Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-7758 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |

yeni.gifErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2018 Nisan Sayısı (20-1) yayımlanmıştır. Katkıda bulunan bütün editör, yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (eefdergi), eğitim ve alan eğitimi  sahalarında özgün bilimsel makaleler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi 2017 yılından itibaren yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkmaktadır.

downloadLogo.gif Şablonu buradan indiriniz.

Bu derginin hedef kitlesini öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler, öğretmen adayları, öğrenciler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

ISSN: 2148-7758 | e-ISSN: 2148-7510


Dergimiz aşağıdaki endekslerce taranmaktadır:

 

 

 


 

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-7758 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |
Kapak Resmi

189.268

269.330

yeni.gifErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2018 Nisan Sayısı (20-1) yayımlanmıştır. Katkıda bulunan bütün editör, yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (eefdergi), eğitim ve alan eğitimi  sahalarında özgün bilimsel makaleler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi 2017 yılından itibaren yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkmaktadır.

downloadLogo.gif Şablonu buradan indiriniz.

Bu derginin hedef kitlesini öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler, öğretmen adayları, öğrenciler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

ISSN: 2148-7758 | e-ISSN: 2148-7510


Dergimiz aşağıdaki endekslerce taranmaktadır:

 

 

 


 

Cilt 20 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. 60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Anne-Babalarının Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 17
  Burcu BAĞCI ÇETİN, Ayşe ÖZTÜRK SAMUR
 2. Akran Öğretimi Yöntemiyle Öğrencilerin Kavram Öğrenme ve Problem Çözme Başarısının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 18 - 32
  Tolga GÖK
 3. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi
  Sayfalar 33 - 49
  Rukiye Didem TAYLAN, Utkun AYDIN
 4. Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 50 - 66
  Ayşe Dilşad ATALAR, Ezgi DÜLGER CEYLAN
 5. Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması
  Sayfalar 67 - 88
  Özkan ÇELİK, Bekir BULUÇ
 6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Fen Kavramlarını Anlamaları Üzerine Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin ve Örnek Olay Temelli Öğrenme Laboratuvar Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 89 - 103
  Aylin ÇAM, Gökhan GÜVEN, Yusuf SÜLÜN
 7. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Bilimi Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Alan Gezisi Deneyimleri
  Sayfalar 104 - 120
  Yakup DOĞAN, Özge ÇİÇEK, Esra SARAÇ
 8. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Tasarlanan Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Isı Alışverişi ve Sıcaklık Değişimi
  Sayfalar 121 - 139
  Aydın KIZILASLAN, Mustafa SÖZBİLİR
 9. İngilizce Öğretmenlerinin Türkiye’de İngilizce Öğretimi Üzerine Düşünceleri
  Sayfalar 140 - 155
  Mehmet Sercan UZTOSUN
 10. İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri
  Sayfalar 156 - 166
  Çiğdem ARSLAN, Şirin İLKÖRÜCÜ
 11. Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Düşünce, Tutum ve Endişeler: Öğretmen Eğitimi Programlarında İlk Yıllar
  Sayfalar 167 - 183
  Mustafa CANSIZ, Nurcan CANSIZ
 12. Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 184 - 201
  Mesut TABUK, Mehmet İNAN, Metin TABUK
 13. Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 202 - 216
  Özlem ERYILMAZ MUŞTU, Sare UCER
 14. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 217 - 236
  Mustafa ARMUT, Mustafa TÜRKYILMAZ
 15. Öğretmen Adaylarının Protein Sentezine Yönelik Algıları: Öğrenme Güçlüğüne Karşı Önerilen Çözümler
  Sayfalar 237 - 250
  Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE
 16. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası
  Sayfalar 251 - 264
  Selami YEŞİLYURT, Cüneyt ÇAPRAZ
 17. Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin İngilizce Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları
  Sayfalar 265 - 280
  Dilek İLHAN BEYAZTAŞ
 18. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Menkıbelerin Kullanılma Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 281 - 305
  Ersin TOPÇU, Selahattin KAYMAKCI
 19. Türkçe Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Anlama Eğitimi
  Sayfalar 306 - 323
  Esra LÜLE MERT
 20. Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması
  Sayfalar 324 - 335
  Nazan SEZEN-YÜKSEL