Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 137 - 151 2017-12-07

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi

Celile Eren ÖKTEN [1] , Neslihan KARAKUŞ [2]

179 203

Bu çalışmada öğretmen adaylarının, öğrendikleri alan bilgisini alma ve yayma boyutundaki etkinlikler üzerine düşünceleri ve katılımları araştırılmış, etkinliklerin bilgiyi yorumlamadaki işlevsellikleri sorgulanmıştır. Öğretmen adaylarının derslerdeki performanslarını, bölümle ve arkadaşları ile olan iletişimlerini ve alan ile ilgili edindikleri birikimi değerlendirmeleri istenmiştir. Alan bilgisinin etkinliklerle aktarılıp aktarılmadığı, çalışmalarda nasıl bir işbirliğine gidildiği, derslerdeki performans ve ilgilerinin nasıl ilerlediği, kurum öğrenme kültürünün ve MEB’in programının derslerinin işlenmesinde nasıl bir rol oynadığı belirlenmektedir. Çalışma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemini ise bu öğrenciler arasından amaçlı örneklem ile “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” ve “Yeni Türk Edebiyatı” dersini alan ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bilimsel Araştırma Yöntemlerini, Yeni Türk Edebiyatı dersine aktarmaları ve etkinlik geliştirerek mikro öğretim yapmaları ve bir rapor haline getirmeleri istenmiştir. Veri toplama araçları olarak gözlem, görüşme, zihin haritaları, rapor içerikleri ve literatür taraması kullanılmıştır. Öncelikle öğrencilerin oluşturdukları zihinsel haritalarla alan bilgisi ile ilgili bilişsel bir modelleme oluşturulmaya çalışılmış. Daha sonra bu modellemeyi geliştirmek için örgütsel öğrenmeye ilişkin kavramsal bir çerçeve geliştiren Schechter’in (2008) Örgütsel Öğrenme Mekanizmaları ölçeğinden yararlanarak açık uçlu sorular sorulmuştur. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile desteklenen Yeni Türk Edebiyatı dersi için etkinlik geliştirme ve sınıf içi uygulama gözlenmiş; öğrencilere mikro öğretimlerinde devamlı geri bildirimlerde bulunularak raporlaştırılması sağlanmıştır. Elde edilen veriler betimlenerek kuruma özgü bir yapı içerisinde alan bilgisini nasıl algıladıkları, geliştirdikleri eğitim alışkanlıkları, etkinliklerdeki performansları gibi davranışsal tepkileri değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının örgütsel çerçevede birbirlerini desteklemesi, bilgiyi aktif olarak arayıp kullanmaları, öğrenme mekanizmalarını ve kurum içi öğrenme kültürünü de geliştirmiştir.

Türkçe Öğretmenliği, Örgütsel Öğrenme, Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Arslan, H. ve Uslu, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Liderlik Yönelimleri Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim. Cilt 39, Sayı 173, 341-355.
 • Aytaç, (1999). Öğrenen Örgüt: Okul. Milli Eğitim Dergisi, 141, 75-78.
 • Bontis, N. (2002). Managing an Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows. Journal of Management Studies, 39/4, 437-469.
 • Can, T. (2004, Kasım). Yabancı dil Olarak İngilizce Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Kuram ve Uygulama Boyutuyla Oluşturmacı Yaklaşım (Theory and Application of Constructivist Approach for ELT teachers’ training). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, 125. http://www.ingilisg.com/olusturmacilik-ogretmenyetistirme.htm.
 • Clarke, M.A. (1994). The Dysfunctions of the Theory/Practice Discourse. TESOL quarterly 28.1, 9-26.
 • Çandır, R. (2010). Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Öğrenme Düzeyine İlişkin Algıları (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Freeman. D. (1989). Teacher training, development, and decision making: A model of teaching and related strategies for language teacher education. TESOL quarterly 23.1, 27-45.
 • Greenberg, J., Putman, H. ve Walsh, K. (2014). Training our future teachers: Classroom Management. National Council on Teacher Quality. http://www.nctq.org/dmsView/Future_Teachers_Classroom_Management_NCTQ_Report.
 • Karasar, N. (2014). Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayın Dağıtım, 18.baskı, Ankara.
 • Phipps, S. ve Borg, S. (2009). Exploring tensions between teachers’ grammar teaching beliefs and practices. System, 37, 380-390.
 • Schechter, C. (2008). Organizational learning mechanisms:The meaning, measure, and implications for school improvement. Educational Administration Quarterly, 44 (2), 155-186.
 • Şimşek, Ş. (1999). Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Şimşek, H ve Yıldırım, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, 9.baskı.
 • Tochon, F. V. (2009). The Role of Language in Globalization: Language, Culture, Gender and Institutional Learning. International Journal of Educational Policies, 3(2), 107-124.
 • Ünal, A. (2014). Örgütsel Öğrenme Mekanizmalarının Okullarda Kullanıması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 35/1, 19-32.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: Celile Eren ÖKTEN
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Neslihan KARAKUŞ
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd327634, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {137 - 151}, doi = {10.17556/erziefd.327634}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {KARAKUŞ, Neslihan and ÖKTEN, Celile Eren} }
APA ÖKTEN, C , KARAKUŞ, N . (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 137-151. DOI: 10.17556/erziefd.327634
MLA ÖKTEN, C , KARAKUŞ, N . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 137-151 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/327634>
Chicago ÖKTEN, C , KARAKUŞ, N . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 137-151
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi AU - Celile Eren ÖKTEN , Neslihan KARAKUŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.327634 DO - 10.17556/erziefd.327634 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 151 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.327634 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.327634 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi %A Celile Eren ÖKTEN , Neslihan KARAKUŞ %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.327634 %U 10.17556/erziefd.327634
ISNAD ÖKTEN, Celile Eren , KARAKUŞ, Neslihan . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2017): 137-151. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.327634