Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi.asp
by.png 
 2000px-Open_Access_PLoS.svg.png   
 ithenticate-badge-rec-positive.jpg?t=1510653951733

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ERÜ İİBFD) kurulduğu 1981 yılından günümüze sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2001 tarihli 17. Sayısından beri “ulusal hakemli dergi” niteliğine sahip, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli ve hakemli bir dergidir. Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Yazarlar, Erciyes İİBF Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi.asp
Kapak Resmi

73.355

84.800
by.png 
 2000px-Open_Access_PLoS.svg.png   
 ithenticate-badge-rec-positive.jpg?t=1510653951733

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ERÜ İİBFD) kurulduğu 1981 yılından günümüze sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2001 tarihli 17. Sayısından beri “ulusal hakemli dergi” niteliğine sahip, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli ve hakemli bir dergidir. Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Yazarlar, Erciyes İİBF Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2017) Son Sayı
Sayı 50 - Ara 2017
 1. 50. Sayı İç Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  ERÜ İİBF
 2. YEŞİLE BOYAMA VE YEŞİL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN YEŞİL RİSKİN VE ALGILANAN TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNİN ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 1 - 25
  Leyla LEBLEBİCİ KOÇER, Tuğba DELİCE
 3. LİBERALİZM ÇAĞINDA BARIŞ ÇALIŞMALARI VE DEMOKRATİK BARIŞ VİZYONU: TEORİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 27 - 44
  Can KAKIŞIM
 4. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNİN DENETİM KADROLARINDA YER ALAN DENETÇİ SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 45 - 60
  H. Pınar KAYA
 5. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SENDİKA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 61 - 77
  Gülçin TAŞKIRAN, Zafer KİRAZ
 6. SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE KADINLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAZAKİSTAN'DA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 79 - 93
  İlhami VURAL, Kenan GÜLLÜ
 7. SOSYAL SERMAYENİN İNOVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ: MEKANSAL EKONOMETRİK ANALİZ
  Sayfalar 95 - 120
  Mustafa Ercan KILIÇ, Ali KOÇYİĞİT
 8. TARİHSEL TECRÜBELER IŞIĞINDA TEDARİK ZİNCİRİ RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
  Sayfalar 121 - 139
  Hamit ERDAL
 9. TÜRK KATILIM BANKALARININ FON KAYNAKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU BANKALARIN KLASİK BANKALARLA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 141 - 166
  Mustafa Emin GÜL, Talip TORUN, Cüneyt DUMRUL
 10. TÜRK KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ AKTİF KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 167 - 186
  İlhami KARAHANOĞLU