Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda 3 cilt olarak yayımlanan Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin Aralık Sayısı (2018-3) yayımlanmıştır.

Emeği geçen yazarlarımıza, editörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz.

Aralık 2018-3 sayısına ulaşmak için tıklayın

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda 3 cilt olarak yayımlanan Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin Ağustos Sayısı (2018-2) yayımlanmıştır.

Emeği geçen yazarlarımıza, editörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz.

Ağustos 2018-2 sayısına ulaşmak için tıklayın

Editör kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, dergimizde farklı isimlere yer verebilmek adına dergimizin 19/2 sayısından itibaren dergimizde makale yayımlayan yazarlarımız, takip eden üç sayıda makale yayımlayamayacaktır. 
Yazarlarımız dergiye makale gönderirken Turnitin ve İThenticate gibi benzerlik programlarından aldıkları raporları da sisteme yüklemek durumundadırlar.