Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7280 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |

Makale kabulleri  ercvet@gmail.com adresinde yapılmaktadır.

Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv Vet Fak Derg 
ISSN: 1304-7280


AMAÇ ve KAPSAM 
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2004 yılından beri hakemli ve bilimsel süreli dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz, Veteriner Bilimleri (Veteriner Klinik Bilimleri, Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri, Veteriner Temel Bilimleri, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme) alanlarındaki bilimsel makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez basılır. 

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Sorumlu yazar, ilgili makaleyi “Telif Hakkı Devir Formu” ile beraber dergi e-posta adresine (ercvet@gmail.com) göndermelidir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Yayınlanması amacı ile dergiye başvurulan makalenin Word formatı, Telif Hakkı Devir Formu ve iThenticate yazılımının vereceği raporu ercvet@gmail.com adresine e-posta ile göndermelidirler. Dergiye sunulan makale, Dergi Sekreteryası tarafından yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelenmelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri en kısa sürede (maksimum 15 gün) tamamlayarak dergi e-posta adresine gönderir. Yayın kurulu nihai kararını vererek makaleyi uygun bulursa basım ünitesine gönderir. Basımına karar verilen ve matbaa provası için sorumlu yazara gönderilen eserde, maddi hatalar düzeltilir, bilimsel olarak ekleme veya çıkartma yapılamaz. Bir sorumlu yazarın derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir eseri basılabilir. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.       aktifdizin.png                    tubitak-ulakbim-logo-jpg.jpg                      images?q=tbn:ANd9GcTekW2TBXMzSkLaA9GiwXADBbg8L4ySNohUlxAOgpVL07aYpd71

  ebscohost-research-databases.png            iThenticate_Logo 2

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7280 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi

57.913

222.043

Makale kabulleri  ercvet@gmail.com adresinde yapılmaktadır.

Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv Vet Fak Derg 
ISSN: 1304-7280


AMAÇ ve KAPSAM 
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2004 yılından beri hakemli ve bilimsel süreli dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz, Veteriner Bilimleri (Veteriner Klinik Bilimleri, Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri, Veteriner Temel Bilimleri, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme) alanlarındaki bilimsel makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez basılır. 

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Sorumlu yazar, ilgili makaleyi “Telif Hakkı Devir Formu” ile beraber dergi e-posta adresine (ercvet@gmail.com) göndermelidir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Yayınlanması amacı ile dergiye başvurulan makalenin Word formatı, Telif Hakkı Devir Formu ve iThenticate yazılımının vereceği raporu ercvet@gmail.com adresine e-posta ile göndermelidirler. Dergiye sunulan makale, Dergi Sekreteryası tarafından yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelenmelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri en kısa sürede (maksimum 15 gün) tamamlayarak dergi e-posta adresine gönderir. Yayın kurulu nihai kararını vererek makaleyi uygun bulursa basım ünitesine gönderir. Basımına karar verilen ve matbaa provası için sorumlu yazara gönderilen eserde, maddi hatalar düzeltilir, bilimsel olarak ekleme veya çıkartma yapılamaz. Bir sorumlu yazarın derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir eseri basılabilir. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.       aktifdizin.png                    tubitak-ulakbim-logo-jpg.jpg                      images?q=tbn:ANd9GcTekW2TBXMzSkLaA9GiwXADBbg8L4ySNohUlxAOgpVL07aYpd71

  ebscohost-research-databases.png            iThenticate_Logo 2

Yıl: 2018 Cilt: 15 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Microbiological Quality Evaluation of Various Types Of Cheese
  Sayfalar 86 - 93
  Pelin KOÇAK KIZANLIK
 2. Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi
  Sayfalar 94 - 102
  Seçil ABAY
 3. Gebe Tavşanlarda Deneysel Ketozis Olgularında Fetal Umbilikal Arter Doppler Uygulamalarının Diagnostik Etkinliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 103 - 109
  Güneş ERDOĞAN
 4. İstanbul İlindeki Veteriner Kliniklerine Getirilen Kedi Ve Köpeklerde Deri Hastalıklarının Görülme Oranlarının Araştırılması
  Sayfalar 110 - 116
  İbrahim CANPOLAT
 5. Kızıl Tilkide (Vulpes vulpes) Özofagusun Anatomik ve Histolojik Özellikleri
  Sayfalar 117 - 121
  Sema ÖZKADAİF
 6. Köpeklerin Hepatobiliyer Hastalıklarında Rutin Hematolojik ve Biyokimyasal Testler ile Serum Safra Asitlerinin Açlık ve Tokluk Düzeylerinin Klinik Önemi
  Sayfalar 122 - 130
  Arif ALTINTAŞ
 7. Kültür Balıklarındaki Vibrio anguillarum’un İmmunohistokimyasal Yöntemle Teşhisi
  Sayfalar 131 - 136
  Tülay Akaylı
 8. Antibiotic Susceptibility of Motile Aeromonas spp. Isolated from Foods of Animal Origin and Water
  Sayfalar 137 - 141
  Fulya OCAK
 9. The Effect of Thyme Essential Oil Added to Quail Diets on Antioxidative Metabolism in Breast Meat
  Sayfalar 142 - 147
  Nazlı ERCAN
 10. Yabani ve Evcil Hayvanların Neden Olduğu Cerrahi Problemlerin Değerlendirilmesi Üzerine Retrospektif Bir Çalışma
  Sayfalar 148 - 153
  Başak KURT
 11. Ters Zoonotik Viral Enfeksiyonlar
  Sayfalar 154 - 160
  Cüneyt TAMER
 12. Reseptör Analizinde Radyoligand Bağlanma Deneyleri
  Sayfalar 161 - 168
  Hidayet TUTUN
 13. Sütte Antibiyotik Kalıntı Durumunun İncelenmesi
  Sayfalar 169 - 178
  Harun HIZLISOY
 14. Genel Bakış: Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri
  Sayfalar 179 - 189
  Abdullah İNCİ
 15. Bir Atta Derin Enfekte Yara Olgusu
  Sayfalar 190 - 196
  Umut ALPMAN
 16. Hyperammonemia Case in an Iceland Pony
  Sayfalar 197 - 201
  Ali Cesur ONMAZ