Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 260 - 275 2017-08-15

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması

Ahmet DEMİREL [1] , Murat ŞENGÜL [2]

94 426

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi özyeterlik algılarının belirlenmesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan ve aileleriyle birlikte kalan öğrencilerin özyeterlik algılarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmada veriler Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği 12 istatistikî bölge birimdeki her bölgeden birer il seçilmesiyle toplam 12 ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardan ve aileleri ile birlikte kalan ortaokul öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırma sonunda Türkçe dersi özyeterlik algıları açısından aileleriyle birlikte kalan öğrencilerin kurumlarda kalanlara göre genel anlamda olumlu yönde farklılıklara sahip olduğu belirlenmiştir. Aileleriyle birlikte kalan öğrencilerle kurumlarda kalanlar kıyaslandığında ortaya çıkan bu anlamlı farklılıkların öğrencilerin Türkçe derslerinde kendilerine güvenlerini, inançlarını, kaygılarını, isteklerini ve heyecanlarını yansıtması açısından önemlidir.

Türkçe dersi, öz yeterlik algıları., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  • Altunçekiç, A., Yaman, S., Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102.
  • Arslan, E. Ç. (2013). Yetiştirme yurtlarında kalan bireylerin eğitim sorunları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Bandura, A., Locke, E. A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88(1), 87-99.
  • Bıyıklı, L. (1982). Yetiştirme yurduna yuvadan gelen 7-11 yaş çocuklarının zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çeviren: Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim Online, 2(2), 28-34.
  • Kemerkaya, G. (2012). Korunmaya muhtaç ilköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin sosyalleşme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
  • Maden, S. & Durukan, E. (2012). Türkçe dersi özyeterlilik algısı ölçeği (TDÖAÖ): Güvenirlilik ve geçerlilik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, 164-173.
  • Özgen, K. ve Bindak, R. (2011). Lise öğrencilerinin Matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 1073- 1089.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: Ahmet DEMİREL
Ülke: Turkey


Yazar: Murat ŞENGÜL

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd303306, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {260 - 275}, doi = {10.17556/erziefd.303306}, title = {Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ŞENGÜL, Murat and DEMİREL, Ahmet} }
APA DEMİREL, A , ŞENGÜL, M . (2017). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 260-275. DOI: 10.17556/erziefd.303306
MLA DEMİREL, A , ŞENGÜL, M . "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 260-275 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/303306>
Chicago DEMİREL, A , ŞENGÜL, M . "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 260-275
RIS TY - JOUR T1 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması AU - Ahmet DEMİREL , Murat ŞENGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.303306 DO - 10.17556/erziefd.303306 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 275 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.303306 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.303306 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması %A Ahmet DEMİREL , Murat ŞENGÜL %T Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.303306 %U 10.17556/erziefd.303306
ISNAD DEMİREL, Ahmet , ŞENGÜL, Murat . "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Ağustos 2017): 260-275. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.303306