Erciyes İletişim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi "Erciyes İletişim Dergisi", Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlamış, ilk dört sayısını basılı ortamda sunduktan sonra 5. sayısından itibaren  elektronik ortamda yayın hayatını sürdüren uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında okuyucularıyla buluşan Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir. Temmuz 2019 itibariyle 22. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Sahibi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına

Dekan / Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ 

 Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ

Arş.Gör. Ceyhun BAĞCI

Tasarım ve Dizgi

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ
Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Ocak-Temmuz)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce

Kaynakça Gösterim Biçimi

APA

ISSN / e ISSN

1308-3198 / 2667-5811

Yayın İdare Adresi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280

Talas/KAYSERİ 

Tel: +90 (352) 437 52 61-36110
e-posta: eid@erciyes.edu.tr

Erciyes İletişim Dergisi

ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi

91.720

145.634

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi "Erciyes İletişim Dergisi", Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlamış, ilk dört sayısını basılı ortamda sunduktan sonra 5. sayısından itibaren  elektronik ortamda yayın hayatını sürdüren uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında okuyucularıyla buluşan Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir. Temmuz 2019 itibariyle 22. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Sahibi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına

Dekan / Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ 

 Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ

Arş.Gör. Ceyhun BAĞCI

Tasarım ve Dizgi

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ
Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Ocak-Temmuz)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce

Kaynakça Gösterim Biçimi

APA

ISSN / e ISSN

1308-3198 / 2667-5811

Yayın İdare Adresi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280

Talas/KAYSERİ 

Tel: +90 (352) 437 52 61-36110
e-posta: eid@erciyes.edu.tr

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı Son Sayı
Sayı 1 - Şub 2019
 1. Az Daha Fazladır: Dijital Seyir Platformlarının Tüketim Kültürü Açısından İzleyicilerin Seyir Alışkanlıklarına Olan Etkisi
  Sayfalar 1 - 20
  Can DİKER
 2. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılığa Yönelik Tüketici Tutumları ve Mahremiyet Endişeleri
  Sayfalar 21 - 38
  Şaduman Şeyda GÖKDEMİR, Semra AKINCI
 3. Dijital Hikaye Anlatıcılığı Bağlamında Yapay Zekanın Sinemaya Etkisi: Sunspring ve It’s No Game Filmlerinin Analizi
  Sayfalar 39 - 56
  Batu ANADOLU
 4. Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:
  Sayfalar 57 - 80
  Özlem Aşman ALİKILIÇ, İnanç ALİKILIÇ, Asuman ÖZER
 5. Dijital Televizyon Dizilerinde Hegemonik Erkeklik
  Sayfalar 81 - 104
  Züleyha Özbaş ANBARLI
 6. Gazetecilik Eğitiminin Dijitalleşmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Analiz
  Sayfalar 105 - 124
  İlknur Aydoğdu KARAASLAN
 7. Halkla İlişkiler Eğitiminde Dijitalleşme: Türkiye ve ABD’de Bulunan Üniversitelerdeki Halkla İlişkiler Programlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 125 - 142
  Emine ŞARDAGI, Mesude Canan ÖZTÜRK
 8. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Habercilik Deneyimi Üzerine Bir İnceleme: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği
  Sayfalar 143 - 156
  Recep ÜNAL
 9. Netflix’in Türkiye’ye Özgü Reklam Filmlerinin Küresel Markaların Yerel Reklam Stratejileri Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 157 - 178
  Emrah GÜLMEZ
 10. Sosyal Medya ve Çocuk: “Babishko Family Fun TV” İsimli Youtube Kanalının Eleştirel Bir Analizi
  Sayfalar 179 - 202
  Gül Esra ATALAY
 11. Türkiye’de Ad Engagement Kavramı: Akademi ve Uzman Perspektifinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 203 - 224
  Haluk AKARSU, Necip Serdar SEVER
 12. Uluslararası İletişim Düzeninde İnternet Tabanlı Küresel İletişim Şirketlerinin Rekabet Ortamları, Büyüme Stratejileri ve Toplumsal Dışsallıkları: Microsoft, Apple, Google ve Facebook
  Sayfalar 225 - 244
  Zeynep KADIOĞLU