Dergi Hakkında

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim ve alan eğitimi  sahalarında özgün bilimsel makaleler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi 2017 yılından itibaren yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkmaktadır.


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

TUBITAK Ulusal Veritabanları

ARASTIRMAX

Türk Eğitim Bilimleri İndeksi

 

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Dergiye gönderilen makaleler, başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Fakat herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildiriler toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak verilmek kaydı ile yayınlanabilir.

2. Makaleler, ''Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yazım Esasları''na uygun olarak yazılmış olmalıdır.

3. Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler elektronik ortamda olarak yapılmaktadır.

4. Gönderilen makaleler önce amaç, konu, içerik, genel yayım ve yazım esaslarına uygunluk yönlerinden editörlerce değerlendirilir. Uygun bulunmayan makaleler yazarlarına iade edilir. 

5. Editör değerlendirmesinden geçen makale incelenmek üzere alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir.

6. Hakemler makaleyi "Hakem Değerlendirme Formu"na göre değerlendirir. 

7. Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale yayımlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verilir.

8. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayımlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra hakemlerce tekrar değerlendirilmesinin istenmesine (düzeltme) veya yayımlanmamasına (ret) karar verilir. Hakem raporlarına göre verilen bu karar, yazar veya yazarlara mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirilir.

9. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazardan gerekli düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme istenen makaleler, yazarı veya yazarları tarafından düzeltilmedikçe yayımlanmaz

10. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sahiptir. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar/lara ait olup Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sorumlu tutulamaz.

11. Yayınlanması uygun görülen çalışmalar için yazar/larına telif hakkı ödenmez.

12. Bir makalenin yayınlanıp yayımlanmasına nihai olarak dergi editörü karar verir.