Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-9289 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |

 

Sahibi  Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ;  Müdür ve  Yazı İşleri  sorumlusu  Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ, ve Editörü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Mahmut YAKAR olan “Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler dalında kurumsal tartışma, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme, araştırma/çalışma notları; söyleşiler, başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi; mektuplar ve haberler yer alır.
Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesine, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, süreci başlatmak için erz.sosder@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirebilirsiniz.


Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-9289 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |
Kapak Resmi

51.335

147.485

 

Sahibi  Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ;  Müdür ve  Yazı İşleri  sorumlusu  Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ, ve Editörü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Mahmut YAKAR olan “Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler dalında kurumsal tartışma, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme, araştırma/çalışma notları; söyleşiler, başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi; mektuplar ve haberler yer alır.
Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesine, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, süreci başlatmak için erz.sosder@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirebilirsiniz.


Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisii Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE ORDU YAPISI VE SAVAŞ KÜLTÜRÜ
  Sayfalar 1 - 20
  Güray ALPAR
 2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KAZANIMLARI
  Sayfalar 21 - 32
  Necati Fahri TAŞ
 3. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 33 - 42
  Alpaslan AY, Adem BAŞIBÜYÜK
 4. DIŞ UZMANLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DERS İMECESİNDE KATILIMCILARIN MATERYAL KULLANIMI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI
  Sayfalar 43 - 54
  Oben KANBOLAT, Selahattin ARSLAN
 5. FRANSA’DAKİ ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRKLERİN KÜLTÜREL UYUM DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 55 - 66
  Sevinç AKDOĞAN ÖZTÜRK, Yaprak Türkân YÜCELSİN TAŞ
 6. 1982 ANAYASASI’NDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI USULÜ
  Sayfalar 67 - 84
  Murat Saltuk BİLGİLİ, Muhammet Emin RUHİ
 7. İŞLETMELERDE YAPILAN ÇEK HİLELERİ: ORTAYA ÇIKARILMASI VE ÖNLENMESİ
  Sayfalar 85 - 96
  Hami AYDIN, Tolga ALA
 8. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ERZİNCAN KENT MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 97 - 110
  Selahattin YAVUZ, Turgut KARABULUT
 9. SELÇUKLU İZLERİ TAŞIYAN KİMİ BELEDİYE AMBLEMLERİNDEKİ SEMBOLLERİN TARİH, KÜLTÜR VE TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 111 - 128
  Burak Erhan TARLAKAZAN, Merve TINGIR
 10. İSLAM DİNİ’NİN ÇEVREYE VE ÇEVRE SORUNLARINA BAKIŞ AÇISI
  Sayfalar 129 - 140
  Elif EKİNCİ
 11. SEYYİD AHMED B. MUSTAFA ES-SÂRÛHÂNÎ EL-LEÂLÎ VE ŞERHU’L-EMSİLE ADLI ESERİ
  Sayfalar 141 - 154
  Süleyman TÜLÜCE, Bahattin ABAK
 12. YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE İNSAN VE DOĞA
  Sayfalar 155 - 166
  Kadir KAPLAN
 13. ŞEHİR MARKASI BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 167 - 188
  Serkan DEMİRDÖĞEN
 14. KELÂMÎ BİR PROBLEM OLARAK ECEL VE MAKTÜLÜN ECELİ MESELESİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 189 - 212
  Mustafa YALÇINKAYA
 15. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRMEDE ÇEVRESEL ÖĞRENMENİN ETKİSİ
  Sayfalar 213 - 232
  Talat AYTAN, Özge ÖZCAN
 16. KEMALİYE (EĞİN)’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ EKSENİNDE GELECEK PROJEKSİYONU1
  Sayfalar 233 - 250
  Memet Cem DANACI, Fatma ALDIRMAZ AKKAYA
 17. RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ESERİNİN SADELEŞTİRİLMİŞ METNİNİN DİLİÇİ ÇEVİRİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 251 - 264
  Gaye Belkız YETER, Azize ALTUNSOY
 18. OBEZİTENİN GENETİK VE PATOFİZYOLOJİSİ
  Sayfalar 265 - 272
  Nuray ÖZTAŞAN, Onur ORAL
 19. BİR İÇSEL LİDER: FERRARİ’SİNİ SATAN BİLGE KİTAP İNCELEMESİ
  Sayfalar 273 - 282
  Utku ÜTÜK
 20. ERZİNCAN İLİNİN TOPOGRAFİK ANALİZİ VE İDARİ SINIRLAR İLİŞKİSİ, BAZI SORUNLAR
  Sayfalar 283 - 304
  Vedat KARADENİZ, Mustafa Samet ALTINBİLEK
 21. EDWARD BOND, THE CHILDREN, SEVGİ VE ŞİDDET
  Sayfalar 305 - 312
  Erdinc PARLAK
 22. ERZİNCAN İLİNDE CANLI DOĞAN VE YAŞAYAN ÇOCUK SAYILARININ TÜRKİYE VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 313 - 320
  Hatice BEKİR, Remzi AYDIN
 23. KAMU SEKTÖRÜNDE SÜREÇ OLGUNLUK DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ: KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNDEN ANALİZ VE MODELLEME
  Sayfalar 321 - 335
  Ahmet EFE
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
Rehber

Yazarlarımız için bilgi