Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 156 - 166 2017-12-13

İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri

Çiğdem ARSLAN [1] , Şirin İLKÖRÜCÜ [2]

322 230

Matematiksel düşünmenin fen ve matematik gruplarında değerlendirilmesi, programlarda fen-matematik entegrasyonun gerekliliğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu araştırmanın amacı Matematik ve Fen alanlarında eğitim gören öğretmen adaylarının matematiksel düşünme düzeylerini belirlemek ve matematik düşünme düzeyleri arasında fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma tarama modelinde yürütülen nicel bir araştırma olup öğretmen adaylarının matematiksel düşünme düzeylerini belirlemek için “Matematiksel Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ölçek 20 olumlu, 5 olumsuz olmak üzere 25 maddeden oluşmaktadır. Üst düzey düşünme eğilimi, akıl yürütme, matematiksel düşünme becerisi ve problem çözme olmak üzere dört alt boyuta sahiptir. Çalışma grubunu Marmara bölgesinde bulunan iki farklı üniversitenin Eğitim Fakültesi Matematik öğretmenliği ve Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde eğitim gören 208 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  Matematiksel düşünme düzeylerini belirleme ve düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığının incelendiği bu çalışmada Matematik öğretmenliği öğrencileri lehinde fark ortaya çıkmıştır. Araştırmada matematiksel düşünmenin alt boyutlarından üst düzey düşünme, akıl yürütme ve problem çözme puanları bakımından anlamlı fark bulunurken, problem çözme ve matematiksel düşünme puanlarında anlamlı fark görülmemiştir. Matematik ve fen entegrasyonunun öğrencilerin matematik uygulamalarını gerçek yaşamda görmelerine imkan verecek şekilde düzenlenmesi ve öğretmen adaylarının matematiksel düşünme becerilerinin etkinliklerle bilinçlendirileceği öğretme ortamlarının artırılması önerilmektedir.

Matematiksel düşünme, öğretmen eğitimi
 • Apaydın, Z. & Taş, E. (2010). Farklı etkinlik tiplerinin öğretmen adaylarının akıl yürütme becerileri üzerindeki etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7 (4), 172-188.
 • Bağcı- Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen araştırması (TIMMS): Fen öğretimi, bilmsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim Online. 2(1),42-51.
 • Berlin, D. & White, A. (1992). Report from the NSF/SSMA Wingspread Conference: A network integretad science and mathematics teaching and learning. School Science and Mathematics, 92(6), 340-342.
 • Bütüner, S.Ö. & Uzun, S. (2011). Fen öğretiminde karşılaşılan matematik temelli sıkıntılar: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübelerinden yansımalar. Kuramsal Eğitim Bilim, 4(2), 262-272.
 • Caner, F. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözerken gösterdikleri üst bilişsel davranışların tespiti. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale.
 • Çetin, F. (2013). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerine Göre; Neden Matematik? Nasıl Matematik?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 160 – 181.
 • Davison, D.M., Miller K.W. & Metheny D.L. (1995). What does integration of science ad mathematics really mean?. School Science and Mathematics. 95(5),226-230.
 • Ersoy, E. (2012). Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Duyuşsal Kazanımlara Etkisi. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Ersoy, E., & Başer, N. E. (2013). Matematiksel düşünme ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu eğitim dergisi, 21(4 (ös)), 1471-1486.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 32(32), 127-146. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kaya D, Akpınar, E., Gökkurt, Ö. (2006). İlköğretim fen derslerinde matematik tabanlı konuların öğrenilmesine fen-matematik entegrasyonunun etkisi. Üniversite ve Toplum. 6(4).
 • Koray, Ö., Altunçekiç, A. & Yaman, S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17, 33-39.
 • MEB. (2007a). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.
 • MEB. (2009b). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.
 • National Research Council. (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press. https://www.csun.edu/science/ref/curriculum /reforms /nses/nses-complete.pdf sitesinden 9 şubat 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Sternberg, R. J., & Ben-Zeev, T. (1996). The nature of mathematical thinking. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24, 234-243.
 • Yeşildere, S., & Türnüklü, E. B. (2007). Examination of students’ mathematical thinking and reasoning processes. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 181-213.
 • Yaman,T. & Gülten, D. Ç. (2015). Fen ve matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde kullanılan dile ilişkin görüşlerinin araştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(4), 238-245.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7354-8155
Yazar: Çiğdem ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0003-6385
Yazar: Şirin İLKÖRÜCÜ
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd310384, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {156 - 166}, doi = {10.17556/erziefd.310384}, title = {İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri}, key = {cite}, author = {İLKÖRÜCÜ, Şirin and ARSLAN, Çiğdem} }
APA ARSLAN, Ç , İLKÖRÜCÜ, Ş . (2017). İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 156-166. DOI: 10.17556/erziefd.310384
MLA ARSLAN, Ç , İLKÖRÜCÜ, Ş . "İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2017): 156-166 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/310384>
Chicago ARSLAN, Ç , İLKÖRÜCÜ, Ş . "İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2017): 156-166
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri AU - Çiğdem ARSLAN , Şirin İLKÖRÜCÜ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.310384 DO - 10.17556/erziefd.310384 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 166 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.310384 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.310384 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri %A Çiğdem ARSLAN , Şirin İLKÖRÜCÜ %T İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.310384 %U 10.17556/erziefd.310384
ISNAD ARSLAN, Çiğdem , İLKÖRÜCÜ, Şirin . "İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Düzeyleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Aralık 2017): 156-166. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.310384