Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 251 - 264 2018-04-01

A Road Map for the Content Validity Used in Scale Development Studies
Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası

Selami YEŞİLYURT [1] , Cüneyt ÇAPRAZ [2]

162 698

Bu çalışmanın amacı kapsam geçerlik oranları ve kapsam geçerlik indeksi tanıtılarak kapsam geçerlik çalışmalarının ne şekilde yapılabileceği ile ilgili çalışmacılara bir yol haritası sunmaktır. Yol haritası, örnek bir çalışma üzerinden, Lawshe (1975) tarafında geliştirilen teknik ile Ayre ve Scally (2014) tarafından belirtilen ölçütler dikkate alınarak verilmiştir. Örnek çalışmaya 26 uzman katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 66 maddenin sorgulandığı “Uzman Formu” kullanılmıştır.

Kapsam geçerlik oranı, kapsam geçerlik indeksi, kapsam geçerlik ölçütü, ölçek geliştirme, uzman görüşleri
 • Alisinanoğlu, F., & Şimşek, Ö. (2013). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazmaya hazırlık becerilerini değerlendirme kontrol listesinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1163-1176.
 • Allen, M. J., & Yen, W. M. (2002). Introduction to measurement theory (2nd ed.). Prospect Heights, IL: Waveland Press. s.310.
 • Ateş Çobanoğlu, A. (2013). Eğitsel websitelerini değerlendirmeye yönelik bir ölçek önerisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), <http://www.et-ad.net/index.php?journal=etad&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=98&path%5B%5D=pdf> (17.09.2016).
 • Ayre, C., & Scally A. J. (2014). Critical values for Lawshe’s content validity ratio: revisiting the original methods of calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47 (1), 79–86. doı: 10.1177/0748175613513808.
 • Basham, A., & Sedlacek, W. E. (2009). Validity. In American Counseling Associa-tion (Ed.), The ACA encyclopedia of counseling (p. 557). Alexandria, VA: American Counseling Association.
 • Batdı, V. (2013). İşbirlikli öğrenmenin yabancı dil öğretimindeki önemine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), s. 158-165.
 • Brains, C., Willnat, L,, Manheim, J., & Rich, R. (2011). Empirical Political Analy-sis 8th edition. Boston, MA: Longman. p.76.
 • Brinkman. W.-P. (2009). Design of a questionnaire ınstrument. handbook of mobile technology research methods. ISBN 978-1-60692-767-0. pp. 31-57. Nether-lands: Nova Publisher.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133-151.
 • Cohen, R. J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20, 37–46.
 • Cronbach, J. L., & Meehl, P. E. (1951). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52 (4), 281-302.
 • Davis L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, 194-197.
 • Demiralp, D., & Kazu, H. (2012). İlköğretim birinci kademe programlarının öğrenci-lerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmedeki katkısına yönelik öğretmen gö-rüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (2), 29-38.
 • Ercan, İ., & Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3), 211-216.
 • Frank-Stromberg, M., & Olsen, S. J. (2004). Instruments for clinical health-care research. London, England: Jones & Bartlett.
 • James, L. R., Demaree, R. G., & Wolf, G. (1993). Rwg: An assessment of within-group interrater agreement. Journal of Applied Psychology, 78, 306–309.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (7th ed.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 426 s.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psy-chology, 28(4), 563-575.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and interpretation (2th ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 240.
 • Lindell, M. K., & Brandt, C. J. (1999). Assessing interrater agreement on the job rel-evance of a test: A comparison of the CVI, T, rwg(j), and r*wg(j) indexes. Journal of Applied Psychology, 84, 640–647.
 • Lindell, M. K., Brandt, C. J., & Whitney, D. J. (1999). A revised index of interrater agreement for multi-item ratings of a single target. Applied Psychological Measurement, 23, 127–135.
 • McGartland Rubio, D., Berg-Weger, M., Tebb, S.S., Lee, E.S., & Rauch, S. (2003). Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. Social Work Research , 27(2), 94-104.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.). New York, NY: Pearson.
 • Otrar, M., & Argın F. S. (2015). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını be-lirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırma-ları Dergisi, 4 (1), s. 391-403
 • Öngöz, S. (2011). Elektronik ders kitabı değerlendirme formunun geliştirilmesi: ge-çerlik ve güvenirlik çalışması. 11th Internatıonal Educatıonal Technology Conference, IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, Turkey, Proceedings Book (Volume II), s.1481-1485.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M., & Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), s.221-232.
 • Rubio, D. M, Berg-Weger, M., Tebb, S., Lee, S., & Rauch, S. (2003). Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. Social Work Research (ProQuest Psychology Journals), 27 (2), s.94-104.
 • Shuttleworth M. (2016). Content validity. Retrieved from https://explorable.com/content-validity.html.
 • Tinsley, H. E. A., & Weiss, D. J. (1975). Interrater reliability and agreement of sub-jective judgments. Journal of Counseling Psychology, 22, 358–376.
 • Veneziano L. & Hooper J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21 (1), s. 67-70.
 • Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical va-lues for Lawshe’s content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45, 197–210. doi:10.1177/0748175612440286.
 • Yıldırım A, & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Basım). Ankara: Seckin Yayıncılık, 446 s.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28–30 Eylül Denizli, <http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf> (16.06.2016).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2770-6033
Yazar: Selami YEŞİLYURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4668-5805
Yazar: Cüneyt ÇAPRAZ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd297741, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {251 - 264}, doi = {10.17556/erziefd.297741}, title = {Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası}, key = {cite}, author = {YEŞİLYURT, Selami and ÇAPRAZ, Cüneyt} }
APA YEŞİLYURT, S , ÇAPRAZ, C . (2018). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 251-264. DOI: 10.17556/erziefd.297741
MLA YEŞİLYURT, S , ÇAPRAZ, C . "Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 251-264 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/297741>
Chicago YEŞİLYURT, S , ÇAPRAZ, C . "Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 251-264
RIS TY - JOUR T1 - Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası AU - Selami YEŞİLYURT , Cüneyt ÇAPRAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.297741 DO - 10.17556/erziefd.297741 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 264 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.297741 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.297741 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası %A Selami YEŞİLYURT , Cüneyt ÇAPRAZ %T Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.297741 %U 10.17556/erziefd.297741
ISNAD YEŞİLYURT, Selami , ÇAPRAZ, Cüneyt . "Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2018): 251-264. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.297741