Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7280 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi

43.769

133.033

      An official journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University. 

(J Fac Vet Med Univ Erciyes)

Published three times in a year.  Indexed by  CAB Abstracts, EBSCOhost, ULAKBİM and Turkiye Citation Index.

    

     Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin hakemli bilimsel yayın organıdır.

Veteriner Hekimliği ilgilendiren alanlarda (temel bilimler, klinik bilimleri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, zoonozlar, veteriner halk sağlığı, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) yazılmış araştırma makaleleri, kısa bildiriler, durum raporları, derleme makaleleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır.


       aktifdizin.png                    tubitak-ulakbim-logo-jpg.jpg                      images?q=tbn:ANd9GcTekW2TBXMzSkLaA9GiwXADBbg8L4ySNohUlxAOgpVL07aYpd71

  ebscohost-research-databases.png            iThenticate_Logo 2

Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 3 [tr] Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Bovine Ephemeral Fever Virüsün Rekombinant Glikoprotein ve Nükleoproteinlerinin Üretilmesi*
  Sayfalar 149 - 156
  Hasan ABAYLI, Şükrü TONBAK, Ahmet Kürsat AZKUR, Hakan BULUT
 2. Yetiştirici Şartlarında Sütçü İneklerde Embriyo Transferinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması*
  Sayfalar 157 - 162
  Şükrü DURSUN, Bülent BÜLBÜL, Mesut KIRBAŞ, Mehmet KÖSE, Tahir KARAŞAHİN, Muharrem SATILMIŞ, Neffel Kürşat AKBULUT, Bumin Emre TEKE
 3. Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’nin Araştırılması*
  Sayfalar 163 - 168
  Abdurrrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mehmet Resit TAYSI, Muhammet Enis YONAR
 4. Japon Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Xylazine-Ketamine ve Medetomidine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
  Sayfalar 169 - 176
  Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN
 5. Japon Bıldırcınlarında Toz Kolostrum Katılmasının Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Sarısı Lipit Pe-roksidasyon Düzeyleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 177 - 182
  Tahir BAYRIL, Fatih AKDEMIR, Murat Sedat BARAN, Cemal ORHAN, Mucahit KAHRAMAN, Ahmet Sener YILDIZ, Kazım SAHIN
 6. Koç Spermasının Dondurulmasında, İnkubasyon Direncinin Çeşitli Antioksidanlar ile Artırılması
  Sayfalar 183 - 190
  Selim ALÇAY, Mehmed Berk TOKER, Elif GÖKÇE, Zülfiye GÜL, Nail Tekin ÖNDER, Burcu ÜSTÜNER, Zekariya NUR, Hakan SAĞIRKAYA, Mustafa Kemal SOYLU
 7. Aksaray Malaklısı Çoban Köpeklerinin Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan Halk Veteriner Hekimliği İlaçları
  Sayfalar 191 - 200
  Çağrı Çağlar SİNMEZ, Gökhan ASLIM
 8. Dişi Üreme Sistemi Açısından Önemli Bazı Vitamin ve Mineraller
  Sayfalar 201 - 208
  Mustafa YEŞİL, Serpil SARIÖZKAN
 9. Önemli Balık Viruslarına Karşı Revers Genetik Yaklaşımlar
  Sayfalar 209 - 218
  Yüksel DURMAZ, Harun ALBAYRAK
 10. Simental Irkı Bir Buzağıda Konjenital Bilateral Oküler Dermoid ve Stenotik Burun Olgusu
  Sayfalar 219 - 224
  Muhammed Kaan YÖNEZ, Gültekin ATALAN, Umut ALPMAN, Hanifi EROL
 11. Bir Süt İneğinde Puerperal Hemoglobinüri Olgusu ve Tedavisi
  Sayfalar 225 - 230
  Kenan Çağrı TÜMER, Haydar ÖZDEMİR