Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 152 - 164 2017-12-14

Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı

Yasin Mahmut YAKAR [1]

225 227

Uzun zaman önce meydana getirilmiş ve tarihî değeri olan bir eserin yasadışı yollardan ticaretini yapmak olarak tanımlanabilecek tarihî eser kaçakçılığı, kültürel mirasımızı korumak için engellenmesi gereken bir suç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarihî eser kaçakçılığı suçunun Türk çocuk edebiyatına yansımasını tespit edebilmektir. Bu bağlamda çalışmada doküman analizi deseni kullanılmıştır. Doküman analizi deseninin kullanılmasının nedeni bu desenin söz konusu eserler üzerinde derinlemesine inceleme yapma olanağı sağlamasıdır. Bu amaçla kurgusunda tarihî eser kaçakçılığı bulunduğu düşünülen eserler önce araştırmacı tarafından herhangi bir kayıt tutulmadan okunmuş ve çalışma grubundaki eserlerde söz konusu suçun yer aldığı belirlenmiştir. Sonrasında bu eserler araştırmacı ve bir nitel araştırma uzmanı tarafından kayıt tutularak okunmuş, eserlerdeki tarihî eser kaçakçılığına ilişkin unsurlar belirlenerek kodlanmıştır. Ardından kodlanan bu veriler daha derinlemesine incelenebilmesi açısından içerik analizine tabi tutulmuş, benzer özellikteki kodlar ilgili kategoriler altında birleştirilmiştir. Çalışma sonucunda çalışma grubundaki eserlerin içeriklerinde tarihî eser kaçakçılığı suçuna ait unsurların yer aldığı, bunun yanında eserlerde yabancılara temkinli yaklaşma, tarihî eserlerin ulusal ve evrensel kültürün önemli bileşenleri olduğu gibi iletilerin de bulunduğu tespit edilmiştir.

Çocuk edebiyatı, Göl Çocukları, Uyuyan Topaç, Dolunay Dedektifleri-1
  • Asutay, H. (2013). Literature education with child dedective stories. 22.03.2016. tarihinde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813029935 adresinden alınmıştır. Bowen, Glenn A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal. vol. 9, no.2, pp. 27-40. 17.03.2016 tarihinde http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.3316/QRJ0902027 adresinden alınmıştır. Çakman, K. A. (2016). Uyuyan topaç. İstanbul: Can Çocuk. Erdoğan, F. (2009). Ayşegül’e ne oldu?. İstanbul: Mavibulut Yayınları. Gezer, H. (2006). Türk edebiyatında polisiye roman ve Ahmet Ümit’in polisiye roman kurguları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Gündüz, O. & Şimşek, T. (2011)., Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. Karagöz, M. (2013). Edebiyatın izinde polisiye edebiyat. In S. Şahin, B. Öztürk & D. Ardalı Büyükerman (Eds.), Çocuk yazınında ihmal edilen bir tür: polisiye (pp. 166-171). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Kıral, G. (2014). Çalınan kent. İstanbul: Günışığı Kitaplığı. Kıral, G. (2014). İstanbul’u çalıyorlar. İstanbul: Günışığı Kitaplığı. Örs, İ. (2017). Göl çocukları. İstanbul: Nemesis Çocuk. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri” (Bütün, M. & Demir, S. B. Çev.), Ankara: Pegem A Yayıncılık. Stebler M. Z. (2011). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı. In Şimşek, T. (Ed.), Yaş gruplarına göre çocuk kitapları (pp. 131-144). Ankara: Grafiker Yayınları. Şimşek, T. (2002). Çocuk edebiyatı, Ankara: Rengarenk Yayınları. TDK, (2011). Türkçe sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ulusoy, H. (2012). Gökçe’nin maceraları-eski eser kaçakçıları. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. Yakar, Y. M. (2014). Türk çocuk ve ilk gençlik edebiyatında polisiye. Türk Dili Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, C: CVII, S: 756. (pp.675-682) Yener, M. (2013). Dolunay dedektifleri-1/iz peşinde. Ankara: Bilgi Yayınevi. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. Yılmaz, O. (2013). Fatih Erdoğan’ın eserlerinin eğitsel değerler açısından incelenmesi. Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Yiğit, E. (2002). Peyami Safa’nın Server Bediî imzalı polisiye- macera türündeki eserlerinin çocuk edebiyatı açısından incelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: Yasin Mahmut YAKAR
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd323215, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {152 - 164}, doi = {10.17556/erziefd.323215}, title = {Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı}, key = {cite}, author = {YAKAR, Yasin Mahmut} }
APA YAKAR, Y . (2017). Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 152-164. DOI: 10.17556/erziefd.323215
MLA YAKAR, Y . "Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 152-164 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/323215>
Chicago YAKAR, Y . "Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 152-164
RIS TY - JOUR T1 - Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı AU - Yasin Mahmut YAKAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.323215 DO - 10.17556/erziefd.323215 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 164 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.323215 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.323215 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı %A Yasin Mahmut YAKAR %T Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.323215 %U 10.17556/erziefd.323215
ISNAD YAKAR, Yasin Mahmut . "Türk Çocuk Edebiyatına Yansıyan Suç Olgusu: Tarihî Eser Kaçakçılığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2017): 152-164. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.323215