Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 180 - 190 2017-12-07

Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı
Use of the Distributed Cognition Theory in a Lesson Plan: A Theory, a Model and a Lesson Plan

Hamza POLAT [1] , Recep ÖZ [2]

143 230

Dağıtık Biliş Teorisi, bilgi işlemeyi bütüncül olarak ele alır ve bilginin sadece insan zihninde oluşmadığını, insanın çevresiyle etkileşiminden ortaya çıktığını savunur. Teorik olarak bilişsel ve sosyal teoriler ile yakından ilişkilidir. Basit bir ifadeyle, dağıtık biliş bilgi işlem modelinin, bireyin içeresinde olduğu sosyal bir ortama uyarlanmasıdır. Genellikle, insan-bilgisayar etkileşimi alanında tasarım sorularına doğru cevap bulmak için kullanılır. Fakat eğitim bilimleri alanında dağıtık bilişle ilgili çalışmalara çok rastlanılmamaktadır. Martin (2012) tarafından CTOM modeli adında teorinin eğitime uyarlaması yapılmıştır. Bu modelde öğrenme, doğal ortamdaki iki sistemin koordinasyonu olarak ele alınır. Bu koordinasyonun, dolayısıyla da öğrenmenin artırılabilmesi için modeldeki bileşenlerin öğrenme ortamında kullanılması gerekmektedir. Model aynı zamanda eğitimde teknoloji kullanımını artırmaya yönelik aktiviteler de içerir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı dağıtık biliş teorisi üzerinden CTOM modelinin ders planında kullanımını incelemektir. Bunun için ilk olarak teorinin, teorik temelleri açıklandı. Ardından CTOM modeli, dağıtık bilişin pedagojik işlevleri bakımından değerlendirildi. Son olarak, CTOM modeli temel alınarak, Gagne’ nin dokuz öğretim basamağı doğrultusunda bir ders planı hazırlandı. Bu çalışma ampirik olmamakla birlikte, dağıtık bilişin ve CTOM modelinin eğitsel anlamda etkisinin test edilebilmesi için yön gösterici niteliktedir.            

Distributed Cognition Theory (DCog) approaches the cognition holistically and argues that knowledge come into existence not only inside the human mind but also in the world. It is theoretically related to cognitive and social theories. Simply, DCog takes information processing model into account and applies it to a computational functional system. DCog theory is generally used in the field of human-computer interaction (HCI) to find adequate answers to the design questions of HCI. But, there are few studies inspired from DCog in educational sciences. One of such studies is CTOM (connection, translation, off-loading, and monitoring) framework proposed by Martin (2012) that regard learning as “coordination” between systems in the natural settings. To increase the coordination, all of the components of the framework need to be employed in a learning setting. The framework also includes learning activities that can increase the technology use in education. In this regard, the main purpose of this study is to elaborate the use of Distributed Cognition (DCog) Theory and accordingly the CTOM framework in a lesson plan. To do so, firstly theoretical orientations of DCog was explained. Then, CTOM framework was criticized by considering the pedagogical functions of DCog. Finally, a lesson plan was prepared based on the CTOM framework according to Gagne’s nine events of instruction. Consequently, the current study can be used in further empirical studies to test the effectiveness of the model in terms of educational outcomes. 
 • Bandura, A. (1991). Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms. In R. A. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, 1990 (Vol. 38, 69–164). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
 • Bloom, B.S. (1965). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. New York: David McKay Company, Inc.
 • Driscoll, M.P. (2012). Psychological Foundations of Instructional Design. In Trends and Issues in Instructional Design and Technology. Pearson Education.
 • Gagné, R.M. (1985). The conditions of learning and theory of instruction (4th Ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Gardner, H. E. (1999). Multiple Approaches to Understanding. In C.M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, Vol.2. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Harris, S. (2004). Distributed Cognition. Retrieved November 25, 2015, at: http://mcs.open.ac.uk/yr258/dist_cog/
 • Hutchins, E. (1995a). Cognition in the wild. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Hutchins, E. (1995b). How a cockpit remembers its speeds. Cognitive Science, 19, 265–288.
 • Kaput, J. J. (1992). Technology and mathematics education. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of teaching and learning mathematics (pp. 515–556). New York: Macmillan.
 • Martin, L. (2012). Connection, Translation, Off-Loading, and Monitoring: A Framework for Characterizing the Pedagogical Functions of Educational Technologies. Technology, Knowledge and Learning, 17(3), 87–107. doi:10.1007/s10758-012-9193-6
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012) Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Programı ve Kılavuzu, 5,6,7 ve 8. Sınıflar, Ankara.
 • Norman, D. A. (1993). Things That Make Us Smart. MA: Addison-Wesley.
 • OECD. (2012). How does class size vary around the world?. OECD Factbook 2012. Retrieved from SourceOECD database (http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EDIF%202012--N9%20FINAL.pdf).
 • Rogers, Y. (1997). “A Brief Introduction to Distributed Cognition,” Discussion paper, Interact Lab, School of Cognitive and Computing Sciences, University of Sussex.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press.
 • Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, WM (2002). Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: Hamza POLAT
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Recep ÖZ
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd341974, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {180 - 190}, doi = {10.17556/erziefd.341974}, title = {Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı}, key = {cite}, author = {ÖZ, Recep and POLAT, Hamza} }
APA POLAT, H , ÖZ, R . (2017). Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 180-190. DOI: 10.17556/erziefd.341974
MLA POLAT, H , ÖZ, R . "Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 180-190 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/341974>
Chicago POLAT, H , ÖZ, R . "Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 180-190
RIS TY - JOUR T1 - Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı AU - Hamza POLAT , Recep ÖZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.341974 DO - 10.17556/erziefd.341974 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 190 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.341974 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.341974 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı %A Hamza POLAT , Recep ÖZ %T Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.341974 %U 10.17556/erziefd.341974
ISNAD POLAT, Hamza , ÖZ, Recep . "Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2017): 180-190. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.341974