Teknik İletişim
Ad: Arş.Gör. Murat AĞIRKAN
E-posta: erzincan2484@mynet.com
Adres:

Erzincan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri BölümüBaşeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YILMAZ
E-posta: oyilmaz@erzincan.edu.tr
Telefon: +904462240089/ 42294
Adres:

Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yalnızbağ Yerleşkesi/ ERZİNCAN.