Year 2018, Volume 20, Issue 2, Pages 536 - 557 2018-08-22

Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması

Ebru GÜLER [1] , Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ [2]

101 143

Görsel kültürün güzel sanatlar liselerinde öğretim programı içinde yer almasına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile şekillenmiştir. Araştırmanın örneklem belirleme sürecinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcıları güzel sanatlar lisesinde 2014-2015 öğretim yılında birinci yarıyıl eğitim veren 6 resim öğretmeninden oluşmaktadır.  Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır.  Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yöntemine dayalı betimsel analizden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, araştırma soruları ve araştırmanın kavramsal çerçevesi doğrultusunda araştırma verilerinin çözümlenmesi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada öğretmenlerle gerçekleştirilmiş yarı-yapılandırılmış görüşmelerin verilerinin dökümü yapılmış ve çözümlenmiştir. İkinci aşamada araştırmanın kuramsal çerçevesi bağlamında belirlenen temalar temel alınarak öğretmenlerin görüşleri analiz edilmiştir. Üçüncü aşamada ise elde edilen bulgular analiz edildikten sonra yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan bazı sonuçlar ise şöyledir; Öğrencilerin eleştirel bakış açılarını, yaratıcılıklarını, görsel okuryazarlıklarını, iletişimlerini destekleyeceği ve daha bilinçli bireyler yetiştirmede görsel kültür eğitiminin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle yoğun imge bombardımanına maruz kaldığımız bu çağda öğrencilerin sosyal medyayı fazla kullanımları sonucunda sosyal medyada gördükleri her şeyi doğru olarak kabul edip, sorgulamadan benimsediklerini bunun için görsel kültür eğitiminin iletişim, eleştirel düşünce, yaratıcılık, kültürel devamlılık, kendi ifade etme gibi becerilerin kazanımında etkili olacağı sonucuna varılmıştır. 

Görsel kültür, Sosyal ağ, Güzel sanatlar lisesi
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz & Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bolin P. E., Blandy, D. (2003). Beyond visual culture: seven statements of support for material culture studies in art education. Studies in Art Education, 44 (3), 246-263.
 • Çığır, E. (2016). Görsel sanatlar öğretimine yönelik sosyal ağ odaklı görsel kültür uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çıldır, Z. (2015). Müzelerde görsel kültür çalışmalarının postmodern sanat eğitimi bağlamında yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan eğitim paketinin eğitim evlerinde görevli uzmanların görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev. M. BÜTÜN ve S. B. DEMİR). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Duncum, P. (2000). How art education contribute to the globalisation of culture. Journal Art and Design Education, 19 (2), 170-180.
 • Duncum, P. (2003). The theories and practices of visual culture in art education. Arts Education Policy Review, 105 (2), 19-25.
 • Dilli, R. (2013). Görsel kültür kuramının ilköğretim 4. sınıf görsel sanatlar dersinde uygulanması Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Freedman, K. (2003). Teaching visual culture: curriculum, aesthetics and the school life of art. New York: National Art Education Association Teachers College Columbia University.
 • Karadağ, C. (2004). Görme kültürü. Ankara: Doruk Yayınları.
 • Kırışoğlu Tekin, O. (2009). Sanat kültür yaratıcılık, görsel sanatlar ve kültür eğitimi-öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Leppert, R. (2009). Sanatta anlamın görüntüsü imgelerin toplumsal işlevi (Çev. İsmail Türkmen), (2. Baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Mamur, N. (2014). Görsel sanatlar öğretmen eğitiminde görsel kültür öğretimi (Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Örneği).21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 3 (8), 71.
 • Rogoff, I. (1998). Studying visual culture. In N. Mizoeff (Ed.), The visual culture reader (pp. 24-37). New York: Routledge.
 • Sengir, S. (2014). Kültürel dönüşümler ve postmodern pedagoji ekseninde görsel kültür eğitimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Sohn, J. (2004). Web-enhanced art education: constructing critical ınterpretations of visual culture in preservice art education.Doctoral Dissertation, The PennsylvaniaState University. 4 Aralık 2014 tarihinde http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/4083126 adresinden alındı.
 • Türkkan, B. (2008). Ilköğretim görsel sanatlar dersi bağlamında görsel kültür çalışmaları: bir eylem araştırması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-1149-6489
Author: Ebru GÜLER (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2511-6830
Author: Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { erziefd432312, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {536 - 557}, doi = {10.17556/erziefd.432312}, title = {Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması}, key = {cite}, author = {GÜLER, Ebru and BEDİR ERİŞTİ, Suzan Duygu} }
APA GÜLER, E , BEDİR ERİŞTİ, S . (2018). Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 536-557. DOI: 10.17556/erziefd.432312
MLA GÜLER, E , BEDİR ERİŞTİ, S . "Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 536-557 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/38912/432312>
Chicago GÜLER, E , BEDİR ERİŞTİ, S . "Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 536-557
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması AU - Ebru GÜLER , Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.432312 DO - 10.17556/erziefd.432312 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 536 EP - 557 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.432312 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.432312 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması %A Ebru GÜLER , Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ %T Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.432312 %U 10.17556/erziefd.432312
ISNAD GÜLER, Ebru , BEDİR ERİŞTİ, Suzan Duygu . "Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Kültür Çalışmalarının Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Gereksinim Belirleme Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (August 2018): 536-557. https://doi.org/10.17556/erziefd.432312