An official journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University. 

(J Fac Vet Med Univ Erciyes)

Published three times in a year.  Indexed by  CAB Abstracts, EBSCOhost, ULAKBİM and Turkiye Citation Index.

    

     Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin hakemli bilimsel yayın organıdır.

Veteriner Hekimliği ilgilendiren alanlarda (temel bilimler, klinik bilimleri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, zoonozlar, veteriner halk sağlığı, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) yazılmış araştırma makaleleri, kısa bildiriler, durum raporları, derleme makaleleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır.


                        aktifdizin.png                tubitak-ulakbim-logo-jpg.jpg                 images?q=tbn:ANd9GcTekW2TBXMzSkLaA9GiwXADBbg8L4ySNohUlxAOgpVL07aYpd71Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 2 [tr] Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 2 - Ağu 2017