Amaç

Değerli Okurlar,

Dergimizin (eefdergi) amacı;

Eğitim ve alan eğitimi alanlarında bir literatür oluşmasına katkı sağlamak, var olan literatürü geliştirmek,

Bahsi geçen alanlarda yayın yapan akademisyenlerin yayınlarını görünür kılmak,

Araştırmacıların alandaki yeni gelişmeleri takip edebileceği bir platform oluşturmak,

Ulusal dizinlerin yanı sıra uluslararası dizinlerde taranan ve etki alanı güçlü olan bir dergi olmaktır.


Kapsam

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (eefdergi), eğitim ve alan eğitimi  sahalarında özgün bilimsel makaleler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi 2017 yılından itibaren yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkmaktadır.