Accepted Submissions

 • Türkiye’ de Okul Öncesi Eğitimde Dil Gelişimi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Hilal KAROĞLU, Aysel ESEN ÇOBAN Feb 26, 2019
 • “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik” Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sayı Duyusuna Etkisi
  Ayşe Kılıçkaya, Canan Avcı Feb 26, 2019
 • Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı
  ESRA EKİNCİ ÇELİKPAZU Feb 26, 2019
 • Independent Learning Advisory Education and Related Applications
  Hatice Karaaslan, Mümin Şen Feb 26, 2019
 • Missing Data Management Practices in L2 Research: The Good, The Bad, and The Ugly
  Talip Gönülal Feb 26, 2019
 • Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yöntem ve Teknikleri Kullanım Sıklıklarının İncelenmesi
  Melike Özyurt, Gözde Bezirgan Feb 26, 2019
 • İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı ile Kelime Yazım Hatalarının İncelenmesi
  Özgür BABAYİĞİT Feb 26, 2019
 • ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARINDA YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Kevser Hava Mar 11, 2019
 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu Sosyal Değerler Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Emine KARASU AVCI, MELİKE FAİZ Mar 20, 2019
 • Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri
  Şenay BAŞ, Ata Yakup KAPTAN Mar 30, 2019
 • Temel Geometri Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmen Adaylarının Genel Alan Bilgisi
  Nurullah YAZICI Mar 30, 2019
 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Aritmetik ve Cebir Problemleri Hakkındaki İnanışları
  Yaşar Akkan, Mesut Öztürk, Pınar Akkan, Betül Küçük Demir Mar 30, 2019
 • Content Analysis Regarding Curriculum Evaluation PhD Dissertations (1996-2017)
  Alper YETKİNER, Tuba Acar Erdol, Şahika Ünlü Mar 30, 2019
 • Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
  Özlenen Özdiyar, Nilay Neyişci Mar 30, 2019
 • Varlığında Çocuk, Yokluğunda Yetişkin Olmak: Baba Kaybı, Kardeş İlişkileri ve Aile Yılmazlığı
  Didem Aydoğan, Yaşar Özbay Apr 3, 2019
 • Problem Çözme Becerileri Eğitim Programının Çocukların Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Serpil Pekdoğan Apr 6, 2019
 • Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma
  HÜSEYİN ÜNLÜ, NESLİHAN SÜEL Apr 8, 2019