Editör kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, dergimizde farklı isimlere yer verebilmek adına dergimizin 19/2 sayısından itibaren dergimizde makale yayımlayan yazarlarımız, takip eden üç sayıda makale yayımlayamayacaktır. 
Yazarlarımız dergiye makale gönderirken Turnitin ve İThenticate gibi benzerlik programlarından aldıkları raporları da sisteme yüklemek durumundadırlar.