Yıl 2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfalar 56 - 77 2018-04-30

Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi
A Sample Study Area for the Costs of Arrangements Intended for Disabled People Erciyes University

Z. Özlem PARLAK BİÇER [1] , Emine YILDIRIM [2] , Gün IŞIK [3] , İlknur KUŞKAYA [4] , Çağlar İŞBİLİR [5]

134 1988

Hareket kısıtlılığı olan engelliler, yaşlılar ve çocuklar ele alındığında yapay mekânların tasarımında bu gruplara yönelik olan çalışmalar önem kazanmaktadır. Özellikle engelli tanımlaması ile ötekileştirilen kişilerin fiziksel zorlukları aşabilecekleri mimari çözümlemeler, önemli görülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak gerekli yasa ve yönetmelikler güncellenerek uygulamaya girmesine rağmen, mimari çözümlemelerde tasarım ve yapım aşamalarında farklılıklarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca mevcut yapı stoğunda bulunmayan engellilere yönelik çözümlemelerin maliyetli olacağı düşünüldüğünden gerekli olan uygulamalar gecikmektedir. Kamu kurumlarının arasında bilgiyi üreten ve uygulayan kesim olarak görülen üniversitelerde bile fiziki problemler bulunmaktadır. Eğitim aşamasının son kurumları olan üniversitelerin bulunduğu kent için eğitim açısından olduğu kadar sosyal ve fiziksel özellikleri ile de örnek teşkil etmesi düşünülmektedir. Bu çalışmada, üniversitelerin engellilere yönelik mevcuttaki fiziksel yeterlilikleri ile yasa ve yönetmeliklerdeki olması gereken çözümlerin karşılaştırılması ve maliyet hesabı söz konusudur. Çalışma yapılırken Erciyes Üniversitesi Merkez Kampusu örneklem alan olarak belirlenmiştir. Erciyes Üniversitesi merkez kampusu içerisinde yer alan tüm fakülte, yüksek okul, meslek yüksek okulu binaları ve ekleri incelenmeye çalışılmıştır. Engellilere yönelik yapılan fiziksel düzenlemelerin doğruluğunu ve/veya uygunsuzluğunun belirlemesi ile başlayan inceleme, bu düzenlemelerin maliyetinin ne olacağının bulunması ile devam etmiştir. Çalışmanın kapsamının geniş olacağı düşünüldüğünden engellilere yönelik araştırma görme engelliler ve yürüme engellilere yönelik yapılan uygulamalar üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu çalışmada özellikle kampus içerisindeki yapılara yaklaşımlar ve giriş mekanlarında yapılacak doğru uygulamaların maliyeti hesaplanmıştır. Bu çalışma ile diğer üniversitelerde engellilere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak düzenlemelerin maliyetinin miktarının ne olabileceği konusunda katkı sağlanması umulmaktadır.

Studies targeting disabled people, elderly people and children with limited movement ability gain importance for spatial designs intended to these groups. Architectural analyses that can enable disabled people to overcome physical difficulties are especially important. Even though various laws and regulations have went into effect for this issue, different problems can arise during the design and building stages of architectural analyses. In addition, required applications are always late since it is believed that analyses intended for disabled people will be costly. There are physical issues even in universities which are known as institutions that generate knowledge and apply it among government institutions. It is thought that universities should provide examples for their city with their social as well as physical attributes since they represent the highest level of education. The objective of this study is to carry out a comparison between the current physical attributes of universities and the attributes specified in the laws and regulations and to carry out a cost calculation. Erciyes University Central Campus has been determined as the sample area for the study. All buildings and additional structures of the different faculties, academies, vocational high schools and their additional buildings have been examined in the study. The examination that started with the determination of the suitability and/or inappropriateness of the physical arrangements intended for disabled individuals continued by determining what the costs of these arrangements will be. Since it was thought that the scope of the study would be too wide, the study that initially focused on disabled individuals later focused only on the visually impaired and the walking disabled individuals. Costs for the approaches to the structures in the campus and as well as the correct applications for the entry spaces have been calculated. It is hoped that this study will contribute to determining the costs for the arrangements that are made and that will be made for disabled individuals. 

 • [1] BÖDB., 2011 “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı”, T.C Başbakanlık Özürlüler Daire Başkanlığı, 2010-2011, Ankara.
 • [2] Yılmaz F., Çakırer Özservet Y., 7-8 Kasım 2013 “Yerelden Engelsiz Tasarim Uygulamalari, Küçükçemece Belediyesi Örneği” I. Ulusal “Engellileştirilenler” Sempozyumu, Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (Ukem) Hareketi, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Konya, Kongre Kitabı, 150-160s.
 • [3] Resmi Gazete, 1997, 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Ankara.
 • [4] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Listesi, 2017
 • [5] Koca D., Yılmaz M., 2017, “Engelliler İçin Mekan Düzenlemelerinde Kapsayıcı Tasarım, Yüksek Öğretim Kurumu, Ankara, ISBN: 978-975-7912-50-7
 • [6] BM., 2007 “Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”
 • [7] WHO., Dünya Sağlık Örgütü, http://www.who.int/, 2017, Erişim tarihi: 07 Haziran 2017
 • [8] Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 2017, İnternet: http://www.izmimod.org.tr/yasa/engelli.html, Erişim tarihi: 04.06.2017
 • [9] Bursa.com, 2017, http://www.bursa.com/uploads/ca/carpark6-132650.jpg, (Erişim tarihi: 18.06.2017)
 • [10] lamaisondestravaux, 2017, http://lamaisondestravaux-pro.com/media/cache/realisation/rc/ulNWvuSx//uploads/images/2e0ef9ba0ffc015e235c29a5f776abbdbdbda66fb6c32815f35e449129cdf639.jpg, , (Erişim tarihi: 15.06.2017)
 • [11] ada.ashdownarch, 2017, http://ada.ashdownarch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/IMG_2151.jpg, , (Erişim tarihi: 15.06.2017)
 • [12] Engelsizkent, 2017, http://engelsizkent.org/wp-content/uploads/2011/03/isaret_08.jpg, , (Erişim tarihi: 15.06.2017)
 • [13] Engelsizpusula, 2017, http://engelsizpusula.com/wp-content/uploads/2013/02/IMG_0894.jpg, , (Erişim tarihi: 15.06.2017)
 • [14] Gumusasansor, 2017, http://www.gumusasansor.com.tr/images/portfolio-big-36.jpg, , (Erişim tarihi: 18.06.2017)
 • [15] http://www.abc.net.au/reslib/201403/r1252191_16695941.jpg, (Erişim tarihi: 18.06.2017)
 • [16] Engelsiz.Erciyes, 2017, http://engelsiz.erciyes.edu.tr/Engelsiz-ERU-Sayfa/20-19, (Erişim tarihi: 22.06.2017)
 • [17] Google Earth, 2017
 • [18] Harita 2: Erciyes Üniversitesi Merkez yerleşkesi http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=GenelBilgiler&eru_sayfa=kroki, 2017, (Erişim tarihi: 22.06.2017)
 • [19] Yıldırım E., 2017, ‘’Kişisel Fotoğraf Arşivi’’, Kayseri
 • [20] Erkman S., 2017, ‘’Kişisel Fotoğraf Arşivi’’, Kayseri
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Z. Özlem PARLAK BİÇER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCIYES UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Emine YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Gün IŞIK

Yazar: İlknur KUŞKAYA

Yazar: Çağlar İŞBİLİR

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesfen410999, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {56 - 77}, doi = {}, title = {Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi}, key = {cite}, author = {PARLAK BİÇER, Z. Özlem and YILDIRIM, Emine and IŞIK, Gün and KUŞKAYA, İlknur and İŞBİLİR, Çağlar} }
APA PARLAK BİÇER, Z , YILDIRIM, E , IŞIK, G , KUŞKAYA, İ , İŞBİLİR, Ç . (2018). Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 34 (1), 56-77. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/erciyesfen/issue/37078/410999
MLA PARLAK BİÇER, Z , YILDIRIM, E , IŞIK, G , KUŞKAYA, İ , İŞBİLİR, Ç . "Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 56-77 <http://dergipark.gov.tr/erciyesfen/issue/37078/410999>
Chicago PARLAK BİÇER, Z , YILDIRIM, E , IŞIK, G , KUŞKAYA, İ , İŞBİLİR, Ç . "Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 56-77
RIS TY - JOUR T1 - Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi AU - Z. Özlem PARLAK BİÇER , Emine YILDIRIM , Gün IŞIK , İlknur KUŞKAYA , Çağlar İŞBİLİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 77 VL - 34 IS - 1 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi %A Z. Özlem PARLAK BİÇER , Emine YILDIRIM , Gün IŞIK , İlknur KUŞKAYA , Çağlar İŞBİLİR %T Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi %D 2018 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD PARLAK BİÇER, Z. Özlem , YILDIRIM, Emine , IŞIK, Gün , KUŞKAYA, İlknur , İŞBİLİR, Çağlar . "Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Kamu Kurumlarına Maliyeti İçin Örnek İnceleme Alanı; Erciyes Üniversitesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 / 1 (Nisan 2018): 56-77.