Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 155 - 172 2017-12-31

Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak
Reading of Ödön von Horváth’s Novel “Jugend ohne Gott” with Zygmunt Bauman’s Sociology

Veysel Lidar [1]

158 141

Zygmunt Bauman sosyolojisinin önemli unsurlarından olan biz, öteki ve yabancı tasnifi edebiyat incelemelerinin ve “öteki”nin konumlandırılmasına başka bir perspektif katmıştır. Bilindiği üzere Bauman, biz ve öteki’nin ortasına modernite görüşünden hareketle yabancıyı koymuştur. Bu bağlamda yabancı her iki unsurun da varlığına bir meydan okumadır. Toplumların söz konusu yabancıyla mücadelesinde yine Bauman’ın bir diğer kuramı olan “bahçeci kültür” anlayışı ön plana çıkar. Toplumlar müphemlikten hoşlanmamaları, onları kendilerinin varlığı için bir düşman olarak görmeleri gibi gerekçelerle toplumları için yararlı olduğunu düşündükleri bir faaliyet gerçekleştirirler; tıpkı bir arazideki işe yaramaz ve düzeni bozan otların temizlenmesi gibi farklılıklar da toplumdan temizlenir ya da toplumun dışına itilir. Bu makalede söz konusu bu yaklaşım Avusturya edebiyatından bir metinle irdelenecek ve edebî metnin sosyolojik yönleri Bauman'ın kuramlarıyla açıklanmaya çalışılacaktır. 

One of the prominant elements of Zygmunt Bauman’s sociology “we, the other and the stranger” has added a new perspective to literary criticism and positioning of the other. As widely known, Bauman puts ‘the stranger’ between ‘we’ and ‘the other’ on the basis of his modernity approach. In this respect, the stranger is a challenge to the existence of “we” and “the other”. In the struggle of societies with the stranger, Bauman’s another theory ‘the garden culture’ comes into prominence. Societies carry out an activity they think that it is beneficial for themselves fort he reasons that they don’t like obscruity and see the stranger as an enemy. As cleaning the land from couch grass, societies send out the stranger. In this article, this approach will be examined with a literary text from Austrian literature and the sociological aspects of the text will be explained with Bauman’s theoritical approaches. 

 • Bauman, Zygmunt. 1997. Özgürlük. Çev. Vasıf Erenus. İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2000. Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2001. Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlâk Denemeleri Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003a. Modernlik ve Müphemlik. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003b. Yasa Koyucular ile Yorumcular. Çev. Kemal Atakay. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2006. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2007. Modernite ve Holokost. Çev. Süha Sertabiboğlu. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2015. Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Douglas, Mary. 2007. Saflık ve Tehlike Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. Çev. Emine Ayhan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hitchcock, Louis. 2015. Kuramlar ve Kuramcılar: Çağdaş Düşüncede Antik Edebiyat. Çev. Seda Pekşen. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Simmel, Georg. 2009. Bireysellik ve Kültür. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Şahin, Jale. 2013. Zygmunt Bauman’ın Modernite Eleştirisi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Şimşek, Mehmet Emin. 2016. Modernite, Postmodernite ve Bauman. İstanbul: Belge Yayınları
 • Von Horváth, Ödön. 1998. Allahsız Gençlik. Çev. Burhan Arpad. İstanbul: Assos Yayınları.
 • Wagner, Peter. (2005). Modernliğin Sosyolojisi Özgürlük ve Cezalandırma. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Veysel Lidar (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373202, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {155 - 172}, doi = {}, title = {Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak}, key = {cite}, author = {Lidar, Veysel} }
APA Lidar, V . (2017). Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 155-172. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373202
MLA Lidar, V . "Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 155-172 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373202>
Chicago Lidar, V . "Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 155-172
RIS TY - JOUR T1 - Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak AU - Veysel Lidar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 172 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak %A Veysel Lidar %T Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Lidar, Veysel . "Ödön von Horváth'ın "Allahsız Gençlik" Adlı Romanını Zygmunt Bauman Sosyolojisiyle Okumak". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 155-172.