Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 202 - 216 2018-04-01

Investigation of Knowledge Levels of Atomic Concepts of Middle School Students
Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi

Özlem ERYILMAZ MUŞTU [1] , Sare UCER [2]

102 161

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin “atom” kavramı ile ilgili sahip olduğu bilgilerini ve bu bilgileri hangi kaynaktan öğrendiklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde bir ortaokulun 5.,  6., 7. ve 8. sınıflarında  öğrenim görmekte olan toplam 90 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin atom kavramı ile ilgili bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan 6 adet açık uçlu soru veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun verdiği cevapların yanlış; 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çoğunluğun ise doğru cevaplar verdiği ve atomu maddenin en küçük yapı birimi olarak ifade ettikleri görülmüştür. Yanlış cevap veren 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri atom kavramını patlayıcı maddeler ile açıklarken; 8. sınıf öğrencileri hücre kavramı ile açıklamaya çalışmışlardır. Bu durumda 5., 6, ve 7. Sınıf öğrencilerin atom kavramını atom bombası kavramı ile; 8. sınıf öğrencilerin ise hücre kavramını karıştırdıkları belirlenmiştir.

ortaokul öğrencileri, kavram, atom kavramı, feneğitimi
 • Akyol, D. (2009). Fen Alanlarında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Zihinlerindeki Atom Modellerinin İncelenmesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Baybars, M. G., & Küçüközer, H. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Atom” Kavramına İlişkin Kavramsal Anlama Düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4, 405-417. Journal of Research in Education and Teaching, 3(4), 405-417.
 • Ben-Zvi, R., Eylon, B., & Silberstein, J. (1998). Theories, Principles and Laws. Education in Chemistry, May, 89-92.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. Baskı b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coştu, B., Ünal, S., & Ayas, A. (2007). Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197-207.
 • Çökelez, A., & Yalçın, S. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom Kavramı ile İlgili Zihinsel Modellerinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 2(11), 452-471.
 • Greca, I. M., & Moreira, M. A. (2000). Mental Models, Conceotual Models, and Modelling. International Journal of Education, 1(22), 1-11.
 • Kaptan, F. (1998). Fen Öğretiminde Kavram Haritası Yönteminin Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(14), 95-99.
 • Kaya, A. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık ve Atom Kavramlarını Anlama Seviyelerinin Tespiti. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 15-37.
 • Minas, R., & Gündoğdu, K. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Ait Bazı Kavramlara Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 67-77.
 • Osborne, R. J., & Wittrock, M. (1983). Learning Science; A Genetive Process. Science Education, 67(4), 489-508.
 • Öztuna Kaptan, A., & Boyacıoğlu, N. (2013). (2013). Çocuk Karikatürlerinde Maddenin Tanecikli Yapısı. Journal of Turkish Science Education, 10(1), 156-175.
 • Yalçın, S. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin atom kavramı ile ilgili zihinsel modelleri. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5125-0873
Yazar: Özlem ERYILMAZ MUŞTU (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0687-4764
Yazar: Sare UCER
Kurum: İncesu Ortaokulu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd332350, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {202 - 216}, doi = {10.17556/erziefd.332350}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ MUŞTU, Özlem and UCER, Sare} }
APA ERYILMAZ MUŞTU, Ö , UCER, S . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 202-216. DOI: 10.17556/erziefd.332350
MLA ERYILMAZ MUŞTU, Ö , UCER, S . "Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 202-216 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/332350>
Chicago ERYILMAZ MUŞTU, Ö , UCER, S . "Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 202-216
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi AU - Özlem ERYILMAZ MUŞTU , Sare UCER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.332350 DO - 10.17556/erziefd.332350 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 216 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.332350 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.332350 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi %A Özlem ERYILMAZ MUŞTU , Sare UCER %T Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.332350 %U 10.17556/erziefd.332350
ISNAD ERYILMAZ MUŞTU, Özlem , UCER, Sare . "Ortaokul Öğrencilerinin Atom Kavramına İlişkin Bilgi Seviyelerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2018): 202-216. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.332350