AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306 - 2174 | e-ISSN 1306 - 3553 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1306 - 2174 | e-ISSN 1306 - 3553 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi

27.185

80.128

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.