Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 130 - 143 2017-12-31

Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak
Mortality and Beyond: Redefining Our Life Politics

Mutellip Iqbal [1]

187 354

Ölüm hayatta kalmamızı, ona karşı mücadele etmemizi anlamlandıran ve varoluşumuzu yapılandıran kökten bir olgudur. Bu nedenle ölüm korkusu, kaybetme tehlikesi olarak insanın hayatta kalma mücadelesini olumlu ve değerli kılmıştır. Ölüm korkusu, tüm davranışların altında yatan ana motiftir ve bu korku, büyük ölçüde ölümden kaçınma faaliyetidir. Kültür, bu korkuların hayatı uzatan semboller ve yapılar yoluyla insanın ayakta kalmasını sağlamlaştırma sürecinin ürünüdür. Tarih ise, ölümsüzlük ideolojilerinin devamıdır. Geçmişi korumamızın ve geleceği yaratmamızın nedeni ise ölümlülüğün farkında olmamız ve ölümden kaçmamızdır. Zygmunt Bauman’ın ifade ettiği üzere böylece ulus, kültür, ideoloji ve devlet gibi muazzam yapılar bireysel ya da kolektif kahramanlıkların gerçekleştirdiği düşünülen karmaşık çabalar sonucu kendilerini var ettiler. Ölümlülük yoksa tarih, ulus, kültür ve insanlık da yoktur. Bauman, Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri kitabında hâli hazırda iki ölümsüzlük stratejisinden bahsederek ölüm ve ölüm korkusunun analizini yapmaktadır. Modern dönemde insanlar ölümü kader ve kısmet olarak kabul etmekten ziyade ölümden kurtulmaya çalışarak ölümsüz olmayı tercih ediyorlardı. İnsan, — ölümden kurtulamayacağı aşikâr olduğu için— ölüm ile değil, muhtemelen çözülebilecek ölüm nedenleriyle mücadele ediyordu. Bu nedenle ölümün kendisinden ziyade ölüme götürecek süreç ve nedenler dikkat çekiciydi. Modern dönemde ölüm aklın en büyük yenilgisidir, çünkü akıl ölümü düşünemez. Postmodernite, insan ölümlülüğünün geleceğe odaklanma eğilimini, —bilim ve tıptaki ölümsüzlük araştırmalarıyla— şimdiye odaklanmayla değiştirdi. Tüketiciler için, içinde bulundukları toplumun sunduğu eğlence ve anında tadını çıkarabilme fırsatlarıyla, insanın içinde bulunduğu zaman ve mekan onun mutluluk arayışını karşılıyordu ve gelecek o kadar da önemli değildi. Bauman, ölüm ve ölümsüzlük algımızın kökenini analiz ederek bulunduğumuz toplumu yeniden tanıma fırsatı sunmuştur. Bu makalede insanın ölümlülük karşısında takındığı tavır ve yaptığı hamleler bağlamında ölüm ve ölümsüzlüğe dair analizler yapılacaktır. 

Death is a fundamental fact which makes our survival within life and our struggle against life meaningful and structures our existence. Therefore, fear of death makes humanbeing’s struggle for survive favorable and valuable as a peril of loss. Fear of death is the main motive laying behind all of the behaviors and that fear is often the act of abstaining from death. Culture is the production of that process in which fears make humanbeing’s survival substantial via symbols and structures extending life. History, on the other hand, is the continuation of ideologies of immortality. The reason why we protect the past and create the future is our awareness of mortality and abstaining from death. As Zygmunt Bauman proclaims, therefore, howling structures such as nation, culture, ideology and state have called into being themselves as a consequences of complicated efforts which are thought made by individual or collective valours. If there is no mortality, then there is no history, nation, culture and humanity. Bauman, in his book Mortality, Immortality and Other Life Strategies, speaks about two current immortality strategies and analyzes death and fear of death. In modern times, people prefered being immortal by freeing themselves from death instead of accepting death as a fate and fortune. Humanbeings (as it was obvious that people cannot free themselves form death) did not tackle with death’s itself but possibly resolvable reasons of death. Therefore, mechanisms and causes leading death were remarkable rather than death’s itself. In modern times, death is the biggest defeat of the reason, because reason cannot comprehend the fact of death. Postmodernity has changed the tendency of humanbeing’s immortality as focusing on future with focusing on now by researches of immortality within science and medicine. For consumers, the place and time met people’s pursuit of happiness and the future was not so important, because the occasions presented by the society let people have fun and enjoy the ride. Bauman gives a chance us to re-cognize the society within which we live by analyzing the roots of our perception about mortality and immortality. In this article, mortality and immortality will be analyzed in terms of the attitudes adopted by and behaviours displayed by humanbeing against mortality. 

 • Bauman, Zygmunt. 2012. Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri. Çev. Nurgül Demirdöven. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2009. Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2005. Bireyselleşmiş Toplum. Çev. Yavuz Alogan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2010. Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı? Çev. Funda Çoban ve İnci Katırcı. Ankara: De Ki Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2006. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2007. Modernite ve Holokost. Çev. Süha Sertabiboğlu. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2013. Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm: Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik. Çev. F. Doruk Ergun. İstanbul: Say Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 1997. Özgürlük. Çev. Vasıf Erenus. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Bauman, Zygmunt. 2001. Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlâk Denemeleri Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2002. Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2011. Yaşama Sanatı. Çev. Akın Sarı. İstanbul: Versus Kitap.
 • Clark, David. 2002. “Between Hope and Acceptance: The Medicalisation of Dying.” British Medical Journal Vol. 324, No. 7342. 905-907.
 • Freud, Sigmund. 2016. Savaşın ve Ölümün Güncelliği. Çev. Çağlar Tanyeri. İstanbul: Telos Yayınları.
 • Marx, Karl and Friedrich Engels. 2015. Devlet ve Hukuk Üzerine. Çev. Rona Serozan. İstanbul: Enki Yayınları.
 • Schumacher, Bernard. 2011. Death and Mortality in Contemporary Philosophy. United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Seymour, Jane E., Jeff French and Eve Richardson. 2010. “Dying Matters: Let's Talk About It”. British Medical Journal Vol. 341, No. 7774. 646-648.
 • Ma Sumian, Farnaz. 1995. Life After Death. Los Angeles: Kalimat Pre.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mutellip Iqbal (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373200, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {130 - 143}, doi = {}, title = {Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak}, key = {cite}, author = {Iqbal, Mutellip} }
APA Iqbal, M . (2017). Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 130-143. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373200
MLA Iqbal, M . "Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 130-143 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373200>
Chicago Iqbal, M . "Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 130-143
RIS TY - JOUR T1 - Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak AU - Mutellip Iqbal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 143 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak %A Mutellip Iqbal %T Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Iqbal, Mutellip . "Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 130-143.