Erzincan University Journal of Education Faculty
Cover Image
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/

Erzincan University Journal of Education Faculty is a triannual refereed journal which publishes articles mainly from all fields of education.  The journal accepts articles from both national and international researchers. Publication language of the journal is English and  Turkish. Turkish articles should include both an English abstract and extend summary. 

e-ISSN:2148-7510


ithenticate_white_120iThenticate is a plagiarism screening service that verifies the originality of written work. iThenticate checks submissions against millions of published, scholarly works, and billions of web content. Before being accepted for publication, manuscripts are all screened for plagiarism usingbr /> iThenticate.

Our journal has been indexed by the following indices:

 

 

The journal is under screening process of following indexes:

 

 

 

 

Erzincan University Journal of Education Faculty

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Cover Image

250.304

398.316

Erzincan University Journal of Education Faculty is a triannual refereed journal which publishes articles mainly from all fields of education.  The journal accepts articles from both national and international researchers. Publication language of the journal is English and  Turkish. Turkish articles should include both an English abstract and extend summary. 

e-ISSN:2148-7510


ithenticate_white_120iThenticate is a plagiarism screening service that verifies the originality of written work. iThenticate checks submissions against millions of published, scholarly works, and billions of web content. Before being accepted for publication, manuscripts are all screened for plagiarism usingbr /> iThenticate.

Our journal has been indexed by the following indices:

 

 

The journal is under screening process of following indexes:

 

 

 

 

Volume 20 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Mentor Support to Pre-service Teachers on Theory-Practice Gap in Practicum: An Online Practice
  Pages 590 - 601
  Derya YAYLI
 2. Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi
  Pages 602 - 621
  Ali Fuat ARICI
 3. Öğretmenlerin İletişim Becerileri İle Öğrencilerin Derse İlgileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 622 - 636
  Tevfik UZUN, Güven ÖZDEM, Eray KARA
 4. Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı
  Pages 637 - 661
  Beytullah KARAGÖZ
 5. Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Pages 662 - 675
  Sinan YALÇIN, Mustafa YILMAZ, Yavuz KARAKAYA
 6. Öğretmen Adaylarında Özyeterlik Algılarının Yordayıcısı Olarak Beş Faktör Kişilik Özellikleri
  Pages 676 - 686
  Hüseyin Hüsnü BAHAR, Mücahit KAĞAN
 7. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları
  Pages 687 - 706
  Pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN
 8. Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi
  Pages 707 - 724
  Ramazan ÖZKUL, Melike CÖMERT
 9. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları
  Pages 725 - 748
  Fırat KANAT, İshak KOZİKOĞLU
 10. An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case
  Pages 749 - 766
  Kürşat CESUR, Ebru ÇİFTÇİ CİNKAVUK
 11. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Seçme ve Kavrama ile İlgili Problem Kurma Durumlarında Kurdukları Problemlerin İncelenmesi
  Pages 767 - 781
  Reyhan TEKİN SİTRAVA, Ahmet IŞIK
 12. Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Destekli Matematiksel Modelleme Süreci Çerçevesinde Uzaklık Problemi’ne İlişkin Çözümleri
  Pages 782 - 809
  Çağlar Naci HIDIROĞLU, Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK, Semiha KULA ÜNVER, Esra BUKOVA GÜZEL
 13. Öğretmenlerin Çevre Eğitimi Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 810 - 825
  Mehmet ERKOL, Ömer ERBASAN
 14. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 826 - 841
  Selma TAŞKESEN
 15. A Comparison of Turkish and English L1 Writers’ Citation Practices in Doctoral and Master’s Theses
  Pages 842 - 855
  Fatma Şeyma DOĞAN, Oktay YAĞIZ, Işıl Günseli KAÇAR