Amaç

"Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" (EÜSBED) olarak, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.  

Kapsam

"Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" (EÜSBED)de, Felsefe, Psikoloji, Edebiyat, Dilbilim, İşletme, İktisat, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, İlahiyat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilimleri ve diğer Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamındaki bilim alanlarında olan; Orijinal Makaleler: orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan makaleler, Tarama Yazıları: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen bir değerlendirme yapan bulguları karşılaştırarak eleştiren yazılar ve sadece üniversite dergisinde basılabilir çok önemli bilimsel yazılar çeviri yazı olarak kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

Lisansüstü tezlerden türetilmiş yayınlarda, tezin kabul tarihinden makalenin gönderim tarihine göre hesaplanmak üzere tezin son 3 yılda savunulmuş olması gerekmektedir.  Ayrıca bu durumun dipnot olarak “Bu çalışma Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğretim Üyesi  danışmanlığında …………. tarafından …….. tarihinde tamamlanan   “…..” başlıklı ve 123456 tez no’lu yüksek lisans/doktora tezinden türetilmiştir.” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir (Tez no YÖK tez merkezinden alınacaktır). 

Daha önce özet bildiri olarak sunulmuş çalışmalar kabul edilmekte olup, dergi yayın politikaları gereği tam metin bildiri olarak sunulmuş çalışmalar kabul edilmemektedir. Özet bildirilerden türetilen makalelerin özetlerinin sunuluş tarihinden hesaplanmak üzere son 3 yıl içerisinde sunulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun dipnot olarak “Bu makale 1-2 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul..……’da düzenlenen …………………………. adlı etkinlikte sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özeti kongre/konferans/sempozyum bildiri özet kitabında basılmış “……..”  başlıklı bildirinin tamamlanmış halidir.” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.