Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 88 - 101 2018-12-23

Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle

Sevinç UÇAR [1]

8 32

The purpose of this study is to examine the Montessori awareness of parents living in Ankara and living in Seattle and whose children are attending Montessori preschool. The study group of the research was created by 61 parents whose children are attending Montessori Preschool in Turkey/Ankara and 21 parents whose children are attending Montessori Preschool in USA/Seattle. The research data were collected through “General Information Form” and “Parent Conception Form”. While General Information Form has demographic questions, Parent Conception Form has questions about Montessori education to gauge awareness of parents. Parent Conception Form is a three point Likert-type form. IBM SPSS STATISTICS V23.0 was used in the analysis of the data. Frequency and percentage values ​​are used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that the parents living in Ankara and sending their children Montessori Preschool in Ankara have similar thoughts to parents living in Seattle and sending their children Montessori Preschool in Seattle. It has been determined that all parents that is included in the research have knowledge about the Montessori approach-based education.

Montessori approach, parents, preschool education, early years, early childhood education.
 • Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Yurteri Tiryaki, A., Çetin Sultanoğlu, S., & Şahin, S. (2015). Investigation of the Effects of Montessori Education on Children's Development. Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences The Journal of Educational Research, 1(1), pp. 32-52.
 • Beken, S., & Şen, S. (2009). Montessori Yöntemi Etkinliklerinin 5-6 Yaş Çocuklarının El Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Can Yaşar, M., & Aral, N. (2010). Yaratıcı Düşünme Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi. Kurumsal Eğitim Bilim, 3(2), pp. 201-209. Retrieved 2018, from www.keg.aku.edu.tr
 • Durakoğlu, A. (2010). Montessori Metodunda Okuma ve Yazma. Aile ve Toplum, 5(20), pp. 91-104.
 • Durualp, E., & Aral, N. (2010). A Study on The Effects of Play-Based Social Skills Training on Social Skills of Six-year-old Children. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39, pp. 160-172.
 • Eratay, E. (2011). Montessori Yönteminin Etkililği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), pp. 11-19.
 • Güral, M. (2015). A child's Freedom in Montessori Education Approach. International Journal of Social Science, Autumn 2015(37), pp. 447-457.
 • Hainstock, E.G. (1997). Teaching Montessori In The Home. New York: First Plume.
 • Koçyiğit, S., & Kayılı, G. (2008). Montessori Eğitimi Alan ve Almayan Anaokulu Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, pp. 511-516.
 • Lillard, P.P. (1972). Montessori A Modern Approach. New York: Schocken Books.
 • M.E.B. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı: 36-72 Aylık Çocuklar İçin. Ankara: M.E.B.
 • Mallor, T. (1989). Montessori ve Çocuğunuz, Ana-Babanın El Kitabı. (F. Öztaş, & C. Gülten, Trans.) Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Montessori, M. (1965). Dr. Montessori's Own Handbook. New York: Schocken Books.
 • Montessori, M. (1967). The Discovery of The Child. New York: Balantine Books.
 • Montessori, M. (1995). Absörment Mind. New York: An Owl.
 • Oktay, A., & Polat Unutkan, Ö. (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Soydan, S. (2013). Çocuklarda Merak Duygusunu Uyandırmada Montessori Öğretmenlerinin Kullandıkları Stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), pp. 269-290.
 • Şahintürk, Ö. (2012). Montessori Yönteminin Okul Öncesi Dönemde Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak.
 • Yiğit, T. (2008). Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Çocukların Sayı Kavramını Kazandırmada Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevinç UÇAR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erjournal423120, journal = {Education Reform Journal}, issn = {2602-3997}, eissn = {2602-3997}, address = {Mustafa ÖZMUSUL}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {88 - 101}, doi = {}, title = {Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara \& Seattle}, key = {cite}, author = {UÇAR, Sevinç} }
APA UÇAR, S . (2018). Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle. Education Reform Journal, 3 (2), 88-101. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/erjournal/issue/41300/423120
MLA UÇAR, S . "Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle". Education Reform Journal 3 (2018): 88-101 <http://dergipark.gov.tr/erjournal/issue/41300/423120>
Chicago UÇAR, S . "Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle". Education Reform Journal 3 (2018): 88-101
RIS TY - JOUR T1 - Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle AU - Sevinç UÇAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Education Reform Journal JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 101 VL - 3 IS - 2 SN - 2602-3997-2602-3997 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Education Reform Journal Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle %A Sevinç UÇAR %T Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle %D 2018 %J Education Reform Journal %P 2602-3997-2602-3997 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD UÇAR, Sevinç . "Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle". Education Reform Journal 3 / 2 (Aralık 2018): 88-101.