Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1582 | e-ISSN 2148-8657 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

CC: BY-NC-ND

Dergimiz, yılda en az iki defa yayımlanan uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir. 

Hakem süreci tamamlanan makalelerin 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) içermesi gerekmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

İNDEKS BİLGİLERİ:

Index Copernicus (Kabul Tarihi: 30.05.2016) ICV 2015: 53,38

Ebsco: Humanities International Index and Social Sciences Full Text (Kabul Tarihi: 30.01.2018)

DRJI (Kabul Tarihi: 04.08.2016)

Asos Index (Kabul Tarihi: 01.01.2013)

Araştırmax (Kabul Tarihi: 2003)

Akademik Dizin (Kabul Tarihi: 2001)

Science Library Index (Başvuru Tarihi: 16.01.2017)

Sobiad: (Kabul Tarihi: 01.01.2017)

ISI: International Indexing: (Başvuru Tarihi: 02.06.2017)


Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-1582 | e-ISSN 2148-8657 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi

169.391

289.954

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

CC: BY-NC-ND

Dergimiz, yılda en az iki defa yayımlanan uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir. 

Hakem süreci tamamlanan makalelerin 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) içermesi gerekmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

İNDEKS BİLGİLERİ:

Index Copernicus (Kabul Tarihi: 30.05.2016) ICV 2015: 53,38

Ebsco: Humanities International Index and Social Sciences Full Text (Kabul Tarihi: 30.01.2018)

DRJI (Kabul Tarihi: 04.08.2016)

Asos Index (Kabul Tarihi: 01.01.2013)

Araştırmax (Kabul Tarihi: 2003)

Akademik Dizin (Kabul Tarihi: 2001)

Science Library Index (Başvuru Tarihi: 16.01.2017)

Sobiad: (Kabul Tarihi: 01.01.2017)

ISI: International Indexing: (Başvuru Tarihi: 02.06.2017)


Cilt 31 - Sayı 43 - Ara 2017
 1. Japon Sömürgeciliği Döneminde Kore Romanı Üzerine
  Sayfalar 7 - 23
  Hatice Köroğlu Türközü
 2. Karmaşık Kentsel Oluşumları Anlamada Fraktaller: Germir
  Sayfalar 25 - 44
  ÖZLEM ATAK DOĞAN, GÜLEN ÇAĞDAŞ
 3. Cemal Paşa’nın Hatıralarına Göre 1. Dünya Savaşında Filistin Cephesi
  Sayfalar 45 - 77
  Seyfullah Korkmaz
 4. Gösterişçi Tüketim Üzerine Teorik ve uygulamalı Bir Çalışma: Pamukkale Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 79 - 112
  Pınar GÜNER KOÇAK
 5. Popüler Kültürün Oluşmasında ve Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü
  Sayfalar 113 - 133
  NEDİM KARADUMAN
 6. Dina Rubina'nın Romanlarında Din ve Kimlik Açısından Yahudilik
  Sayfalar 135 - 155
  Arzu Cebe
 7. Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmelerinde Kalite Göstergelerinin Mekansal Yansımaları
  Sayfalar 157 - 173
  Esra ÖZHANCI, Hasan YILMAZ
 8. Sainuddin İbn Türke’nin Varlık Anlayışında İnsân-ı Kâmil
  Sayfalar 175 - 195
  Mesut SANDIKÇI
 9. Türkiye'de Yüksek Din Eğitimi ve Kurumsal Yabancılaşma: İlahiyat Fakültesi Örneği
  Sayfalar 197 - 262
  Cemil Osmanoglu
 10. Sühreverdî’nin el-Elvâhu’l-İmâdiyye Adlı Eseri Temelinde Fizik ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 263 - 292
  Salih YALIN
 11. İslam Hukukunun Yahudi Hukukuna Etkisi: Şer'i Hükümler ve İlletleri Bağlamında
  Sayfalar 293 - 312
  Osman Bayder
 12. Kur’an Kavramlarının Anlamını Belirlemede Artzamanlı ve Eşanlamlı Semantiğin Rolü
  Sayfalar 313 - 363
  Mustafa Karagöz
 13. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide
  Sayfalar 365 - 368
  Fatih Varol