Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://iibfdergi.ibu.edu.tr/

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TR Dizin, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://iibfdergi.ibu.edu.tr/
Kapak Resmi

33.487

125.358

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TR Dizin, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.