Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7280 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |

Makale kabulleri  ercvet@gmail.com adresinde yapılmaktadır.

Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv Vet Fak Derg 
ISSN: 1304-7280


AMAÇ ve KAPSAM 
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2004 yılından beri hakemli ve bilimsel süreli dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz, Veteriner Bilimleri (Veteriner Klinik Bilimleri, Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri, Veteriner Temel Bilimleri, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme) alanlarındaki bilimsel makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez basılır. 

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Sorumlu yazar, ilgili makaleyi “Telif Hakkı Devir Formu” ile beraber dergi e-posta adresine (ercvet@gmail.com) göndermelidir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Yayınlanması amacı ile dergiye başvurulan makalenin Word formatı, Telif Hakkı Devir Formu ve iThenticate yazılımının vereceği raporu ercvet@gmail.com adresine e-posta ile göndermelidirler. Dergiye sunulan makale, Dergi Sekreteryası tarafından yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelenmelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri en kısa sürede (maksimum 15 gün) tamamlayarak dergi e-posta adresine gönderir. Yayın kurulu nihai kararını vererek makaleyi uygun bulursa basım ünitesine gönderir. Basımına karar verilen ve matbaa provası için sorumlu yazara gönderilen eserde, maddi hatalar düzeltilir, bilimsel olarak ekleme veya çıkartma yapılamaz. Bir sorumlu yazarın derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir eseri basılabilir. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.       aktifdizin.png                    tubitak-ulakbim-logo-jpg.jpg                      images?q=tbn:ANd9GcTekW2TBXMzSkLaA9GiwXADBbg8L4ySNohUlxAOgpVL07aYpd71

  ebscohost-research-databases.png            iThenticate_Logo 2

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7280 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi

50.933

173.331

Makale kabulleri  ercvet@gmail.com adresinde yapılmaktadır.

Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv Vet Fak Derg 
ISSN: 1304-7280


AMAÇ ve KAPSAM 
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2004 yılından beri hakemli ve bilimsel süreli dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz, Veteriner Bilimleri (Veteriner Klinik Bilimleri, Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri, Veteriner Temel Bilimleri, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme) alanlarındaki bilimsel makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez basılır. 

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Sorumlu yazar, ilgili makaleyi “Telif Hakkı Devir Formu” ile beraber dergi e-posta adresine (ercvet@gmail.com) göndermelidir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Yayınlanması amacı ile dergiye başvurulan makalenin Word formatı, Telif Hakkı Devir Formu ve iThenticate yazılımının vereceği raporu ercvet@gmail.com adresine e-posta ile göndermelidirler. Dergiye sunulan makale, Dergi Sekreteryası tarafından yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelenmelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri en kısa sürede (maksimum 15 gün) tamamlayarak dergi e-posta adresine gönderir. Yayın kurulu nihai kararını vererek makaleyi uygun bulursa basım ünitesine gönderir. Basımına karar verilen ve matbaa provası için sorumlu yazara gönderilen eserde, maddi hatalar düzeltilir, bilimsel olarak ekleme veya çıkartma yapılamaz. Bir sorumlu yazarın derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir eseri basılabilir. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.       aktifdizin.png                    tubitak-ulakbim-logo-jpg.jpg                      images?q=tbn:ANd9GcTekW2TBXMzSkLaA9GiwXADBbg8L4ySNohUlxAOgpVL07aYpd71

  ebscohost-research-databases.png            iThenticate_Logo 2

Yıl: 2018 Cilt: 15 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Entansif Koşullarda Beslenen Herik Kuzularında Karkas Kompozisyonun Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 5
  Bülent TEKE
 2. Dexamethasonun 18 Günlük Embriyonik Civciv Bağırsağındaki Claudin Sıkı Bağlantı Proteinlerine Etkileri
  Sayfalar 6 - 10
  Özkan ÖZDEN
 3. İneklerde akut septik mastitis ve klinik mastitisin kan serumu mineral düzeylerine etkisi
  Sayfalar 11 - 16
  Mushap KURU
 4. Geleneksel Yoğurt Üretiminde Kımızdan Elde Edilen Starter Kültürlerin Kullanımı
  Sayfalar 15 - 21
  Zafer GONULALAN
 5. Sığır Orjinli Gıdalarda Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması
  Sayfalar 22 - 29
  Şebnem Pamuk
 6. Ağır Çekim (Araba) Atlarının Alt Ekstremite ve Ayak Bölgesi Kemik Lezyonlarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 30 - 36
  Muharrem EROL
 7. Orşektomi Sonrası Erkek Köpeklerde C-Reaktif Protein ve Serum Amiloid A
  Sayfalar 37 - 40
  Nejra Hadžimusić
 8. Spor Atlarında Sesamoiditis, Karpal Osteoartritis, Süro ve Sorşin Olgularında Ekstremite Sıcaklık Değişimlerinin Termografik Değerlendirilmesi
  Sayfalar 41 - 45
  Latif Emrah YANMAZ
 9. Sütçü İnek ve Düvelerde Postpartum Dönem Serum IgG ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
  Sayfalar 46 - 50
  Uğur AYDOĞDU
 10. Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi
  Sayfalar 51 - 57
  Fulden Karadal
 11. Türkiye Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 58 - 67
  Mustafa Bahadır Çevrimli
 12. Veteriner Klinik Laboratuvarlarında Pre-Analitik Süreç
  Sayfalar 68 - 76
  Serkan SAYINER
 13. Afyonkarahisar İlinde Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Yapan Bir Çiftlikte Helmint Enfeksiyonlarının Araştırılması
  Sayfalar 77 - 81
  Feride Kırcalı SEVİMLİ
 14. Bir Boer-Kıl Keçisi Melezi Keçide Corynebacterium pseudotuberculosis Olgusu
  Sayfalar 82 - 85
  Gülşah AKGÜL