Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University | http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd

Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, biannual (June and December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University | http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd
Cover Image

112.999

183.894

Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, biannual (June and December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences - (July-December 2018) Last Issue
Issue 52 - Dec 2018
 1. İmalat Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Uygulamasının Sermaye Yapısı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
  Pages 1 - 16
  Ömer İskenderoğlu, Saffet Akdağ, Oğuz Saygın
 2. Bist İmalat Sektörü İşletmelerinde Risk Raporlama
  Pages 17 - 46
  Filiz Özşahin Koç, Azzem Özkan
 3. Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
  Pages 47 - 70
  Şaban Uzay, Çağrı Köylü
 4. Hanehalkı Elektrik Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Pages 71 - 92
  Gürkan Çalmaşur, Kadir İnan
 5. İnternet Bankacılığında Hedonik Motivasyon Unsurları, E-tatmin ve E-bağlılık Etkileşimi: Nevşehir İli Örneği
  Pages 93 - 114
  Suzan Çoban, Serhan Keskin
 6. Küresel Rekabetin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
  Pages 115 - 142
  Ayça Eminoğlu, Sertif Demir
 7. Muhasebe Meslek Mensuplarında Muhasebe Denetiminin Meslek Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Burdur İli Örneği
  Pages 143 - 160
  Ali Apalı, Özge Acun
 8. İslamcılığın Küreselleşme İle İmtihanı
  Pages 161 - 174
  Işıl Arpacı
 9. İdari Kolluk Uygulamalarında Kolluk Kuvveti Anlayışından Kolluk Hizmeti Anlayışına Geçiş
  Pages 175 - 196
  Mustafa Arslan
 10. Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yer Alan Reformların Ağbağ Analizi
  Pages 197 - 212
  Emine Çeliksoy
 11. Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Çalışanları ve Meslek Mensubu Adaylarının Hile Tutumları ve Raporlama Eğilimlerinin İncelenmesi: Yozgat Örneği
  Pages 213 - 240
  Hüseyin Temiz, Tansel Hacıhasanoğlu, Nurettin Özdemir
 12. Vergi Uyuşmazlıklarında Yargısal Çözüm Yollarının Çeşitli Göstergeler ile Analizi: İstanbul Vergi Mahkemeleri Örneği
  Pages 241 - 258
  Meltem İrteş Gülşen
 13. Moderation of Assertive Secularism: Turkish Muslims in Politics
  Pages 259 - 278
  Nail Tanrıöven
 14. Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında Pay Sahibinin Temsilinde Güncel Gelişmeler
  Pages 279 - 300
  Emel Tekten
 15. Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Dikkate Alınarak Sağlık Hizmetlerinin Kümeleme Analizi Aracılığıyla Değerlendirilmesi
  Pages 301 - 324
  Pelin Gençoğlu
 16. Örgütsel Davranışta Yeni Ufuklar: Yüksek Lisans Öğrencileri Bağlamında Bir Çalışma
  Pages 325 - 352
  Tülin Tunç
 17. 16.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Temel Gelir Düşüncesinin Yeniden Doğuşu
  Pages 353 - 380
  Fatma Yapıcı, Şahin Karabulut
 18. Sürdürülebilir Kalkınma ve Endüstriyel Ekoloji Kapsamında E-atık Politikaları İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 381 - 408
  Ümit Başülmez, Oytun Meçik