http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/
Yılda iki kez yayınlanan, hakemli, ULAKBİM Sosyal Bilimler, EconLit, EBSCOhost, ProQuest ve SOBIAD veritabanlarında indekslenen bir dergidir.