Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-3839 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://hukukdergi.erciyes.edu.tr/

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ERÜHFD) (Dergi ISSN: 1306-3839), 2006 yılından itibaren yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergi olup, TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından taranmaktadır. 

Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmaların eruhukukdergisi@gmail.com e-mail adresine ulaştırılması gerekmektedir.


OKUYUCULARIN DİKKATİNE !!! Fakülte dergimizin Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1-2 ile Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 1 arasında yer alan sayılarının içeriğine o tarihlerde basımını gerçekleştiren yayıneviyle yapılan sözleşme gereğince yer verilmemiştir. Bu sayıların www.seckin.com.tr, www.hukukmarket.com ve www.legalkitabevi.com internet adreslerinden temin edilmesi mümkündür.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 1306-3839 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://hukukdergi.erciyes.edu.tr/
Kapak Resmi

6.125

16.487

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ERÜHFD) (Dergi ISSN: 1306-3839), 2006 yılından itibaren yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergi olup, TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından taranmaktadır. 

Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmaların eruhukukdergisi@gmail.com e-mail adresine ulaştırılması gerekmektedir.


OKUYUCULARIN DİKKATİNE !!! Fakülte dergimizin Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1-2 ile Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 1 arasında yer alan sayılarının içeriğine o tarihlerde basımını gerçekleştiren yayıneviyle yapılan sözleşme gereğince yer verilmemiştir. Bu sayıların www.seckin.com.tr, www.hukukmarket.com ve www.legalkitabevi.com internet adreslerinden temin edilmesi mümkündür.

Cilt 13 - Sayı 1 - May 2018
 1. ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE VE KANUNİ YEDEK AKÇELER TOPLAMININ ÜÇTE İKİSİNİN KAYBININ HUKUKİ SONUÇLARI
  Sayfalar 1 - 36
  Mustafa Erdem CAN
 2. 15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ VE 3600 PRİM ÖDEME GÜNÜNÜ DOLDURANLARIN İŞTEN AYRILMALARINDA KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEBİLMESİ
  Sayfalar 37 - 70
  Baki Oğuz MÜLAYİM
 3. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE DENKLEŞTİRME (TMK. md. 230)
  Sayfalar 71 - 99
  Gökhan ŞAHAN
 4. GENEL İŞLEM ŞARTLARINDA ŞAHSÎ (BİREYSEL) ANLAŞMANIN MEVCUDİYETİNİ İSPAT YÜKÜ
  Sayfalar 101 - 147
  İsmail ATAMULU
 5. TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ SEBEBİYLE BORCUN SONA ERMESİ (TBK m. 135)
  Sayfalar 149 - 181
  İsmail ATAMULU, Emre KÖROĞLU
 6. TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER KARŞISINDA VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU VE KURULUŞUN İZNE TABİ OLMASI
  Sayfalar 183 - 216
  Emel TEKTEN
 7. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLARIN KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİNDE KİRA SÖZLEŞMESİNE İTİRAZ VE KALDIRILMASI (İİK m. 269/b)
  Sayfalar 217 - 280
  Osman DURAN
 8. İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESİH HALLERİ
  Sayfalar 281 - 314
  Arif KALKAN
 9. İCRA TAKİPLERİNDE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) KULLANIMI
  Sayfalar 315 - 360
  Ayşe KARAKİMSELİ
 10. AİHM KARARLARI IŞIĞINDA NEFRET, ŞİDDET VE MÜSTEHCEN İÇERİKLİ SÖYLEMLER BAKIMINDAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI
  Sayfalar 365 - 410
  Cengiz GÜL, Seher ÇAKAN
 11. OSMANLI HUKUKUNDA İSTİDANE İZNİ VE GÜNÜMÜZ HUKUKUNA YANSIMALARI
  Sayfalar 411 - 444
  Mehmet AYKANAT, Abdüssamet USLU
 12. 6763 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA
  Sayfalar 445 - 507
  Meral EKİCİ ŞAHİN, Kürşat YEMENİCİ
 13. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE BAŞKAN YARDIMCISI İLE TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 509 - 534
  Abdulkadir YILDIZ
 14. GÜNÜMÜZDE ULUS-DEVLET
  Sayfalar 535 - 559
  H. Gökçe ZABUNOĞLU
 15. MÜSTEHCENLİK SUÇU
  Sayfalar 561 - 624
  Gökhan TANERİ