Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd

Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd
Kapak Resmi

98.989

140.684

Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz- Aralık 2018) Son Sayı
Sayı 52 - Ara 2018
 1. İmalat Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Uygulamasının Sermaye Yapısı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 1 - 16
  Ömer İskenderoğlu, Saffet Akdağ, Oğuz Saygın
 2. Bist İmalat Sektörü İşletmelerinde Risk Raporlama
  Sayfalar 17 - 46
  Filiz Özşahin Koç, Azzem Özkan
 3. Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 47 - 70
  Şaban Uzay, Çağrı Köylü
 4. Hanehalkı Elektrik Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 71 - 92
  Gürkan Çalmaşur, Kadir İnan
 5. İnternet Bankacılığında Hedonik Motivasyon Unsurları, E-tatmin ve E-bağlılık Etkileşimi: Nevşehir İli Örneği
  Sayfalar 93 - 114
  Suzan Çoban, Serhan Keskin
 6. Küresel Rekabetin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
  Sayfalar 115 - 142
  Ayça Eminoğlu, Sertif Demir
 7. Muhasebe Meslek Mensuplarında Muhasebe Denetiminin Meslek Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Burdur İli Örneği
  Sayfalar 143 - 160
  Ali Apalı, Özge Acun
 8. İslamcılığın Küreselleşme İle İmtihanı
  Sayfalar 161 - 174
  Işıl Arpacı
 9. İdari Kolluk Uygulamalarında Kolluk Kuvveti Anlayışından Kolluk Hizmeti Anlayışına Geçiş
  Sayfalar 175 - 196
  Mustafa Arslan
 10. Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yer Alan Reformların Ağbağ Analizi
  Sayfalar 197 - 212
  Emine Çeliksoy
 11. Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Çalışanları ve Meslek Mensubu Adaylarının Hile Tutumları ve Raporlama Eğilimlerinin İncelenmesi: Yozgat Örneği
  Sayfalar 213 - 240
  Hüseyin Temiz, Tansel Hacıhasanoğlu, Nurettin Özdemir
 12. Vergi Uyuşmazlıklarında Yargısal Çözüm Yollarının Çeşitli Göstergeler ile Analizi: İstanbul Vergi Mahkemeleri Örneği
  Sayfalar 241 - 258
  Meltem İrteş Gülşen
 13. Moderation of Assertive Secularism: Turkish Muslims in Politics
  Sayfalar 259 - 278
  Nail Tanrıöven
 14. Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında Pay Sahibinin Temsilinde Güncel Gelişmeler
  Sayfalar 279 - 300
  Emel Tekten
 15. Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Dikkate Alınarak Sağlık Hizmetlerinin Kümeleme Analizi Aracılığıyla Değerlendirilmesi
  Sayfalar 301 - 324
  Pelin Gençoğlu
 16. Örgütsel Davranışta Yeni Ufuklar: Yüksek Lisans Öğrencileri Bağlamında Bir Çalışma
  Sayfalar 325 - 352
  Tülin Tunç
 17. 16.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Temel Gelir Düşüncesinin Yeniden Doğuşu
  Sayfalar 353 - 380
  Fatma Yapıcı, Şahin Karabulut
 18. Sürdürülebilir Kalkınma ve Endüstriyel Ekoloji Kapsamında E-atık Politikaları İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 381 - 408
  Ümit Başülmez, Oytun Meçik