Journal of Ergonomics Research and Applications
Kapak Resmi
Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Serpil AYTAÇ |

Yıllardır Ergonomiye destek veren bilim insanları ile değerli araştırmacılar ve uygulayıcıların akademik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla 2018 yılında “Ergonomi” dergisi (e-ISSN : 2651-4877) yayın hayatına başlamıştır. 2019 yılında, derginin uluslararası tanınılırlığının arttırılması amacıyla, adı “Journal of Ergonomics Research and Applications (JERA)” (e-ISSN : xxxx-xxxx) olarak değiştirilmiştir.

Dergide Ergonomi odaklı konular (Antropometri, Bilişsel Ergonomi, Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi vb.) ve yakın ilişkili bilimlerde ve alanlardaki kuramsal ve uygulamalı eserler yer almaktadır. Kapsamı bu konular olmak üzere, makalenin başlığında ve/veya özette ve/veya anahtar kelimelerde "Ergonomi" kelimesi olan makaleler kabul edilmektedir.

Ergonomi ile ilgili çalışmaların yayımlandığı uluslar arası hakemli ve açık erişimli (online) olan dergide, makaleler, çift kör hakem  sürecinden geçtikten sonra yayımlanmaktadır.

Halen, Index Copernicus , Root IndexingESJI (Eurasian Scientific Journal Index) ve ReserachBib uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. 

ULAKBIM TR (ulusal); EBSCO, ASOS (Academia  Social Science Index), DOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open Academic Journal Index), SIS (Scientific Indexing Services), InfoBase, ERIH PLUS, COSMOS IF, SHERPA/ROMEO (uluslararası) index ve platformlara başvurular yapılmış olup onay alındıkça “Dizinler ve Platformalar” listesine eklenmektedir.

Journal of Ergonomics Research and Applications

Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Serpil AYTAÇ |
Kapak Resmi

678

1.927

Yıllardır Ergonomiye destek veren bilim insanları ile değerli araştırmacılar ve uygulayıcıların akademik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla 2018 yılında “Ergonomi” dergisi (e-ISSN : 2651-4877) yayın hayatına başlamıştır. 2019 yılında, derginin uluslararası tanınılırlığının arttırılması amacıyla, adı “Journal of Ergonomics Research and Applications (JERA)” (e-ISSN : xxxx-xxxx) olarak değiştirilmiştir.

Dergide Ergonomi odaklı konular (Antropometri, Bilişsel Ergonomi, Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi vb.) ve yakın ilişkili bilimlerde ve alanlardaki kuramsal ve uygulamalı eserler yer almaktadır. Kapsamı bu konular olmak üzere, makalenin başlığında ve/veya özette ve/veya anahtar kelimelerde "Ergonomi" kelimesi olan makaleler kabul edilmektedir.

Ergonomi ile ilgili çalışmaların yayımlandığı uluslar arası hakemli ve açık erişimli (online) olan dergide, makaleler, çift kör hakem  sürecinden geçtikten sonra yayımlanmaktadır.

Halen, Index Copernicus , Root IndexingESJI (Eurasian Scientific Journal Index) ve ReserachBib uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. 

ULAKBIM TR (ulusal); EBSCO, ASOS (Academia  Social Science Index), DOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open Academic Journal Index), SIS (Scientific Indexing Services), InfoBase, ERIH PLUS, COSMOS IF, SHERPA/ROMEO (uluslararası) index ve platformlara başvurular yapılmış olup onay alındıkça “Dizinler ve Platformalar” listesine eklenmektedir.

Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Ergonomi 2651-4877 2018-2019