Kabul Edilmiş Makaleler

 • Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  AYŞE DİLŞAD ATALAR, EZGİ DÜLGER 24 Kas 2017
 • Öğretmen Adaylarının Protein Sentezine Yönelik Algıları: Öğrenme Güçlüğüne Karşı Önerilen Çözümler
  Şeyda GÜL, ESRA ÖZAY KÖSE 27 Kas 2017
 • Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Kavramlaştırmalarının İncelenmesi
  Rukiye Didem Taylan, Utkun Aydın 5 Ara 2017
 • Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin İngilizce Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları
  Dilek İLHAN BEYAZTAŞ 13 Ara 2017
 • Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme
  Arş.Gör. MUSTAFA ARMUT, Doç.Dr. MUSTAFA TÜRKYILMAZ 18 Ara 2017
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ATOM KAVRAMINA İLİŞİKİN BİLGİ SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
  Özlem ERYILMAZ MUŞTU, Sare Ucer 12 Oca 2018
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Fen Kavramlarını Anlamaları Üzerine Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin ve Örnek Olay Temelli Öğrenme Laboratuvar Uygulamalarının Etkisi
  Gökhan Güven, Aylin Çam, Yusuf Sülün 12 Oca 2018
 • Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası
  Selami Yeşilyurt, Cüneyt Çapraz 26 Oca 2018
 • Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Bilimi Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Alan Gezisi Deneyimleri
  YAKUP DOĞAN, ÖZGE ÇİÇEK, ESRA SARAÇ 26 Oca 2018
 • 60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Anne-Babalarının Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  BURCU BAĞCI, AYŞE ÖZTÜRK SAMUR 26 Oca 2018