Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 115 - 128 2017-12-31

Communicative Dimension of the “Stranger” Social Type in Zygmunt Bauman’s Sociology: “Responsibility” and “Tolerance” in Thinking Sociologically
Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”

Simge Özselçuk [1]

241 1085

Rationalism in the modern era produces clear approaches relative to certainty by creating specific categories to make the word understandable and to avoid ambiguity. The stranger, which is a term pertain to the modern era and has an important place within social types, is disrupting the system and is supporting the quality and ambiguity which are in a complexity against absolute distinctions. The stranger, as a social type which is never out of my sight and is stuck between “I” and “other” in the cowded, multi-cultural structure of big cities became an occasion for the attention of social scientists in the process of social type creation which is one of the main tasks of sociology as Ulus Baker reiterated. The peak of this interest is mainly Bauman's works. Zygmunt Bauman, one of the greatest thinkers of contemporary sociology who founded thinking sociologically on our "responsibilities to others" and "tolerance", examines in his essays about the concept of stranger how the "stranger" social model stands in our lives and how we should behave towards it. It is becoming more and more difficult to communicate with a “stranger”, about whom we do not know much and do not know where to place, in modern cities where a heterogenous culture dominates. Because of lack of knowledge and lack of trust, pre-emptive sets are always built in our communication with strangers. Bauman adopts a sociological hermeneutics approach to the meaning to overcome these sets and enable communication with the other by centering "responsibility" and "tolerance" in the name of thinking sociologically. Thinking sociologically has to find life for ourselves in the context of our understanding of differences in today's society, our responsibilities to others, and communication dimension. 

Dünyayı bilinebilir hale getirmek ve belirsizlikten kaçınmak için modern döneme özgü akılcılık, belirli kategoriler yaratarak kesinliğe bağlı net yaklaşımlar üretir. Modern döneme özgü bir kavram olan ve sosyal tipler içerisinde önemli bir yere sahip olan yabancı, kesin ayrımlara karşı muğlak yerde duran niteliği ile belirsizliği beslemekte ve düzenin yapısını bozmaktadır. Büyük kentlerin kalabalık, çok kültürlü yapısında “ben” ve “öteki”nin arasına sıkışıp kalan, bir türlü görüş mesafemden uzaklaştıramadığım bir sosyal tip olarak yabancı, Ulus Baker’in de yinelediği üzere sosyolojinin asli görevlerinden olan toplumsal tip yaratma sürecinde toplumbilimcilerin ilgisine ara ara mazhar olmuştur. Bu ilginin tepe noktasını özellikle Zygmunt Bauman’ın yapıtları oluşturmaktadır. Sosyolojik düşünme biçimini “ötekine karşı sorumluluklarımız” ve “hoşgörü” temelleri üzerine kuran çağdaş sosyolojinin büyük düşünürlerinden Bauman, yabancı mefhumu üzerine kaleme aldığı denemelerinde, “yabancı” sosyal tipinin hayatımızda nerede durduğunu ve ona karşı nasıl davranacağımızı irdelemektedir. Hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız, hangi konuma yerleştireceğimiz hususunda karar veremediğimiz “yabancı” ile iletişimi mümkün kılmak, heterojen bir kültürün ağır bastığı modern kentlerde giderek daha da zorlaşmaktadır. Bilgisizlikten ve güven eksikliğinden dolayı yabancı ile iletişimimizde önümüze her zaman setler örülmüştür. Bauman, bu setleri aşabilmek ve sosyolojik düşünme adına “sorumluluk” ve “hoşgörü”yü merkeze oturtarak öteki ile iletişimi mümkün kılabilmek için anlamaya yönelik sosyolojik bir yorumlama yaklaşımı benimsemektedir. Sosyolojik düşünme, günümüz toplumunda farklılıklara karşı anlayış, ötekine karşı sorumluluklarımız çerçevesinde, iletişim boyutunu da kapsayacak şekilde kendine can suyu bulmak durumundadır. 

 • Anık, Cengiz. 2014. İletişim Sosyolojisi: Kuramsal Temeller. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Balta Peltekoğlu, Filiz. 2007. Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Başer, Doğa ve Himmet Hülür. 2015. “Akışkan Modernitede Yabancının Durumu: Hiç Kimseleşme Süreci”. The Journal of Academic Social Science Studies 35 (1), 399-410. doi: 10.9761/JASSS2830
 • Bauman, Zygmunt. 2016b. Cemaatler: Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı. Çev. Nurdan Soysal. İstanbul: Say Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2016c. Postmodern Etik. Çev. Alev Türker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2011. Bireyselleşmiş Toplum. Çev. Yavuz Alogan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2014. Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlâk Denemeleri Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2013a. Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2013b. Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003. Modernlik ve Müphemlik. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt ve David Lyon. 2016a. Akışkan Gözetim. Çev. Elçin Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bourse, Michel ve Halime Yücel. 2012. İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Chriss, James J. (nd). Georg Simmel’s Social Geometry. Yayımlanmamış Makale. academia.edu/11621075/Georg_Simmels_Social_Geometry
 • Demirtaş, Mustafa. 2013. “Panoptikon’dan Sinoptikon’a: Öteki İçin/Kadar Özgürlük”. Ed: Zülküf Kara. Bauman Sosyolojisi içinde, 243- 263. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güney, Salih. 2007. “Bireyler Arası İletişim”. Ed. Salih Güney. Yönetim ve Organizasyon içinde 259-291. İstanbul: Nobel Yayınları.
 • İnceoğlu, Metin. 1993. Tutum Algı İletişim. Ankara: Sinem Ofset.
 • Kanbir, Figen. 2012. Zygmunt Bauman Sosyolojisinde Yabancı Kavramı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Marotta, Vince. 2002. “Zygmunt Bauman: Order, Strangerhood and Freedom”. Thesis Eleven. SAGE Publications 70, 36-54. doi: 10.1177/0725513602070001005
 • Ritzer, George ve Jeffrey Stepnisky. 2013. Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri. Çev: Irmak Ertuna Howison. Ankara: De Ki Yayınları.
 • Sambur, Bilal. 2017, 16 Ocak. Modernitenin Radikal Eleştirisi: Bauman. milatgazetesi.com/modernitenin-radikal-elestirisi-bauman-makale,103148.html
 • Sennett, Richard. 2008. Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sennett, Richard. 2014. Yabancı: Sürgün Üzerine İki Deneme. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Simmel, George. 2009. Bireysellik ve Kültür. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Simmel, George. 2016. Gizliliğin ve Gizli Toplumların Sosyolojisi. Çev. İdil Dündar. İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • Yüksel, Ahmet. 1988. İletişim Biliminin Temelleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Simge Özselçuk (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373197, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {115 - 128}, doi = {}, title = {Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”}, key = {cite}, author = {Özselçuk, Simge} }
APA Özselçuk, S . (2017). Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 115-128. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373197
MLA Özselçuk, S . "Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 115-128 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373197>
Chicago Özselçuk, S . "Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 115-128
RIS TY - JOUR T1 - Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü” AU - Simge Özselçuk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 128 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü” %A Simge Özselçuk %T Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü” %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özselçuk, Simge . "Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 115-128.