğine dönüşmüş durumdadır. Ortaya çıkan mevcut koşullar (tarihsel akışın da aksine), şehri içeriden bölen yeni bir kentsel güvenlik stratejisi üretmiş oldu. Kentin ontolojik anlamdaki temellerinin tersine yükselen bu yeni hayat tarzı, bir güvenlik parametresi olarak neoliberalleşen kentin ilişki sistemlerini belirleyen etkenler haline gelmektedir. Vurgusu yapılan noktanın en önemli örneklerini de güvenlikli siteler özelinde şekillenen yaşamlarda görmekteyiz. 'Yabancı korkusu' bağlamında kurgulanan bu türden yaşam alanlarını artık Türkiye'de de (bilhassa İstanbul'da) yoğunlukla görmekteyiz. Bu çalışmada amaçlanan İstanbul metropolitan alanında yükselen söz konusu yerleşim yerlerinin 'zonofobik' ve 'miksofobik' içerimlerinin (Bauman'ın da ortaya koyduğu kriterlerde) nasıl işlediğini anlamaya çalışacağız. Ortaya konulan saptamalar ışığında da yükselen yeni kentleşme tarzının, geleneksel kentin değerleri karşısındaki içeriklerinin neler olduğunu açığa çıkarmayı amaçlamaktayız. Araştırmamız İstanbul'daki güvenlikli sitelerde oturan 57 kişiyle yapılan derinlemesine mülakatlar çerçevesinde derlenen, yaklaşık 50 saatlik ses kaydı üzerinden irdelenmiştir. 

In the world where neoliberal uncertainties are rising, instability has become a permanent standard of living. The promise of stability to social cohesion in this cause on which every thing be comes an in valid, they began to increasingly worth less narrative sabout the joint partnership. In this process, along with the rising radical individualization, as a security strategy, the attitudes of private life obsessed urbanization emerged. As Zygmunt Bauman also stressed that "there are many dynamics that traditional city, a city in the face of uncertainty experienced new conditions and even has turned into fear. "In such a city shaped around such realities, the rising fear of 'foreigners' has become an increasingly permanent city reality. There sulting current conditions (as opposed to the historical flow) turned into a new urban security strategy that divides the city from the in side. This new strategy, which rises contrary to the ontological bases of the city, is deeply influencing the neoliberalizing city's relationship systems as a security parameter. The most important examples of conditions that we made the emphasis in security which shaped around the site in the form of life we see mediocrity. Now we see such living spaces in Turkey (especially in Istanbul), dividing from the inside in the context of urban life and the emergence of 'fear of foreigners'. With this work, we have come to understand how the 'zonophobic' and 'mixofobik' inclusions (the criterialaid down by Bauman) of 'gated communities', which are rising in the metropolitan area of Istanbul. We aim to make clear what the implications of the new urbanization regime against the values of the traditionalcity, whic hare rising in the light of the a fore mentioned determinations. Our research was carried out through about 50 hours of audio recording compiled on the basis of in-dept hinter views with 57 people sitting in gated communities in Istanbul. 

 • Aristotales. 2014. Ruh Üzerine. Çev. Zeki Özcan. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Bauman, Zygmunt. 2003. City of Fears, City of Hopes. London: University of London Press.
 • Bauman, Zygmunt. 2010. Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2011a. Bireyselleşmiş Toplum. Çev. Yavuz Alogan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2011b. Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Çev. Pelin Siral. İstanbul: Habitus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2012a. Siyaset Arayışı. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2012b. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2014. Modernlik ve Müphemlik. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2016. Cemaatler: Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı. Çev. Nurdan Soysal. İstanbul: Say Yayınları.
 • Beck, Ulrick. 2011. Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru. Çev. Bülent Doğan. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Flusty, Steven. 1997. “Building Paranoia”. Der. Nan Ellin. Architecture of Fear içinde. New York: Princation Architectural Press,.
 • Furedi, Frank. 2001. Korku Kültürü: Risk Almanın Riskleri. Çev. Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, Anthony. 2004. Modernliğin Sonuçları. Çev. Ersin Kuşdil. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, Anthony. 2010. Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum. Çev. Ümit Tatlıcan. İstanbul: Say Yayınları.
 • Hartmann, Kathrin. 2014. Küresel Çarkın Dışında Kalanlar: Tüketim Toplumundaki Yeni Fakirlik. Çev. Etem Levent Bakaç. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Harvey, David. 2005a. Space of Neoliberalism: Towards of Theory Uneven Geographical Development. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 • Harvey, David. 2005b. Sermayenin Mekânları: Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru. Çev. Başak Kıcır, Deniz Koç, Kıvanç Tanrıyar ve Seda Yüksel. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Jacobs, Jane. 2011. Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı. Çev. Bülent Doğan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Leitner, Helga, Eric Sheppard, Kristin M. Sziarto ve Anant Maringanti. 2007. “Contesting Urban Futures: Decentering Neoliberalism”. Contesting Neoliberalism içinde 1-25. New York: Guilford Press.
 • Low, Setha. 2003. Behind the Gates: Life, Security, and the Pursuit of Happiness in Fortress America. New York and London: Rutledge.
 • Sennett, Richard. 1977. The Hidden Injuries of Class. Cambridge: The Cambridge University Press.
 • Sennett, Richard. 1999. Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam. Çev. Can Kurultay ve Süha Sertabiboğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sennett, Richard. 2010. Kamusal İnsanın Çöküşü. Çev. Abdullah Yılmaz ve Serpil Durak. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sennett, Richard. 2011a. Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sennett, Richard. 2011b. Yeni Kapitalizm Kültürü. Çev. Aylin Onacak. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sennett, Richard. 2012. Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri. Çev. Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Simmel, Georg. 2016. “Yabancı”. Der. Levent Ünsaldı. Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik içinde 27-52. Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Smith, Adam. 2006. Milletlerin Zenginliği. Çev. Haldun Derin. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kadir Şahin (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373196, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {85 - 113}, doi = {}, title = {Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Şahin, Kadir} }
APA Şahin, K . (2017). Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 85-113. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373196
MLA Şahin, K . "Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 85-113 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373196>
Chicago Şahin, K . "Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 85-113
RIS TY - JOUR T1 - Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme AU - Kadir Şahin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 113 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme %A Kadir Şahin %T Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin, Kadir . "Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 85-113.