Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 324 - 335 2018-04-01

Approachment of University Students to Cheating: A Phenomenological Study
Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması

Nazan SEZEN-YÜKSEL [1]

163 234

This study aims to determine university students’ views on cheating in exams, to reveal the reasons as to why they cheat in exams, and to find answers to how this behaviour can be prevented. Designed as a qualitative study, this is a phenomology study. Participants were 3 students enrolled at the department of mathematics education at a state university. The main data gathering tool in the study is the interview form. Observation was used in order to form a basis for the interviews so that it could be seen whether students to be taken into the study exhibit this behavior or not. Questions in the interview form were supported by probes for explanation. At the end of the study, students’ perception of cheating was gather under two themes “Cheating according to students” and “Reasons for cheating”. The theme Cheating according to students consists of “principle of equality, belief, acceptance of cheating” categories. The theme “Reasons for cheating” contains  “caution, work load, change of situation” categories.

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin kopyaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi, bu görüşler doğrultusunda öğrencileri kopyaya iten nedenlerin ortaya çıkarılması ve bu davranışın nasıl engelleneceği sorusuna cevap bulunması amaçlanmıştır. Bu amaçla;  kopyaya sebep olan- kopyanın sebep olduğu durumlar ve kopyaya karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir. Nitel olarak desenlenen bu çalışma, bir olgubilim çalışmasıdır. Katılımcılar, bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerden oluşan 3 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışmada asıl veri toplama aracı olarak görüşme formu yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada gözlem,araştırmaya alınacak öğrencilerin bu davranışı gösterip göstermediğinin tespitiyle görüşmelere temel oluşturması amacıyla yapılmıştır. Görüşme formundaki sorular, açıklamaya yönelik sondalarla desteklenmiştir. Çalışma sonunda, kopyanın bir sorun olarak algılandığı, kopya eğiliminin dersin türüne ve ders sorumlusuna değiştiği ve kopya eğiliminin kişilik özelliklerine göre farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kopya, olgubilim, nitel desen
  • Bozdoğan, A. E., Öztürk, Ç.
  • Corbin, J. & Strauss, A.
  • Çetin, Ş.
  • Eisenberg, J.
  • Graham, M. A., Monday, J., O’Brien, K. ve Steffen, S.
  • Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. H. ve Cauffman, E.
  • Johnson, C.D., Gromly, J.
  • Juvonen, J. ve Wentzel, K. R.
  • Kaymakcan, R.
  • Kelly, J. A. ve Worell, L.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0539-3785
Yazar: Nazan SEZEN-YÜKSEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd295122, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {324 - 335}, doi = {10.17556/erziefd.295122}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması}, key = {cite}, author = {SEZEN-YÜKSEL, Nazan} }
APA SEZEN-YÜKSEL, N . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 324-335. DOI: 10.17556/erziefd.295122
MLA SEZEN-YÜKSEL, N . "Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 324-335 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/295122>
Chicago SEZEN-YÜKSEL, N . "Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 324-335
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması AU - Nazan SEZEN-YÜKSEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.295122 DO - 10.17556/erziefd.295122 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 324 EP - 335 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.295122 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.295122 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması %A Nazan SEZEN-YÜKSEL %T Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.295122 %U 10.17556/erziefd.295122
ISNAD SEZEN-YÜKSEL, Nazan . "Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2018): 324-335. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.295122