AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://iibfdergi.ibu.edu.tr/

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://iibfdergi.ibu.edu.tr/
Kapak Resmi

31.685

100.574

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

Bahar 2018 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Bütünleşik Entropi Ağırlık-Vıkor Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü
  Sayfalar 1 - 13
  A. Cansu GÖK-KISA, Selçuk PERÇİN
 2. Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi
  Sayfalar 15 - 33
  Esra AKSOYLU, Şakir GÖRMÜŞ
 3. Döviz Kurlarının Yurtiçi Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Ekonomisi 2003-2017 Dönemi Uygulaması
  Sayfalar 35 - 50
  Sevim AKDEMİR, Murat ÖZÇELİK
 4. Zamanla Değişen Beta: Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Uygulaması
  Sayfalar 51 - 66
  Ümit GÜMRAH, Serhat KONUK
 5. Sağlık Okuryazarlığının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi
  Sayfalar 67 - 88
  Kahraman ÇATI, Yalçın KARAGÖZ, Fuat YALMAN, Yusuf ÖCEL
 6. ISO 27001 Standardı Kapsamında Kurumsal Bilgi Güvenliği ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 89 - 98
  Şerife ÖNDER
 7. İktisadi ve Mali Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği
  Sayfalar 99 - 120
  Erdoğan TEYYARE, Buket AYYILDIZ, Hüseyin DİRİCAN, Bediha Sultan ZIVALI, Betül RENKLİ
 8. Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 121 - 134
  Hasan OSMANOĞLU, Hanifi ÜZÜM, Ünal KARLI, Ali AYCAN
 9. Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Kimlik Durumunun Değerlendirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 134 - 156
  Elif KARABULUT TEMEL, Hülya ERKANLI, Yusuf Volkan TOPUZ