Sahibi  Prof. Dr. Ayhan DÖNER;  Müdür ve  Yazı İşleri  sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ, ve Editörü Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR olan “Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler dalında kurumsal tartışma, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme, araştırma/çalışma notları; söyleşiler, başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi; mektuplar ve haberler yer alır.
Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesine, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, süreci başlatmak için erz.sosder@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirebilirsiniz.ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ ÖZEL SAYISI ÖS [IV] Son Sayı
Sayı - Eyl 2017
Rehber

Yazarlarımız için bilgi