Erciyes İletişim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-3198 | e-ISSN 1308-3198 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |

       

                       Dergi Hakkında

         Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia (ISSN 1308-3198), Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak 2018 itibariyle 19. sayısı yayınlanacak dergimiz Asos, Arastirmax, Ulakbim, Acarindex, SciLit, İdealonline ve Sobiad tarafından indekslenmektedir. İlk dört sayısı basılı olarak yayınlanan Erciyes İletişim Dergisi Akademia 5. sayıdan itibaren sadece elektronik ortamda yayınlanmaya başlamıştır. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce yazılmış çalışmalara da yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve yayına hazır hale getirilmiş olması gerekmektedir. Yayın Kurulu, yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir. Dergiye makale göndermek ve gönderilen çalışmanın takibini yapabilmek için  http://dergipark.gov.tr/erciyesiletisim adresinden başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca derginin geçmiş sayıları ile yayın ve yazım kurallarına da yine bu adresten ulaşılabilir.

Erciyes İletişim Dergisi

ISSN 1308-3198 | e-ISSN 1308-3198 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi

88.497

122.434

       

                       Dergi Hakkında

         Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia (ISSN 1308-3198), Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak 2018 itibariyle 19. sayısı yayınlanacak dergimiz Asos, Arastirmax, Ulakbim, Acarindex, SciLit, İdealonline ve Sobiad tarafından indekslenmektedir. İlk dört sayısı basılı olarak yayınlanan Erciyes İletişim Dergisi Akademia 5. sayıdan itibaren sadece elektronik ortamda yayınlanmaya başlamıştır. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce yazılmış çalışmalara da yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve yayına hazır hale getirilmiş olması gerekmektedir. Yayın Kurulu, yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir. Dergiye makale göndermek ve gönderilen çalışmanın takibini yapabilmek için  http://dergipark.gov.tr/erciyesiletisim adresinden başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca derginin geçmiş sayıları ile yayın ve yazım kurallarına da yine bu adresten ulaşılabilir.

Temmuz 2018 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 4 - Tem 2018
 1. 1991 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Seçim Kampanyasının Siyasal Kültür Ekseninde Değerlendirilmesi ve Mesut Yılmaz’ın Rolü
  Sayfalar 1 - 20
  Oğuz GÖKSU
 2. Aksaray Üniversitesindeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Gözünden Aksaray İlinin İmajı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 21 - 35
  Zühal FİDAN, Fatih BARİTCİ
 3. Aksaray Vilayet Gazetesi’nde Cumhuriyet’in İlk Yılları ve İnkılâplar (1929-1930)
  Sayfalar 37 - 57
  Selahattin ÇAVUŞ
 4. Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerinden Okumak
  Sayfalar 59 - 74
  Caner ÇAKI, Hasan TOPBAŞ
 5. Dijital Emek ve Kullanıcı İçeriğinin Metalaşması: Katılımcı Sözlük Yazarları Üzerine İnceleme
  Sayfalar 75 - 99
  Kenan DUMAN, Güven ÖZDOYRAN
 6. Doğru Haber Alma Hakkı ve Sosyal Medya Dezenformasyonunu Doğruluk Payı ve Yalansavar ile Tartışmak
  Sayfalar 101 - 121
  Ceren YEGEN
 7. Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya
  Sayfalar 123 - 142
  Neslihan GÖKER, Göksel GÖKER
 8. E-Satın Alma Niyeti İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Tarafından Pekiştiriliyor Mu? Üniversite Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 143 - 162
  Nahit Erdem KÖKER, Özgür KÖSEOĞLU, Mehmet YAKIN
 9. Evrensel Tasarım İlkelerinin Mayınlı Alanı: Dijital Haritalar ve Gazetecilik
  Sayfalar 163 - 177
  Bilge NARİN
 10. Girişimci Üniversite Anlayışı Çerçevesinde Kariyer Geliştirme Merkezi Modeli
  Sayfalar 179 - 187
  Metin IŞIK, Ayhan ERDEM
 11. Halit Refiğ’in “Kızın Var Mı Derdin Var” Filmindeki Geleneksel ve Modern Türk Ailesi Temsillerinin Dizisel Çözümlemesi
  Sayfalar 189 - 221
  Levent YAYLAGÜL, Şebnem Soygüder BATURLAR
 12. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Modernleşme Olgusu: Kelebeğin Rüyası Film Örneği
  Sayfalar 223 - 242
  Rifat BECERİKLİ, Mehmet Sena KÖSEDAĞ
 13. İlginlik Kuramına Göre Düşük/Yüksek Ürün İlginliğinin Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 243 - 252
  Engin COŞKUN
 14. İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 253 - 262
  Mehmet SAĞLAM, Halil KAYADUMAN
 15. Kültür Endüstrisinin Eğlencelik Yüzleri: Fotoroman’dan Caps’e Bir Bakış
  Sayfalar 263 - 283
  Aslıhan Doğan TOPÇU, Onur ÖNÜRMEN
 16. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Dijital Paydaşları; Sosyal Medya Fenomenleri
  Sayfalar 285 - 299
  Filiz Balta PELTEKOĞLU, Emel TOZLU
 17. Medyatik Bir Çalışma Alanı Olarak Eleştirel Söylem Çözümlemesi (Televizyon Dizileri Örneğinde)
  Sayfalar 301 - 323
  Levent DOYURAN
 18. Moda Sektöründe Transmedya Hikâye Anlatımı: Barbie Bebek Transmedya Uygulamaları Örneği
  Sayfalar 325 - 350
  Süheyla BAYRAKTAR
 19. Sosyal Medya Kullanımı ile Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 351 - 369
  Hidaye Aydan Silkü BİLGİLİER
 20. Sosyal Medya Üzerinden Okurun Değişimi ve Bilgi Güvenirliği
  Sayfalar 371 - 385
  Hülya Semiz TÜRKOĞLU, Betül Önay DOĞAN
 21. Türk Basın Kanunlarının Genel Görünümü ve 5651 Sayılı Kanunun İnternet Gazeteciliğine Etkileri Üzerine Bir Tartışma
  Sayfalar 387 - 404
  Sinan BARAN
 22. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 405 - 421
  Ercan AKTAN
 23. Yeni Bir Pazarlama İletişimi Yaklaşımı Gerçek-Zamanlı Pazarlama: Otomobil Markalarının Geleceğe Dönüş Günü Sosyal Medya Pratikleri
  Sayfalar 423 - 446
  Alper YILMAZ
 24. Yerli Dizilerde Kadın Kimliğinin Temsili Üzerine Bir Örnek; “Yaprak Dökümü” Dizisi
  Sayfalar 447 - 463
  Pelin Erdal AYTEKİN
 25. Assessment of Student – Lecturer Relationship in Public Relations Postgraduate Education in Turkey
  Sayfalar 465 - 477
  Simge Ünlü KURT
 26. Media, Politics and Democracy: A Critical Perspective
  Sayfalar 479 - 492
  Ekmel GEÇER
 27. 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 493 - 511
  Fisun BOZKURT, Deniz ÇOŞKUN
 28. Eşcinsellik Temelli Nefret Söylemi İçeren İletilerin Twitter’da İncelenmesi
  Sayfalar 513 - 534
  Zeynep Benan DONDURUCU
 29. İkna Teorileri Çerçevesinde Yapı Reklamlarının Analizi
  Sayfalar 535 - 555
  Ali ARICI, Özgür KILINÇ
 30. Ölümcül “Mavi Balina” Oyununun Basında Temsiline Dair Eleştirel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 557 - 570
  Filiz YILDIZ
 31. Televizyonda Gündüz Kuşağı Programlarındaki Dönüşüm: “Esra Erol’da” Örneği
  Sayfalar 571 - 598
  Vahit İLHAN, Derya USTA
 32. Yeşilçam’da Polisiyenin Eleştirel Dönüşümü: Toplumsal Gerçekçi Sinema Hareketinin Amblemi Olarak Gecelerin Ötesi
  Sayfalar 599 - 630
  Tunç YILDIRIM
 33. Bilimsel Reklamcılığın Yaratıcı Dehası: Claude Hopkins
  Sayfalar 631 - 662
  Merba TAT
 34. Algı Yönetimi Aracı Olarak Twitter Kullanımına İlişkin Siyasal Bir Analiz
  Sayfalar 663 - 689
  Emine CENG
 35. Derviş Zaim Sinemasında Anlatının Platformu Olarak Mekân: Anlatı, Sinemasal Gerilim ve Mekân İlişkisi
  Sayfalar 691 - 712
  Aydın ÇAM
 36. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan Dil: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Örneği
  Sayfalar 713 - 732
  Ayşe Gül SONCU, Mustafa Cankut KURT
 37. Havalimanında Sunulan Hizmetlerin Engelli Yolcular Tarafından Değerlendirilmesi: Ankara Esenboğa Havalimanı Örneği
  Sayfalar 733 - 748
  Neşe ACAR, Rukiye NUR
 38. Kurumsal İletişim Projelerinin, Kurumların Marka Algısı İle İlişkisi: Belediyelere Yönelik Bir Analiz
  Sayfalar 749 - 769
  Mikail BATU, Şehriban KAYACAN
 39. Sözsüz İletişim Becerilerinden Öğretmenlerin Öğrencilerle Göz Teması Kurma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 771 - 795
  Serkan DÜZGÜN, Ziya SELÇUK
 40. Türk Dış Politikasında Paradigma Değişimi ve Ulusal Basına Yansımaları: Örnek Olay İncelemesi
  Sayfalar 797 - 818
  Samet KAVOĞLU
 41. Türk Televizyon Yayıncılığında Rekabet İhlali Şikayetlerine Yönelik Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 819 - 832
  Sefer KALAMAN, Hüdai ATEŞ
 42. Yeni Medyada Gerçeğin Yeni İnşacıları: Okurlar
  Sayfalar 833 - 848
  Fırat ATA