AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://iibfdergi.ibu.edu.tr/

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://iibfdergi.ibu.edu.tr/
Kapak Resmi

32.924

109.885

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

Özel Sayı Son Sayı
Cilt 14 - Sayı - Eki 2018
 1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Tüketimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 29
  Aynur PALA
 2. Ekonomik Büyüme ve Dış Yardımlar İlişkisi: Mısır için Bir Nedensellik Analizi
  Sayfalar 31 - 43
  Taha EĞRİ
 3. Türkiye’de İşsizlik Histerisis Hipotezinin Geçerliliğinin Ampirik Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 45 - 54
  Selim YILDIRIM, Selim İNANÇLI
 4. Kazakistan’ın Bakır Sektöründeki Rekabet Gücünün Ölçülmesi
  Sayfalar 55 - 68
  Güçgeldi BASHIMOV
 5. Agricultural Support, Size of Government, and Associational and Organizational Rights: A Dynamic Panel Data Estimation
  Sayfalar 69 - 81
  İbrahim DEMİR
 6. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Performansını Geliştirmede En Uygun Alternatif Faaliyetlerin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 83 - 98
  Bilal ŞİŞMAN
 7. Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin İş Etiğine Bakış Açılarına İlişkin Giresun Üniversitesi’nde Vaka Araştırması
  Sayfalar 99 - 114
  Murat SERÇEMELİ
 8. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 115 - 127
  Abdülhamit EŞ, Hasan Saltuk DURAK
 9. Üniversite Öğrencilerinin Helal Ürün Algı, Tutum ve Beklentileri: Bozok Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 129 - 146
  Pınar HACIHASANOĞLU, Mehmet KARA, Tansel HACIHASANOĞLU
 10. İçsel Pazarlama Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
  Sayfalar 147 - 162
  Vesile ÖZÇİFÇİ