Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 119 - 136 2017-12-07

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı

Gökçen GÖÇEN [1] , Alpaslan OKUR [2]

319 360

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, dilde en sık kullanılan sözcüklerin öğretilmesi gereklidir. Öğretimde yer alacak sözcüklerin seçiminde, sözcüklerin seviyelere dağılımında ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında dilde sıklıkla kullanılan sözcüklere başvurulmalıdır. Bu süreçte Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin de her bir dil seviyesinde sıklıkla kullandıkları sözcükler incelenmelidir. Bu bağlamda çalışmanın problem cümlesini şu soru oluşturmaktadır: “Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarında yer alan sözcüklerin kullanım sıklığı nedir?”. Taramada modeliyle oluşturulan çalışmada, Gazi, Hitit ve İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitaplarından biriyle A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde Gaziantep Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Türkçe öğretim merkezlerinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen toplam 500 öğrenci uygun örnekleme yöntemiyle örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak, her bir dil seviyesinin sonunda kullanılmak üzere kompozisyon kağıtları oluşturulmuştur. Betimsel analiz ile elde edilen veriler sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin farklı dil seviyelerinde sıklıkla kullandıkları sözcüklerin sayısına ve sözcüklerin neler olduğuna ulaşılmıştır.


Yabancı dil olarak Türkçe, Türkçe eğitimi
 • Açık, F. (2008). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu.
 • Açık, F. (2013). Dil politikaları bağlamında Türkçenin öğretimi. M. Durmuş, & A. Okur içinde, Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı (s. 483-492). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Aksan, D. (1998). Her yönüyle dil-Ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK yayınları.
 • Aksan, Y., & Yaldır, Y. (2011). Türkçe sözvarlığının nicel betimlemesi. Ç. Sağın Şimşek, & Ç. Hatipoğlu içinde, 24. Ulusal dilbilim kurultayı bildiri kitabı (s. 377-387). Ankara: ODTÜ Basım.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. TÜBAR, XIII, 311-317.
 • Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. TÜBAR(XXIX), 27-61.
 • Büyükikiz, K. K., & Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 145-155.
 • Çınar, İ., & İnce, B. (2015). Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarındaki söz varlığına derlem temelli bir bakış. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 198-209.
 • Demir, C. (2006). Türkçe/Edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti. Millî Eğitim, 1(169), 1-34.
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Güncel Türkçe Sözlük. (E.T, 2017). www.tdk.gov.tr.
 • Karadüz, E. (2004). Sözcük sıklığı çalışmalarının önemi. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, 1605-1613.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (23. b.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ölker, G. (2011). Sözlük türleri ve kelime sıklığı sözlüğü üzerine. Dil Araştırmaları(9), 45-60.
 • Özbay, M., & Melanlıoğlu, D. (2013). Türkçe öğrenen yabancıların sözlük kullanma becerileri üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 13-23.
 • Pilav, S. (2008). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metinleri ve yardımcı kitaplar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilungual Yayınları.
 • Yıldız, C., & Okur, A. (2010). İlköğretim okullarındaki okuma etkinliklerinde göz ardı edilen bir konu: Sözcük öğretimi. TÜBAR(XXVII), 753-773.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G., & Yılmaz, Y. (2006). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: Gökçen GÖÇEN
Kurum: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Alpaslan OKUR
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd336484, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {119 - 136}, doi = {10.17556/erziefd.336484}, title = {Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı}, key = {cite}, author = {GÖÇEN, Gökçen and OKUR, Alpaslan} }
APA GÖÇEN, G , OKUR, A . (2017). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 119-136. DOI: 10.17556/erziefd.336484
MLA GÖÇEN, G , OKUR, A . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 119-136 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/336484>
Chicago GÖÇEN, G , OKUR, A . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 119-136
RIS TY - JOUR T1 - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı AU - Gökçen GÖÇEN , Alpaslan OKUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.336484 DO - 10.17556/erziefd.336484 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 136 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.336484 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.336484 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı %A Gökçen GÖÇEN , Alpaslan OKUR %T Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.336484 %U 10.17556/erziefd.336484
ISNAD GÖÇEN, Gökçen , OKUR, Alpaslan . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2017): 119-136. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.336484