Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-9289 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |
Kapak Resmi

35.702

67.177

 

Sahibi  Prof. Dr. Ayhan DÖNER;  Müdür ve  Yazı İşleri  sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ, ve Editörü Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR olan “Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler dalında kurumsal tartışma, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme, araştırma/çalışma notları; söyleşiler, başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi; mektuplar ve haberler yer alır.
Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesine, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, süreci başlatmak için erz.sosder@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirebilirsiniz.


Cilt 10 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 1 - 24
  Orhan ÇINAR, Daimi KOÇAK
 2. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLARAK GÜNEY KIBRIS’TA SU KITLIĞI İLE MÜCADELE
  Sayfalar 25 - 34
  Ayşegül AYDIN
 3. TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA HAYAT BİLGİSİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARIN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 35 - 52
  Hüseyin POLAT
 4. KELİME KELİME ÇEVİRİ VE ÜSLUP
  Sayfalar 53 - 58
  Faruk GÜRBÜZ
 5. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 59 - 68
  Orhan TAŞKESEN, İsa Yücel İŞGÖR, Mehmet ÖNAL, Cihan KURT, Nihal KURT, Gülnaz ZHAKANOVA
 6. ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 69 - 90
  Ahmet Fikret KILIÇ, Merve Nur SEZGİN
 7. İLETİŞİM DERSLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE PROSOSYAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 91 - 104
  Naşide Nur KARAMAN, Sümeyya TATLI, Mustafa YAVUZEKİNCİ
 8. FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN POETİKASI
  Sayfalar 105 - 112
  Tacettin ŞİMŞEK
 9. “يمم /YMM” KÖKÜNÜN ART SÜREMLİ SEMANTİK İNCELEMESİ
  Sayfalar 113 - 132
  Ramazan ÜNSAL, Mürsel ETHEM
 10. KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KAPSAMINDA PAYDAŞ ŞEFFAFLIĞI YAKLAŞIMI: KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE BİR ANALİZ VE MODELLEME
  Sayfalar 133 - 152
  Ahmet EFE
 11. KORUNAN KIYILARDA YAŞAYAN HALKIN MEKÂN VE TURİZM ALGISININ EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ADRASAN – OLİMPOS - ÇIRALI KIYI KORİDORU
  Sayfalar 153 - 164
  Mustafa ERTÜRK, Cemali SARI, Tamer ERPAY
 12. DENEYSEL YÖNÜYLE MÜSELSEL GAZEL
  Sayfalar 165 - 178
  Ahmet TOPAL
 13. OSMANLIDA BİR KADIN PEDAGOG AYŞE SIDIKA HANIM VE ESERİ USUL-I TALİM VE TERBİYE DERSLERİ
  Sayfalar 179 - 192
  Hamza ALTIN
 14. YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İNTİKAM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: MALATYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 193 - 216
  Mustafa KARACA, Caner ÇAKI, Halit DOĞAN
 15. KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARIMINDA HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA
  Sayfalar 217 - 228
  Mehmet Emin BARS
 16. OKUL VE İŞ YAŞAMINDA GENEL MUHASEBE DERSİNİN ROLÜ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 229 - 240
  Suat YILDIRIM, Turgut KARABULUT
 17. METİNLERARASILIK VE PARODİ AÇISINDAN RIFAT ILGAZ’IN DON KİŞOT İSTANBUL’DA ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 241 - 248
  Servet TİKEN
 18. 34 AE TARİH 936 ARŞİV NUMARALI SURRE-İ HÜMAYUN MASRAF DEFTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 249 - 258
  Süleyman LOKMACI, Muhammed KÖSE
 19. FÜRUZAN’IN ROMANLARINDA KÜLTÜREL YOZLAŞMA
  Sayfalar 259 - 266
  Ahmet Fikret KILIÇ, Handan GÜRBÜZ
 20. AYTMATOV ANLATILARINDA MANAS RUHU VE YANSIMALARI
  Sayfalar 267 - 284
  Ahmet SARIGÜL
 21. KELİME KELİME ÇEVİRİ ANLAMI ANLAMINA BİR ÇEVİRİDİR
  Sayfalar 285 - 290
  Faruk GÜRBÜZ
 22. RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKASINDA KÜRTLERİN YERİ
  Sayfalar 291 - 304
  Cuma ÇOTU
 23. ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ
  Sayfalar 305 - 316
  Gürkan ALAGÖZ, Erkan GÜNEŞ, İlhami YÜCEL
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
Rehber

Yazarlarımız için bilgi