Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-7758 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim ve alan eğitimi  sahalarında özgün bilimsel makaleler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi 2017 yılından itibaren yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkmaktadır.

Editör kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda dergimizin 18/2 sayısından itibaren dergimizde makale yayımlayan yazarlarımız, takip eden üç sayıda makale yayımlayamayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Şablonu buradan indiriniz.


Bu derginin hedef kitlesini öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler, öğretmen adayları, öğrenciler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

ISSN:2148-7758

e-ISSN:2148-7510

 

Dergimiz aşağıdaki endekslerce taranmaktadır:

 

 

 


 

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-7758 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |
Kapak Resmi

155.609

195.962

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim ve alan eğitimi  sahalarında özgün bilimsel makaleler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi 2017 yılından itibaren yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkmaktadır.

Editör kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda dergimizin 18/2 sayısından itibaren dergimizde makale yayımlayan yazarlarımız, takip eden üç sayıda makale yayımlayamayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Şablonu buradan indiriniz.


Bu derginin hedef kitlesini öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler, öğretmen adayları, öğrenciler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

ISSN:2148-7758

e-ISSN:2148-7510

 

Dergimiz aşağıdaki endekslerce taranmaktadır:

 

 

 


 

Cilt 19 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulamalarında Edebiyat Ürünlerinin Etkisini Belirlemeye Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubrik) Geliştirilmesi
  Sayfalar 1 - 16
  Meliha YILMAZ, Muhammet İNCEAĞAÇ
 2. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Biyoloji Konularının Bilimsel İçerik Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 17 - 35
  Mehmet YILMAZ, Ertunç GÜNDÜZ, Emine Hatun DİKEN, Osman ÇİMEN
 3. Argümantasyon Tabanlı Sorgulayıcı Araştırma Yönteminin Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnancına Etkisi
  Sayfalar 36 - 50
  Guluzar EYMUR, Pınar Seda ÇETİN
 4. Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 51 - 71
  Ali Yiğit KUTLUCA, Abdullah AYDIN
 5. Fen Öğretiminde Harmanlanmış Öğrenme: Genel Kimya Dersi Laboratuvar Uygulaması
  Sayfalar 72 - 85
  Özkan YILMAZ
 6. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri
  Sayfalar 86 - 103
  HATİCE ALTUNKAYA, Ayşe ATEŞ
 7. Türk ve Amerikan Üniversiteleri Arasında İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü Ders Müfredatı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 104 - 118
  Ceyhun YÜKSELİR
 8. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı
  Sayfalar 119 - 136
  Gökçen GÖÇEN, Alpaslan OKUR
 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi
  Sayfalar 137 - 151
  Celile Eren ÖKTEN, Neslihan KARAKUŞ
 10. Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı
  Sayfalar 152 - 164
  Yasin Mahmut YAKAR
 11. E-Kitap ve Tabletlerin Liselerde Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 165 - 179
  Önder YILDIRIM, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ
 12. Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı
  Sayfalar 180 - 190
  Hamza POLAT, Recep ÖZ
 13. Investigation of the Factors Causing Motivation Loss of the Lecturers in Language Teaching
  Sayfalar 191 - 203
  Fethi KAYALAR, Türkan GÜLER ARI
 14. Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü
  Sayfalar 204 - 224
  Mehmet Fatih ÖÇAL
 15. Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri İle Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 225 - 245
  Murat AĞIRKAN, Mücahit KAĞAN
 16. 3-6 Yaş Çocuklarının Öğretmenlik Kavramına İlişkin Algıları
  Sayfalar 246 - 259
  Emine KIZILTAŞ, Sultanberk HALMATOV
 17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 260 - 275
  Ahmet DEMİREL, Murat ŞENGÜL
 18. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Sınıf İçi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 276 - 300
  Eren YÜRÜDÜR, Tülay COŞKUN CIMBIZ
 19. Farklı Lisans Programlardaki Öğrencilerin Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 301 - 321
  Taner ÇİFÇİ, Bülent AKSOY, Hakan KOÇ
 20. Müzik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Erzurum ili örneği)
  Sayfalar 322 - 339
  Gökalp PARASIZ, Barış DEMİRCİ